Krvný tlak: Čo všetko ovplyvňuje jeho výšku a ako ho mať pod kontrolou?

Krvný tlak

freedigitalphotos.net

Ruku na srdce, koľko z nás vie, aký má krvný tlak? Možno sa pýtate, prečo je to také dôležité. Odpoveď je zdanlivo jednoduchá. Krvný tlak ukazuje výkonnosť srdca a priechodnosť ciev. Od ich funkčnosti závisí, či sa potrebná krv nesúca so sebou živiny a kyslík dostane do všetkých životne dôležitých orgánov nášho tela. Je dôležitý aj pre žilový systém, aby dokázal odvádzať z tela odpadové látky vrátane oxidu uhličitého.

Dve hodnoty krvného tlaku spolu súvisia

Pokiaľ bežne človek nemá problém, nevenuje pozornosť dvom dôležitým hodnotám pri meraní krvného tlaku. Je však predsa len dôležité, aby ich každý poznal. Sú základom zdravého a plnohodnotného života. Ich podstatu nám objasnil doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC, správca Slovenskej nadácie srdca a hlavný odborník pri MZ SR pre kardiológiu: Pri meraní krvného tlaku sa zobrazujú dve čísla: napríklad 120/80mmHg. Vyššie číslo alebo laicky „horný“ tlak krvi (medicínske označenie je systolický tlak krvi) zaznamenáva tlak v cievach, keď srdce vypudzuje krv. Nižšie číslo alebo „dolný“ tlak krvi (medicínske označenie je diastolický tlak krvi) predstavuje tlak počas pokojovej fázy srdca medzi dvomi údermi.“

Ako na tom ste?

 • menej ako 120/80 – optimálny
 • 120 až 130/80 až 85 normálny
 • 130-139 mmHg systolický a/alebo 85-89 mmHg diastolický = vysoký normálny TK
 • 140 až 160/90 až 100 mierne vysoký
 • 160 a viac/110 veľmi vysoký

Mohlo by vás zaujať: Máte vysoký tlak? Dopĺňajte draslík, je v týchto potravinách!


Udržiavajte si optimálny krvný tlak 120/80

V súčasnosti každý druhý dospelý muž a každá tretia až štvrtá dospelá žena trpia na vysoký krvný tlak. Vysoký krvný tlak mávajú častejšie osoby vo vyššom veku, ale nie je zriedkavosťou už aj u mladších vekových kategórií. Odráža životný štýl a najmä, akú starostlivosť venujete svojmu zdraviu. Nemalú úlohu zohrávajú aj genetické faktory.

,,Zvýšený tlak krvi nemávame iba vtedy, ak sme v strese alebo máme vážne psychické problémy. Nie je zriedkavosťou mať aj veľmi vysoký tlak krvi, napríklad 180 mmHg i viac, a vôbec o tom nevieme. Aj preto hypertenziu nazývame tichým zabijakom. Zmeny v stravovacích zvyklostiach, najmä obmedzenie solí, ale aj redukcia nadváhy sú efektívnymi nástrojmi na redukciu zvýšeného tlaku krvi. Ich efekt sa zvyšuje, ak sa uplatnia aj ďalšie zmeny životného štýlu, ako je ukončenie fajčenia, zníženie stresu, obmedzenie nadmernej konzumácie alkoholu a pravidelná fyzická aktivita,“ podčiarkol G. Kamenský. Ak aj napriek dodržiavaniu spomenutých pravidiel váš tlak presahuje hodnoty 140/90, treba sa podľa hlavného odborníka pri MZ SR poradiť s lekárom o prípadnej farmakologickej liečbe. Pri pravidelnom a dôslednom užívaní býva často efektívna.

Rizikové faktory vzniku vysokého tlaku krvi

Niektoré rizikové faktory nemožno ovplyvniť. Úlohu zohráva napríklad genetická predispozícia alebo rasa -afroameričania mávajú hypertenziu častejšie. Faktorom je tiež stúpajúci vek – vo všeobecnosti platí, že čím je človek starší, tým má väčšiu šancu, že bude mať hypertenziu. Kým u mužov vzniká hypertenzia už vo veku 35 – 50 rokov, u žien vzniká väčšinou až po menopauze. Ďalšie sú rizikové faktory, ktoré vieme ovplyvniť a to je obezita, prisáľanie stravy, nadmerný príjem alkoholu, nedostatok fyzickej aktivity, nadmerný stres.


Všetko pre zdravé telo a dušu nájdete na www.vysetrenie.sk


Čo vám hrozí?

Ak krvný tlak nemáte pod kontrolou, hrozí vám viacero vážnych zdravotných problémov, konkrétne: 

 • srdcový infarkt
 • ischemická choroba srdca
 • cievna mozgová príhoda
 • chronické srdcové zlyhávanie
 • žilová a tepnová trombóza
 • pľúcna hypertenzia

Signály krvného tlaku treba zachytiť včas

Prvým krokom sú pravidelné preventívne prehliadky u ošetrujúceho lekára. Pravidelne si krvný tlak môžete sledovať aj sami v domácom prostredí. Včasným zachytením odchýlky v hodnotách krvného tlaku získate obrovský náskok pred vážnejším poškodením zdravia. Veľakrát stačí v začiatkoch úprava životosprávy. Ak krvný tlak nie je možné normalizovať, lekár vám predpíše lieky na jeho úpravu. V žiadnom prípade ho nepodceňujte


Máte problémy s krvným tlakom? Ako často si ho meráte? Napíšte do diskusie pod článkom.

Zdroj: freedigitalphotos.net, freedigitalphotos.net, Viola
Odporúčame