Predčasný starobný dôchodok: Kedy naň máte právo a čo všetko potrebujete

Obrázok dňa

Ďalšie obrázky
Foto

Anketa

Chceli by ste ísť do predčasného starobného dôchodku?

Pomýšľate na skorší odchod do dôchodku aj vy?

Rozmýšľate o možnosti odchodu na predčasný dôchodok? Poradíme vám, kedy naň máte nárok, čo všetko je potrebné si so sebou priniesť pri jeho vybavovaní a aké sú podmienky na vznik nároku na predčasný dôchodok.


Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených Zákonom o sociálnom poistení, poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je v prvom rade zabezpečiť vám ako poistencovi príjem v starobe. Ak spĺňate podmienky, ktoré sú určené na jeho pridelenie, môžete oň požiadať na vašej pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku

Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky a nie je sporiteľ, ak:

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má po 31. decembri 2007 poistenec, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky a je sporiteľ, ak:

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Tiež by vás mohlo zaujať:  Podanie daňového priznania sa blíži: Toto sa zmenilo oproti minulému roku


Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr dňom, kedy podáte žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Túto žiadosť môžete podať maximálne dva krát v jednom kalendárnom roku. Od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 je suma predčasného starobného dôchodku, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, vo výške 227,80 EUR.

Ak požiadate o predčasný dôchodok, v budúcnosti vám už nevznikne nárok na starobný dôchodok. Za váš starobný dôchodok sa bude od dňa dovŕšenia dôchodkového veku považovať suma predčasného starobného dôchodku.


Tiež by vás mohlo zaujať: Máte doma kupónovú knižku? Poradíme vám, čo s ňou


Uplatnenie nároku

Ak máte záujem o predčasný dôchodok musíte spísať a podať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť, kde si uplatníte nárok na dôchodok a na jeho výplatu. Žiadosť si môžete podať aj na pobočke Sociálne poisťovne v mieste vášho prechodného bydliska. Následne sa začne konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku. Musíte preukázať, že máte naň nárok podľa podmienok určených Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa zväčša rozhoduje do dvoch mesiacov, aj keď v zložitejších prípadoch sa táto doba môže predĺžiť aj na dvojnásobok.

Na vybavenie predčasného dôchodku potrebujete tieto doklady (originály, alebo overené fotokópie):

 • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo, ak ste štúdium neukončili predpísaným spôsobom, potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a tiež potvrdenie o obdobiach, kedy ste poberali podporu v nezamestnanosti
 • doklad (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.
Zdielať na Facebooku

Diskusia (80)

 • Marta Černá rod. Újjová 27.01.2016, 21:49

  Narodená 12.1.1958 mám 1 dospelé dieťa,mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.Zamestnaná od 1. 7.1977 do 1.5.1993 na Slovensku, od 1.5.1993 do teraz stále zamestnaná v Rakůsku, od kedy mám nárok na predčasný dochodok a v akej výške. Ďakujem za odpoveď , spozdravom Marta Černá

 • Edita 20.01.2016, 20:50

  Dobry vecer .Narodil so sa 1960 mam tri deti ktorom roku mozem poziadat o dochodok dakujem za odpoved.

 • elena 14.01.2016, 12:07

  Dobrý deň,narodená som 27.11.1960 mam 3 deti mužem ist na předčasný dochodok dakujem za odpoved

 • Milka 13.09.2015, 14:53

  Dobrý deň, narodila som sa 8.12.1957, vychovala som 3 deti, 30.6.2013 som bola prepustená zo zamestnania (zamestnávateľ na SK skončil). Od 1.7.2013 do 27.4.2014 som bola evidovaná na ÚPSVaR a zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prvých 6 mesiacov (t.j. od 1.7.2013 do 31.12.2013) som poberala dávku v nezamestnanosti. Od 28.4.2014 ÚP rozhodol o vyradení z evidencie z dôvodu, že odo dňa 28.4.2014 mi vznikol pracovný pomer, pracovná zmluva uzatvorená na dobu určitú do 31.3.2016. Prosím poradiť: - kedy mi vznikne opäť nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti - dokedy by som mala ešte pracovať (s predĺžením prac. zmluvy by nemal byť problém); - kedy mám doručiť zamestnávateľovi výpoveď zo zamestnania z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku, keď dovŕšim 58 rokov 8.12.2015, aby som od tohto dňa mohla podať žiadosť do Sociálnej poisťovne o priznanie predčasného starobného dôchodku. Prípadne prosím poradiť, čo by bolo pre mňa výhodnejšie. Za odpoveď Vám vopred ďakujem a prajem pekný deň :)

 • Eva Furucz 10.09.2015, 23:12

  Mám dotaz, narodila som sa v roku 1958 a vychovala som 2 deti. Zaujíma ma v ktorom roku môžem ísť do starobného dôchodku, nakoľko vo Vašom príspevku sa hovorí, že nový zákon sa začne uplatňovať u žien narodených po roku 1962 a ostatným sa pridavajú len určité mesiac, ale ja som počula že odchod do dôchodku od 62 rokov sa týka už aj mňa. Môžte mi vysvetliť kto má pradu.

 • Jarmila Krajčovičová 05.06.2015, 16:06

  Dobrý deň, mám 55 rokov, odpracovaných približne 30 rokov, 3 deti. Ostatné roky - evidencia na UP. Chcem sa spýtať, kedy mám ísť na dôchodok a či môžem prípadne požiadať teraz o predčasný dôchodok?

 • Ján 31.05.2015, 13:49

  Dobrý deň, narodil som sa v r.1956 a mám VŠ vzdelanie. Posledných 14 rokov pracujem v ČR. Mám po dovŕšení 60 rokov nárok na predčasný dôchodok. Za akých podmienok? Ďakujem Ján

 • michal Karapin 19.04.2015, 17:56

  Dobrý deň,narodil som sa 18.7.1955 a chcem v júli požiadať o predčasný starobný dôchodok. Celý život som bol zamestnaný,platil odvody do sociaálnej poisťovne na Slovensku a v rokoch 2000 - 2008 som pracoval v českej republike spočiatku ako živnostník, neskôr ako zamestnanec na dobu neurčitú. Chcem sa opýtať,skadiaľ mám žiadať potvrdenie o zamestnaní v ČR,alebo si tieto doklady vyžiada slovenská soc. poisťovňa od poisťovne v Čechách? Platí predčasný dôchodok aj v ČR?

 • Mária 03.03.2015, 22:32

  Počula som, že je nejaká výzva pre ženy, ktoré majú odpracované 30 rokov a vychovali minimálne 4 deti, môžu ísť do predčasného dôchodku. Je to pravda?

 • Hapčo Miloslav 16.02.2015, 14:30

  Dobrý deň,narodený som 26.10.1955 , mám odpracovaný potrebný poečet rokov,môžem požiadať pri dovršení 60 rokov života o predčasný dôchodok?

1 2 3 4 5 ... 8 >

Pridať komentár