Máte cenné papiere z kupónovej privatizácie? Zistite, čo s nimi

Obrázok dňa

Ďalšie obrázky
Foto
Kupónová knižka sa ešte vždy nachádza v mnohých domácnostiach

Zákonom č. 160/2009 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Nové ustanovenia umožňujú majiteľom cenných papierov ponúknuť cenné papiere, o ktoré nemajú záujem, Fondu národného majetku SR (FN SR). Bezodplatné prevody na účet FNM SR zabezpečuje obchodník s cennými papiermi RM – S Market, o.c.p., a. s., na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená na základe výsledkov verejného výberového konania v r. 2009.


Bezcenných akcií sa zbavte, inak na ne doplatíte

O  možnosti prevodu nechcených cenných papierov z kupónovej privatizácie sa popísalo v uplynulých troch-štyroch rokoch pomerne veľa. Napriek tomu, nie každý vie, ako by mal postupovať v prípade, že vlastní bezcenné cenné papiere najmä dávno zaniknutých spoločností a firiem. Rok 2013 je posledným rokom, kedy je možné previesť cenné papiere na FNM SR bezodplatne. Inak budú musieť občania platiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov (CDCP) za vedenie účtu poplatky vo výške minimálne 12 eur, no môžu sa vyšplhať až do výšky 198 eur. Zdôrazňujeme, že napriek nulovej trhovej hodnote cenných papierov.

„Opätovne upozorňujeme občanov na možnosť bezplatného prevodu bezcenných papierov na FNM, aby sa nestalo, že takto o rok budú plakať nad faktúrou, ktorú dostanú z Centrálneho depozitára cenných papierov a nebudú môcť s cennými papiermi, ktoré nechcú, nič urobiť," uviedla Elena Osuská, riaditeľka spoločnosti RM - S Market.


Mohlo by vás zaujímať: Máte doma kupónovú knižku? Poradíme vám, čo s ňou


Pred prevedením zistite hodnotu svojich akcií

Samozrejme, prv než tak urobíte, dôkladne sa poraďte so svojimi blízkymi – deťmi, vnukmi, ktorí majú predsa len väčší prehľad v oblasti cenných papierov. Žiaľ, napriek doterajšiemu vzdelávaniu, informovaniu a početným apelom, boli na FNM prevedené aj hodnotné cenné papiere a ich návrat pôvodným majiteľom nie je možné obnoviť.

Odporúčame overiť si, či nie ste majiteľom cenných papierov a v akej hodnote v CDCP, resp. u niektorého jeho člena. Na účte môžete mať vedené zaknihované cenné papiere, ktoré pre vás nemajú z rôznych dôvodov hodnotu. O výpis zo svojho majetkového účtu môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva priamo na pracoviskách RM-S Marketu, či na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty.

Ako spraviť prevod?

Bezplatný prevod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, môžete urobiť na viacerých miestach po celom Slovensku. Ak pôjdete osobne, nezabudnite si zobrať so sebou platný občiansky preukaz. Z dôvodu vysokého veku, zdravotného stavu či iných dôvodov, môžete splnomocniť blízku osobu. Stačí, ak bude mať od vás splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

„Bezplatne vás môže zastupovať aj spoločnosť RM-S Market. Stačí, ak vyplníte plnomocenstvo kde uvediete, aké cenné papiere chcete previesť na Fond národného majetku a s overeným podpisom tento doklad pošlete na adresu našej spoločnosti (RM – S Market, o.c., a.s., Nám. SNP 14, P. O. BOX 127, 810 00 Bratislava 1). Všetko potrebné už potom vybavíme za vás. Súčasne preberieme za vás aj poplatky za vedenie účtu za rok, v ktorom došlo k prevodu a maximálne za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. V prípade, ak ste poplatok už zaplatili a rozhodli ste sa pre prevod, FNM vám poplatok vráti,“ upresnila E. Osuská.


Mohlo by vás zaujímať: Potrebujete si vytvoriť finančnú rezervu? S týmto šetriacim plánom sa vám to podarí


Zdedili ste cenné papiere?

Od 7. decembra 2012 je vedenie účtu zosnulého majiteľa cenných papierov bezodplatné. Samozrejme, môžu sa o ne uchádzať dediči, ktorí rozhodnú, ako s nimi naložia. O vykonanie prechodu cenných papierov je možné požiadať Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., Ulica 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava.

„Cenné papiere zomrelého musia byť zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve. Ak nie sú zahrnuté, musí dedič/dediči požiadať o obnovu dedičského konania z dôvodu novoobjaveného majetku, t. j. cenných papierov zomrelého. Originál alebo úradne overená fotokópia osvedčenia o dedičstve je prílohou požiadavky na prevod cenných papierov. V osvedčení o dedičstve musí byť uvedené, ktorý dedič (dediči) dedia cenné papiere zomrelého. Výpis z majetkového účtu zomrelého, v prípade riešenia/obnovenia dedičského konania bude poskytnutý výhradne notárovi, ktorý ako súdny komisár prejednáva dedičstvo, resp. príslušnému súdu,“ vysvetlila E. Osuská. Dodala, že dedič musí uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet. Ak nemá otvorený účet, je potrebné, aby si tento účet otvoril. Potom môže uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet (za otvorenie majetkového účtu a prechod cenných papierov dedič platí poplatky podľa cenníka CDCP SR, resp. člena CDCP SR).

Dedičstvo niečo stojí

Služby spojené s prechodom cenných papierov z majetkového účtu zomrelého na majetkový účet fyzickej osoby – dediča, sú spoplatnené. „Ak dedič následne bezodplatne prevedie tieto cenné papiere na FNM, FNM po predložení relevantných pokladničných, resp. iných účtovných dokladov o úhrade poplatkov za vykonané služby a na základe doručenej žiadosti na úhradu poplatkov, poplatky dedičovi uhradí. Aby sa predišlo nedorozumeniam, treba vedieť, že FNM nebude uhrádzať poplatky spojené s obnovením dedičského konania, resp. iné poplatky hradené notárovi, resp. súdu, poplatky spojené s overením listín a podpisov,“ doplnila E. Osuská.


Mohlo by vás zaujímať: Dedičstvo, ktoré nepoteší: Aké sú vaše práva a povinnosti v prípade dlhu?


Informujte sa!

Všetky potrebné informácie súvisiace s bezplatnými prevodmi môžete získať na bezplatných telefónnych číslach *2013 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo 0800 888 250 a 0800 888 260 (z pevných sietí). Využiť môžete aj zjednodušenú poštovú adresu. Na obálku stačí na miesto adresáta napísať len *2013, nezabudnite nalepiť poštovú známku v hodnote 0,45  centrov. V prípade, že posielate list zo zahraničia, tak adresa je: RM-S Market, o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1, Slovensko. K dispozícii je aj emailová adresa 2013@rmsmarket.sk.

Užitočné linky, kde získate ďalšie informácie o bezodplatnom prevode

- web stránka Fondu národného majetku SR: http://www.natfund.gov.sk/
- web stránka RM – S Market, o.c.p., a.s.: http://www.rmsmarket.sk/
- web stránka Centrálneho depozitára cenných papierov SR , a.s.: http://www.cdcp.sk/
- služba na overenie existencie účtu pre FO: https://www.cdcp.sk/prevodFNM/index.php
(služba poskytuje informáciu o existencii/neexistencii účtu majiteľa a informáciu o tom, či je účet prázdny, alebo sú na ňom vedené cenné papiere (minimálne 1 kus), avšak bez uvedenia bližšej špecifikácie cenných papierov alebo počtu kusov)


Mohlo by vás zaujímať: Zlepšite svoju finančnú situáciu: Ľudové múdrosti vám poradia, ako na to!


Zoznam pracovísk Slovenskej pošty, ktoré vykonávajú prevody cenných papierov na účet FNM SR

- web stránka Slovenskej pošty a.s.: http://www.posta.sk/ (Je aj v samostatnej prílohe)

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi

- web stránka Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/

Informácie o obchodovaní s cennými papiermi

- web stránka Burzy cenných papierov SR ,a .s.: http://www.bsse.sk/


Vlastníte nejaké cenné papiere? Poznáte ich trhovú hodnotu? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdielať na Facebooku

Diskusia (195)

 • collins 15.04.2018, 18:46

  We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

 • Muhammed Emir Harun 13.03.2018, 09:15

  We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com

 • Walsh Robert 06.03.2018, 12:43

  IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1

 • Muhammed Emir Harun 20.02.2018, 12:40

  We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com

 • Tommy Champion 14.02.2018, 16:10

  We are Providers of all types of BG and SBLC with the best workable procedures. Our BG/SBLC ranges from MT799, MT760,(Both two way confirmation), MT103/23, MT103 (Both can be one way confirmation and two way confirmation) in USD and EUROS. Issuing Bank ranges from Top world 25 banks with face value ranging from 1M EUROS/USD to 5B EUROS/USD BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and cases to our attention and in complete confidence we will work together for the benefits of all parties involve For further details contact us with the below information Thank you. Contact Person: Mr. Tommy Champion Email: trustco.financeplc@gmail.com Skype ID: trustco.financeplc

 • Robert O'Sullivan 14.02.2018, 15:38

  We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 1% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Robert O'Sullivan E-mail : osullivanr225@gmail.com Skype id : osullivanr225@gmail.com

 • Ciaran Sheridn 10.01.2018, 13:55

  We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Ciaran Sheridan E-mail : abdovfinancial@gmail.com Skype id : abdovfinancial@gmail.com

 • PergoCF@gmail.com 03.11.2017, 22:58

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

 • Devdutt Vyas 28.10.2017, 12:54

  We specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760. Below is our instrument description. DESCRIPTION OF INSTRUMENT: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures: If you are interested please contact me for us to proceed further Regards Devdutt Vyas Email: devdutt_vyas@outlook.com devdutt.vyas2016@gmail.com Skype: devdutt.vyas

 • Dr Alexander Carlos 22.09.2017, 22:38

  Potrebujete urgentnú pôžičku na začatie veľkého podnikania. To je Dr. Alexandre Carlos. Vydá úver vo výške 2% na dlžníka bude mať legitímny úverový veriteľ. Poskytne úver vo výške 50 000,00 dolárov, 80 000,00 dolárov, 1 000 000 dolárov, tento a dlžník závisia od úveru, ktorý žiadateľ potrebuje, maximálne obdobie od 1 do 30 rokov. Ak potrebujete pôžička získajte kontakt s našou spoločnosťou Dr Alexandre Carlos firmou alebo nám pošlite e-mail na info.alexandrecarlos1@gmail.com o akúkoľvek pôžičku, ktorú potrebujete INFORMÁCIE O POSKYTOVATEĽOV SPRÁV Vaše meno .............................................. Vaša krajina ............................................ Vaša adresa ........................................... Vaše zamestnanie ........................................ Váš rodinný stav .................................... Aktuálny stav na pracovisku ......................... Telefónne čísla / mobilný telefón / telefón v kancelárii ............... Mesačný príjem ......................................... Trvanie úveru ........................................... Výška úveru ............................................ Ako ste sa o nás dozvedeli? .............................. Ponúkame úver na splatenie dlhu a účtov, Najlepšia pozornosť. Dr Alexandre Carlos

1 2 3 4 5 ... 20 >

Pridať komentár