KVÍZ Ako dobre zvládnete učivo základných škôl? Otestujte svoje vedomosti z hodín chémie

Foto: GettyImages

Dnes sa trošku vrátime do stredoškolských čias. Oprášime si znalosti z chémie, ktoré vo väčšej či menšej miere prakticky využíva každý z nás. Pozrieme sa na značky chemických prvkov uvedených v periodickej tabuľke, ako aj na vzorce základných zlúčenín. Držíme vám palce!

Aká je značka cézia?


Zdroj: Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels
Cs
Ca
Cf
Cr

Správne!

Nesprávne!

Aká vzorec má klasická kuchynská soľ?
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk

Správne!

Nesprávne!

V periodickej tabuľke chemických prvkov sa fermium označuje ako...
Zdroj: Geoffrey Whiteways/stockvault.net
Fm
Fe
Fr
Fi

Správne!

Nesprávne!

Ktorý chemický prvok má značku Cr?
Zdroj: pixabay.com
chróm
vápnik
cín
cézium

Správne!

Nesprávne!

Viete, aká je chemická značka niklu?
Ni
Ne
No
Nl

Správne!

Nesprávne!

Ako sa označuje amoniak?
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk

Správne!

Nesprávne!

Ktorý chemický prvok sa označuje písmenom P?
Zdroj: Prawny/pixabay.com
fosfor
fluór
olovo
železo

Správne!

Nesprávne!

Aká je značka pre nutrične významný prvok selén?
Zdroj: Gerd Altmann/pixabay.com
Se
S
Sc
Sm

Správne!

Nesprávne!

Aký vzorec má kyselina sírová?
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk
Zdroj: Mia/plnielanu.sk

Správne!

Nesprávne!

Aká je značka železa?
Zdroj: Thanks for your Like • donations welcome/pixabay.com
Fe
F
I
Ze

Správne!

Nesprávne!

Ako je v periodickej tabuľke označené zlato?
Zdroj: Steve Bidmead/pixabay.com
Au
Ag
Zl
G

Správne!

Nesprávne!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

KVÍZ: Chemické prvky a značky

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Odporúčame