Darovanie bytu či domu príbuzným: Kedy áno a ako sa poistiť proti zlým úmyslom?

Byt

blog.aussie.com.au

Darovanie ešte za života človeka dnes nie je ničím extra nezvyčajným. Darovacia zmluva predchádza sporom o dedičstvo a šetrí aj peniaze. Často však počuť aj o prípadoch, keď príbuzní ťahaním medových motúzov popod nos presvedčili staršieho človeka, aby im nehnuteľnosť daroval a potom ho z nej vyhodili. Ako na to, aby ste boli spokojný vy aj vaša rodina?

Darovať možno takmer čokoľvek. A zatiaľ čo pri darovaní mnohých vecí nepotrebujete spisovať žiadne zmluvy, pri darovaní nehnuteľnosti je to inak. Všetko musí byť na papieri.

Čo je darovanie?

Darovanie je bezplatný prevod vlastníctva medzi darcom a obdarovaným – odovzdanie a prevzatie daru. Základom darovania nehnuteľnosti je darovacia zmluva, kde je nehnuteľnosť presne špecifikovaná, rovnako ako darca a obdarovaný. Keďže ide o dar, nemôže byť zaň (aspoň oficiálne) zaplatená ani symbolická suma.

Vecné bremeno je istota

Čo však do zmluvy zakomponovať možno je vecné bremeno. To znamená, že hoci pani Mária daruje byt synovi, má právo v ňom doživotne bývať. Byt viazaný takýmto bremenom sa nedá tak jednoducho napríklad predať. Bremeno musí však byť presne uvedené v darovacej zmluve. Tiež je vhodné sa v nej dohodnúť napríklad na tom, kto bude platiť nájomné či iné výlohy spojené s užívaním nehnuteľností. Dôležité je pri tomto type vecného bremena spomenúť, že to sa týka len ľudí uvedených v zmluve. Ak by si pani Mária našla partnera a potom zomrela, partner zostane bez možnosti byt ďalej užívať, ak si to jej syn nebude priať.


Mohlo by vás zaujať: Všetko o kúpe bytu: Ako postupovať a na ktoré veci si dať poriadny pozor?


Koho možno obdarovať?

Obdarovať môže človek spôsobilý na právne úkony takmer každého. Výnimkou nie sú ani neplnoleté deti, v tomto prípade je však postup o niečo zložitejší a do hry vstupuje aj kolízny opatrovník, ktorý zastupuje záujmy dieťaťa. Takéto darovanie schvaľuje súd na podnet zákonných zástupcov (napríklad rodičov) obdarovaného. Podmienkou je, že s obdarovaním dieťaťa súhlasia obaja rodičia.

O dary sa s manželom či manželkou nedelíme

Ďalším špecifikom darovania je, že dary nespadajú do bezpodielového vlastníctva manželov. Ak teda pani Mária v darovacej zmluve menovala len svojho syna, byt patrí len jemu. Jeho manželka naň nemá nijaký nárok. Túto skutočnosť si treba uvedomiť najmä ak synova manželka prispela svojimi peniazmi napríklad na vyplatenie súrodencov a podobne. Ak sa tak stalo, mala by trvať na tom, aby bolo v darovacej zmluve aj jej meno. Keď túto šancu premeškala, môže ešte požiadať manžela, aby na ňu polovicu bytu prepísal.

Dar späť získate len ťažko

Darovanie nie je proces, ktorý je jednoduché zvrátiť. Ak obdarovaný nehnuteľnosť prijal a formality sú vybavené, je možné darovaciu zmluvu napadnúť len pri zákonom definovaných podmienkach. Ide o hrubé porušenie dobrých mravov smerom k darcovi alebo jeho rodine. To znamená napríklad fyzické napadnutie či odmietnutie pomoci. Ak sa pani Márii syn znepáči, lebo je dlho nezamestnaný a nehľadá si robotu, dar späť nezíska.


Mohlo by vás zaujať: Všetko o bývaní, záhrade, stavbe nájdete na www.mojdom.sk


Darovanie a jeho vplyv na dedičstvo

Darca síce môže obdarovať iba jedno dieťa, aby však ostatným toto manko vynahradil, môže trvať na tom, aby bol jeho dar po jeho smrti započítaný do dedičstva, ktoré po ňom obdarovaný dostane. Pani Mária teda síce dala byt synovi, no jeho dedičský podiel bude po jej smrti o hodnotu bytu v čase darovania nižší. O započítaní do dedičstva môže rozhodnúť samotný darca, ale môžu oň žiadať aj ostatní (znevýhodnení) dedičia. To však len v takom prípade, že ide o neobvyklý dar – teda nehnuteľnosť obdarovaný nedostal na Vianoce, pri skončení školy atď.

Koľko darovanie stojí?

Na internete možno nájsť viacero návrhov darovacích zmlúv a spísať ju zvládnete aj sami doma. Podpisy treba samozrejme overiť – u notára alebo či na miestnom úrade (lacnejšia možnosť). Ak si chcete byť istý kvalitou darovacej zmluvy, môžete ju nechať vypracovať u notára – cena za zmluvu sa však pri nehnuteľnostiach vyšplhá na desiatky či stovky eur. Zaplatiť treba aj návrh na vklad do katastra – 66 eur, resp. ak ho podáva notár elektronicky, tak len 33 eur.


Máte skúsenosti s darovaním domu alebo bytu mladšiemu súrodencovi? Napíšte ostatným čitateľom do diskusie.

Zdroj: blog.aussie.com.au, blog.aussie.com.au, Maroš
Odporúčame