Aj na slovenských cestách sa menia dopravné značky: Viete, čo znamenajú?

Cesta s autami.

Počuli ste už o viacerých úpravách dopravných značiek? Zdroj: Adobe Stock

Vedeli ste, že dopravné značky sa menia? V posledných troch rokoch došlo k viacerým zmenám aj na Slovensku. Ich cieľom je čo najviac zjednotiť dopravné značenie tak, aby bolo v súlade s Viedenským dohovorom o dopravných značkách a signáloch.

Najdôležitejšie značky budú vďaka tomu vyzerať vo všetkých krajinách Európskej únie podobne a vodiči nebudú zbytočne zmätení. Niektoré staršie prešli len dizajnovou úpravou, avšak na našich cestách sa môžete stretnúť aj s niekoľkými úplne novými značkami. Ktoré to sú a čo znamenajú?

Úprava vzhľadu dopravných značiek

Jednou zo zmien je, že začiatok a koniec diaľnice už nie sú značené obdĺžnikovou značkou s modrým podkladom, ale štvorcovou zelenou značkou so symbolom diaľnice. Rovnakou značkou ako diaľnice sa označujú už aj cesty, ktoré niesli predtým názov „rýchlostná cesta“ (od používania názvu rýchlostná cesta sa upustilo). Štvorcovou značkou so symbolom auta na modrom podklade sa po novom označujú cesty pre motorové vozidlá (teda napr. aj niektoré úseky ciest 1. triedy).

Zmenou vzhľadu prešla napríklad aj značka pešej zóny, ktorá takisto prišla o svoj pôvodný obdĺžnikový tvar a po novom je štvorcová. Piktogram pána s dieťaťom sa zmenil na dámu s dieťaťom. Modernizácia nastala aj v prípade značky upozorňujúcej na železničné priecestie. Parný rušeň v nej nahradili moderným elektrickým. Význam značiek však ostáva zachovaný.

Zhrnutie: Rýchlostné limity na cestách sa nezmenili, došlo iba k zmene používania dopravných značiek. Z tohto dôvodu sa na viacerých cestách zmenilo označenie. Pre diaľnice a cesty, ktoré sa predtým volali „rýchlostné cesty“ sa už používa rovnaká dopravná značka č. 309 „Diaľnica“.

Dopravné značky.
Zdroj: Polícia SR

Zákaz zastavenia a parkovisko po novom

Pri značkách zákazu zastavenia sa ešte donedávna používali obdĺžnikové dodatkové tabule s bielym podkladom a čiernou šípkou. Tie definovali začiatok, priebeh a koniec platnosti. Po novom sú tieto šípky zakomponované priamo v značke zákazu zastavenia. Biela šípka vo vrchnej časti značky hovorí o začiatku zákazu zastavenia, šípka v spodnej časti značky zas o konci zákazu zastavenia. 

Ak je šípka zároveň v hornej aj dolnej časti značky, vyjadruje priebeh zákazu zastavenia. Pozor, orientácia šípok je opačná, ak značka nie je umiestnená na pravom, ale ľavom okraji vozovky (začiatok jej platnosti je vyznačený šípkou smerujúcou k vozovke a koniec jej platnosti šípkou smerujúcou od vozovky).

Praktický tip: S bielymi šípkami sa môžete stretnúť aj na modrej tabuli, ktorá označuje parkovisko. Aj v tomto prípade označujú začiatok, respektíve priebeh alebo koniec platnosti značky.

Dopravné značky.
Zdroj: Polícia SR.

Najväčšia zmena – zelená alebo čierna šípka pri semafore

Veľkou novinkou v dopravnom značení je od roku 2023 zelená šípka umiestnená vedľa červeného svetla semafora. Tá umožňuje vodičovi odbočiť doprava aj v prípade, že svieti červená. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere. Teda až keď máte istotu, že svojou jazdou neohrozíte iných účastníkov premávky, môžete vojsť do križovatky a odbočiť doprava.

Stretnúť sa môžete aj so zelenou šípkou, pri ktorej je ikona bicykla. Ako už istotne tušíte, táto značka umožňuje cyklistom odbočiť doprava, ak svieti červená. Dodržať pritom musia rovnaké pravidlá ako v prípade klasickej zelenej šípky.

Ďalšia novinka: Novou značkou je takisto čierna šípka v tvare obráteného písmena U, ktorá sa rovnako umiestňuje k semaforu. Umožňuje vodičovi otočiť sa na križovatke riadenej semaforom, ak svieti zelená. Nesmie však pritom ohroziť iných účastníkov premávky a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Pozor, nezabudnite si vymeniť vodičský preukaz

Staré vodičáky vydané do apríla 2004 sa stávajú na konci tohto roka neplatnými. Konkrétne ich platnosť sa skončí 31. decembra 2023, a to napriek tomu, že na nich dátum platnosti nie je uvedený. Ak ste držiteľom tohto typu vodičského preukazu, musíte požiadať o jeho výmenu za nový. Spraviť tak môžete na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru SR na Slovensku.

Aj Slovensko sa zapojilo do Vízie nula

V roku 2022 sa na slovenských cestách stalo vyše 12-tisíc dopravných nehôd. Za veľa z nich mohlo aj nerešpektovanie dopravných predpisov (vrátane dopravného značenia). Na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky sa snaží upozorňovať aj Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (v skratke BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy SR.

Navyše sa zameriava aj na napĺňanie Vízie nula, ktorá je víziou na cestách v celej Európskej únii vrátane Slovenska. Jej cieľom je, aby sa do roku 2050 bezpečnosť v cestnej premávke čo najviac priblížila k nulovej úmrtnosti pri dopravných nehodách a nulovému počtu ťažkých zranení pri dopravných nehodách. Prispieť k tomu môžeme všetci spoločne.

Viac tipov pre bezpečnosť na cestách

BECEP - Vízia nula.
Zdroj: BECEP
Zdroj: PR článok
Odporúčame