Etiketa a pravidlá na lyžiarskej zjazdovke: Aj na svahu sa treba vedieť správať

Lyžiary

thinkstockphotos.com

Intenzívne sneženie, ktorému sa potešili mnohí milovníci zimných športov, nabáda, čo najskôr sa postaviť na lyže. Zjazdovky zapĺňajú lyžiari s rôznou vybavenosťou, zdatnosťou a disciplínou. O to viac je potrebná vzájomná ohľaduplnosť a rešpekt všetkých lyžiarov pri pohybe na svahu. Jedine tak možno predísť prípadným bolestivým úrazom.

Základ bezpečnosti – rešpektovanie výberu obťažnosti zjazdoviek

V závislosti od fyzickej kondície, zdravotného stavu a osvojenej techniky lyžovania je vhodné vyberať jednotlivé zjazdovky. Ich obťažnosť je odlíšená farebne.

 • Zelená zjazdovka so sklonom do 15 percent je určená pre úplných začiatočníkov.
 • Modrá zjazdovka so sklonom do 25 percent je určená pre menej zdatných lyžiarov, deťom a starším ľuďom. Malý sklon je zárukou nízkej rýchlosti po svahu a lepšej kontroly spúšťania sa na lyžiach.
 • Červená zjazdovka so sklonom do 40 percent sa považuje za stredne ťažkú. Sklon svahu umožňuje vyššiu rýchlosť lyžiara.
 • Čierna zjazdovka so sklonom nad 40 percent sa odporúča iba skúseným lyžiarom, keďže patrí medzi najobťažnejšie.

Mohlo by vás zaujať: Dobrá lyžovačka za rozumnú cenu: Tieto strediská vás nesklamú!


Pravidlá bezpečného správania sa lyžiarov na svahu

V súčasnosti sa už aj na slovenských zjazdovkách, pri vstupe na vlek a lanovku stretávame s pravidlami bezpečného správania sa lyžiarov. „V našich podmienkach sme ešte neprijali tzv. Biely kódex, ktorý vypracovala Medzinárodná lyžiarska federácia. Sú to pravidlá správania sa lyžiarov na zjazdovke. Ich porušenie má za následok odobratie skipasu. Lyžiar v záujme ochrany vlastného zdravia, ale aj ostatných účastníkov musí vedieť predvídať nebezpečenstvo, rozoznať jeho závažnosť a adekvátne naň reagovať. Musí poznať svoje práva a povinnosti na svahu. Určite nie je na škodu pripomínať si pravidlá správania na zjazdovke,“ zdôraznil I. Gučík.

Dodržiavajte dôležité pravidlá

 • Buďte ohľaduplní k iným lyžiarom.
 • Prispôsobte svoju rýchlosť a štýl jazdy terénu, poveternostným podmienkam, počtu lyžujúcich sa a vlastným schopnostiam.
 • Spomaľte v neprehľadných zákrutách a pred zlomom zjazdovky.
 • Predbiehajte s veľkým bočným odstupom.
 • Dodržiavajte dostatočný odstup od lyžiara pred vami.
 • Nezastavujte a nestojte bezdôvodne na trati. Po prípadnom páde, ak je to možné, čo najskôr treba opustiť trať.
 • Poskytnite prvú pomoc pri nehode a úraze. V prípade potreby zavolajte záchranné zložky (napr. tiesňovú linku horskej záchrany 18 300).
 • Postihnutého čo najskôr presuňte na miesto mimo trate. Ak to závažnosť jeho postihnutia neumožní, tak miesto nehody ihneď viditeľne označte.

Mohlo by vás zaujať: Najťažšie zjazdovky v Európe: Trúfli by ste si na ne?


Rešpektujte dodržiavanie značiek

Tak ako na dopravných komunikáciách, aj na svahoch a ich okolí sa používajú výstražné značky. Treba ich dôsledne dodržiavať a rešpektovať. „Umiestňovanie značiek nie je samoúčelné. Slúžia na orientáciu, ako sa v danom okamihu správať na trati. Cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia všetkých lyžujúcich sa,“ uviedol Ivan Gučík z horskej záchrannej služby.

Najčastejšie značky

 • Výstražné piktogramy v žltej obdĺžnikovej tabuľkenapr. Pozor, nebezpečenstvo!, Pozor, kríženie s vlekom!, Pozor, kríženie so zjazdovou traťou!, Pozor, strmá trať!, Pozor, zasnežovanie! a pod.
 • Zákazové piktogramy v bielej obdĺžnikovej tabuľke – Zákaz lyžovania, Zákaz požívania alkoholických nápojov, Zákaz vykláňať sa zo sedačky a húpať sa v nej…
 • Príkazové piktogramy v modrej obdĺžnikovej tabuľkevyhradené jazdné pruhy, povolené zóny voľného pohybu, zníženie rýchlosti  …
 • Informačné piktogramy  v štvorcových tabuľkách – symbol telefónu, vleku, horskej služby, sedačkovej či kabínkovej lanovky, nebezpečenstvo pádu, prevádzkové hodiny …

Mohlo by vás zaujať: Lyžiarska sezóna sa začala: Ako vybrať správnu výstroj na svah?


Čo je na lyžiarskych zjazdovkách zakázané?

 1. Pohyb bez lyží
 2. Lyžovanie mimo upravených tratí
 3. Lyžovanie počas úpravy trate mechanizmami
 4. Sánkovanie či bobovanie mimo vyhradených miest
 5. Vodenie domácich zvierat
 6. Lyžovanie pod vplyvom alkoholu a omamných látok
 7. Lyžovanie s nevyhovujúcim výstrojom
 8. Používanie snežných skútrov
 9. Lyžovanie mimo stanovených otváracích hodín

Nevhodné správanie iných lyžiarov oznámte lyžiarskej polícii, obsluhe vlekov a lanoviek alebo horskej službe.


Dodržiavate na zjazdovkách všetky spomínané pravidlá? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Viola
Odporúčame