Predčasný starobný dôchodok: Kedy naň máte právo a čo všetko potrebujete

Najčítanejšie dnes
3 dni
Týždeň

Obrázok dňa

Ďalšie obrázky
Foto

Anketa

Chceli by ste ísť do predčasného starobného dôchodku?

Pomýšľate na skorší odchod do dôchodku aj vy?

Rozmýšľate o možnosti odchodu na predčasný dôchodok? Poradíme vám, kedy naň máte nárok, čo všetko je potrebné si so sebou priniesť pri jeho vybavovaní a aké sú podmienky na vznik nároku na predčasný dôchodok.


Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených Zákonom o sociálnom poistení, poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je v prvom rade zabezpečiť vám ako poistencovi príjem v starobe. Ak spĺňate podmienky, ktoré sú určené na jeho pridelenie, môžete oň požiadať na vašej pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku

Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky a nie je sporiteľ, ak:

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky a je sporiteľ, ak:

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Tiež by vás mohlo zaujať:  Podanie daňového priznania sa blíži: Toto sa zmenilo oproti minulému roku


Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr dňom, kedy podáte žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Túto žiadosť môžete podať maximálne dva krát v jednom kalendárnom roku. Od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 je suma predčasného starobného dôchodku, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, vo výške 227,80 EUR.

Ak požiadate o predčasný dôchodok, v budúcnosti vám už nevznikne nárok na starobný dôchodok. Za váš starobný dôchodok sa bude od dňa dovŕšenia dôchodkového veku považovať suma predčasného starobného dôchodku.


Tiež by vás mohlo zaujať: Máte doma kupónovú knižku? Poradíme vám, čo s ňou


Uplatnenie nároku

Ak máte záujem o predčasný dôchodok musíte spísať a podať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť, kde si uplatníte nárok na dôchodok a na jeho výplatu. Žiadosť si môžete podať aj na pobočke Sociálne poisťovne v mieste vášho prechodného bydliska. Následne sa začne konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku. Musíte preukázať, že máte naň nárok podľa podmienok určených Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa zväčša rozhoduje do dvoch mesiacov, aj keď v zložitejších prípadoch sa táto doba môže predĺžiť aj na dvojnásobok.

Na vybavenie predčasného dôchodku potrebujete tieto doklady (originály, alebo overené fotokópie):

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo, ak ste štúdium neukončili predpísaným spôsobom, potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a tiež potvrdenie o obdobiach, kedy ste poberali podporu v nezamestnanosti
 • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.
Zdielať na Facebooku

Diskusia (95)

 • Jopi 11.05.2018, 08:29

  Narodil som sa 25.12.1956 . Po absolvovaní VŠ nepretržite pracujem doteraz. Mám nárok na dôchodok v budúcom roku 2019, alebo sa ma týka aj predľženie o dni , ktoré budeme vedieť až v roku 2019. Ak je možné , napíšte mi presný odchod do dôchodku.

 • mária 15.03.2018, 09:26

  dobrý deň,narodila som 11.05.1958.,mám dve dospelé deti mám vyrobené 42 roky a chcela by som isť do predčasného dóchodku. kedy možem isť

 • Beáta 07.02.2018, 17:00

  manželka sa narodila 3.7.1961, vychovala 3 deti kedy môže ísť do dôchodku? Ďakujem

 • Štefan 07.02.2018, 16:58

  Dobrý deň, narodil som sa 30.12.1957, kedy najskôr môžem ísť na predčastný dôchodok Ďakujem

 • Mária 25.01.2018, 12:12

  Narodila som 1958 a vychovala som dve deti a mám odpracované 38 roky,kedy asi možem žiadať predčasný starobny dochodok a asi koľko.

 • eva szombatiova 21.01.2017, 17:21

  Narodila som sa 29.08.1958 mám 3 dospelé dieta mám odpracované 30 rokov od kedy mám nárok na predcasny dochodok

 • Bozi 01.10.2016, 11:26

  Dobrý deň mám 60 rokov a chcem požiadať o predčasný dôchodok som pristahovany i inej krajiny kde mám odrobene asi 14 rokov a tu mám 26 .Potrebujem aj tie roky alebo my stačia čo mám odrobene tu?? Ďakujem

 • betka 20.09.2016, 18:11

  dobry den mam 57 rokov som invalydna dochodkyna vychovala som 3 deti mam odpracovane 30 rokov kedi mozem poziadat o precasny dochodok dakujem

 • karol 03.09.2016, 15:39

  Dobrý den mam 50 rokov už vyše 33 rokov pracujem v 1. kategorii ako fukač skla. 21 rokov na sk. 9 cz.a teraz 3fr. V akom veku možem požiadat o riadny odchod do dochodku? Dakujem za odpoved, pekný den.

 • hana andrášiková 02.09.2016, 10:04

  dobry den narodila som sa v 1963,a vychovala som 3děti mam odpracovanych viac ako 25rokou kedy mam narok na odchod do dochodku dakujem za odpoved

1 2 3 4 5 ... 10 >

Pridať komentár