Kúpeľná liečba cez poisťovňu: Kto má na ňu nárok a aké sú podmienky?

Kúpele

thinkstockphotos.com

Liečebné kúpele sa využívajú ako doplnková liečba pri ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti. V kúpeľoch sa liečia najrôznejšie zdravotné ťažkosti od onkologických ochorení, cez problémy s pohybovým ústrojenstvom až po kožné ochorenia. Liečebný pobyt v kúpeľoch si samozrejme môžete uhradiť sami, ale môže vám ho hradiť aj zdravotná poisťovňa. Viete, kedy máte nárok na liečebné kúpele hradené poisťovňou?

Kto môže predpísať kúpeľnú liečbu?

Pobyt v kúpeľoch nadväzuje na ústavnú alebo ambulantnú liečbu a musí ju predpísať lekár. Predpísať ju môže lekár špecialista, prípadne všeobecný lekár na odporúčanie vášho lekára špecialistu. Aby ste mohli liečbu absolvovať, je potrebné podať návrh na kúpeľnú starostlivosť vo vašej zdravotnej poisťovni. Musí obsahovať diagnózu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, vyjadrenie k zdravotnému stavu aj laboratórne vyšetrenia, objektívny nález a pod. Samozrejme návrh na kúpeľnú starostlivosť  musí byť potvrdený podpisom a pečiatkou lekára a takisto aj vaším podpisom. Kompletne vyplnený ho treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.


Mohlo by vás zaujať: Netradičné kúpele: Ponorte svoje telo do piva, vína či šampanského!


Kedy liečenie uhrádza zdravotná poisťovňa?

V prvom rade musíte mať uhradené zdravotné poistenie. Ak si poistenie neplatíte, máte nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť ku ktorej kúpeľná liečba nepatrí. Suma, ktorú budete musieť zaplatiť za kúpeľnú liečbu závisí od skupiny do ktorej je zaradená vaša diagnóza. Diagnózy sa delia do kategórie A a kategórie B.

Pri kategórií A je zdravotná starostlivosť plne hradená zdravotnou poisťovňou. Za liečbu, stravu ani ubytovanie teda platiť nebudete. Priplatíte si v prípade, že by ste chceli nadštandard. Jediné, čo pacient platí je zákonom stanovený poplatok vo výške 1,66€ za deň pobytu. Od poplatku sú oslobodené deti do 3 rokov, osoby v hmotnej núdzi a nositelia minimálne striebornej Jánskeho plakety.

Ak ste pacient s diagnózou z kategórie B poisťovňa uhradí zdravotnú starostlivosť v plnej výške. Ubytovanie aj stravu si ale pacient bude hradiť sám a sám si aj vyberá. Pri výbere musíte vychádzať z ponuky a cenníkov jednotlivých kúpeľov. Štandardné ubytovanie, ktoré kúpele ponúkajú sú dvojlôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením mimo izby. Tu sa ceny pohybujú od 4,98€ mimo sezóny do 7,30€ počas sezóny. Takýchto štandardných izieb je však málo a tak si budete musieť pravdepodobne priplatiť za nadštandard.

Diagnózy so skupiny A a B

Do indikačnej skupiny A patria pacienti s nasledujúcimi diagnózami:

 • Pooperačný stav pri ochorení obehového ústrojenstva
 • Pooperačný stav pri ochorení tráviaceho ústrojenstva
 • Pooperačný stav pri ochorení hrubého a tenkého čreva
 • Onkologické ochorenia – do 24 mesiacov od ukončenia liečby
 • Stavy po operácií dolných a horných dýchacích ciest
 • Nervovosvalové degeneratívne ochorenia
 • Stavy po gynekologických operáciách
 • Ochorenia kože
 • Bronchiálna astma
 • Stavy po operácií obličiek

Do indikačnej skupiny B patria pacienti s nasledujúcimi diagnózami:

 • Stav po operácií srdcových chýb
 • Chronické ochorenie obehového systému
 • Chronické nervové choroby
 • Choroby z povolanie
 • Cukrovka
 • Chronické ochorenie obličiek a močových ciest
 • Chronické ženské choroby
 • Iné chronické ochorenia

Kompletné zoznamy ochorení zaradených do jednotlivých kategórií ako aj zmluvné kúpele by ste si mali overiť vo vašej zdravotnej poisťovni.


Mohlo by vás zaujať: Doprajte svojmu telu morskú soľ: Pomôže vášmu zdraviu aj kráse


Pred nástupom do kúpeľov

Po doručení návrhu na kúpeľnú starostlivosť by sa mala poisťovňa vyjadriť do 30 dní. Môžete sa rozhodnúť, do ktorých kúpeľov chcete ísť a poisťovňa to môže, ale aj nemusí akceptovať.

Pred nástupom do kúpeľov je potrebné, aby váš ošetrujúci lekár potvrdil váš zdravotný stav. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní. Pri osobách nad 70 rokov je potrebné aj interné vyšetrenie.


Boli ste už niekedy v kúpeľoch cez poisťovňu? Napíšte ostatným čitateľom svoje skúsenosti v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Joyfulness
Odporúčame