KVÍZ Čo si ešte pamätáte zo zemepisu? Oprášte svoje znalosti a otestujte sa, ako dobre poznáte svetové moria a oceány

Foto: gettyImages

#Tento čas nie je príliš naklonený výletom za hranice. To však neznamená, že nemôžeme cestovať aspoň prstom po mape. Dnes sa spolu s nami môžete preplaviť skrz oceány a moria a oprášiť si základy zo zemepisu.

Viete si tipnúť, koľko percent povrchu Zeme pokrývajú oceány  a moria?
oceán
Photo by Emiliano Arano from Pexels
71%
82%
89%
63%

Správne!

Nesprávne!

Ktorý z oceánov je najväčší?
morská hlbina
Photo by Jeremy Bishop from Pexels
Tichý oceán
Atlantický oceán
Indický oceán
Severný ľadový oceán
Južný oceán

Správne!

Nesprávne!

Rusko od Aljašky oddeľuje...
Beringov prieliv
Zdroj: NASA/GSFC/JPL/MISR/wikipedia.org
Baltské more
Beringov prieliv
Hudsonov záliv
Severné more

Správne!

Nesprávne!

V ktorom oceáne leží Severný pól?


Severný pól
Zdroj: Photo by Valdemaras D. from Pexels
v Severnom ľadovom oceáne
v Tichom oceáne
v Južnom oceáne
v Atlantickom oceáne

Správne!

Nesprávne!

More, ktoré spája Gibraltársky prieliv s Atlantickým oceánom, kedysi nazývali Rimania Mare nostrum - Naše more. Viete, ako sa dnes nazýva?
plavba na mori
Zdroj: Photo by Skitterphoto from Pexels
Čierne more
Stredozemné more
Bospor
Marmarské more

Správne!

Nesprávne!

Ako sa volá vnútrozemská vodná plocha, ktorá sa nachádza v Ázii?
žena na pláži
Photo by Riccardo Bresciani from Pexels
Baltské more
Čierne more
Kaspické more
Ochotské more

Správne!

Nesprávne!

Koľko percent z foriem života tvoria vodné živočíchy?
podmorský život
Zdroj: Photo by Kon Karampelas from Pexels
75%
95%
55%
35%

Správne!

Nesprávne!

Ktorá vedná disciplína študuje prírodné procesy a zákonitosti v oceánoch?
hlboký oceán
Zdroj: Photo by Jeremy Bishop from Pexels
oceánológia
oceánografia
oológia
oftalmológia

Správne!

Nesprávne!

Je planktón, ktorý sa nachádza v moriach a oceánoch, väčšinou voľne viditeľný okom?
plankton
Zdroj: creativeart/freepik.com
áno
nie

Správne!

Nesprávne!

Ktorá oceánska kotlina je geologicky najaktívnejšia?
dno oceánu
Zdroj: pxhere.com
kotlina Atlantického oceána
kotlina Severného ľadového oceána
kotlina Tichého oceána
kotlina Indického oceána

Správne!

Nesprávne!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Moria a oceány

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Zdroj: plnielanu.sk
Odporúčame