Mobilné telefóny všade okolo nás: Naozaj zapríčiňujú vznik rakoviny?

Mobilné telefóny

sxc.hu

Najnovšie výskumy z oblasti mobilnej komunikácie poukazujú na fakt, že mobilné telefóny zdraviu vôbec neškodia. Poukázal na to tím britských vedcov, ktorých uskutočnili doposiaľ najrozsiahlejšiu štúdiu týkajúcu sa tejto problematiky.

Nenašiel sa dôkaz o škodlivosti

Vedci z britskej vládnej Agentúry na ochranu zdravia, preskúmali stovky dokumentov a štúdií, týkajúcich sa škodlivosti mobilných telefónov na ľudské zdravie. A výsledok? Mnohých zaskočil, pretože sú presvedčení o ich škodlivosti ich žiarenia. Podľa výsledkov uskutočneného výskumu sa nepodarilo nájsť ani jeden priamy dôkaz toho, že by používanie mobilného telefónu vyvolalo rakovinu, neplodnosť, alebo nádorové ochorenie. Vedci skúmali obdobie 5 rokov.

Dáni tiež nepotvrdili škodlivosť

Pred rokom prebehol podobný výskum aj v Dánsku. Vedci z Inštitútu pre epidemiológiu rakoviny v Kodani, naň použili trochu inú výskumnú metódu. Na rozdiel od britských kolegov neskúmali dokumenty, ale zhromaždili vzorku 350 000 ľudí, ktorí majú viac ako 30 rokov. Porovnali zdravotný stav skupiny, ktorá používa pravidelne mobilný telefón a skupiny, ktorá mobil nemá. Zamerali sa na obdobie rokov 1990 – 2007. Podiel pacientov s rakovinou bol u oboch skupín rovnaký. Vedci nepotvrdili zvýšené riziko ani u osôb, ktoré používali mobil viac ako 13 rokov.


Tiež by vás mohlo zaujať: Nádej na lepšiu liečbu rakoviny: Nová encyklopédia zhŕňa tisícky poznatkov


Mobilní operátori sú spokojní

Samozrejme tento výsledok hrá do karát mobilným operátorom. Debata o škodlivosti mobilných telefónov, resp. žiarenia z nich beží už dve desaťročia – odvtedy, odkedy sa začali vo veľkej miere denne používať. Dnes je pritom už počet aktívnych SIM kariet na Slovensku vyšší ako počet jeho obyvateľov!

WHO aj napriek tomu varuje

Odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie sú však aj napriek týmto výskumom skeptickí. To, že nebola dokázaná priama súvislosť medzi používaním mobilných telefónov a vznikom rakoviny, podľa nich neznamená, že elektromagnetické žiarenie je neškodné. Na to tiež neexistujú dôkazy. Preto odporučili, aby sa s výskumami pokračovalo ďalej. A mobily tak naďalej figurujú v zozname potenciálnych karcinogénov, ktorý WHO pravidelne zostavuje.

Na svete je 5 miliárd mobilov

Mobilná komunikácia patrí medzi jedno z najviac sa rozvíjajúcich oblastí. Vo svete sa v súčasnosti používa viac ako 5 miliárd mobilných telefónov.  Je neuveriteľné, ako sa počet mobilných telefónov za viac ako dve desaťročia ich existencie a používania znásobil. V súčasnosti je normálne, že ľudia vlastnia dva, aj viac telefónov.


Tiež by vás mohlo zaujať: Nová liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka na Slovensku


Opatrnosť nikdy nezaškodí

Aj napriek výskumom, ktoré nepotvrdzujú jednoznačnú súvislosť so vznikom rakoviny a používaním mobilných telefónov, nie je dokázaný ani opak. A preto to ani s mobilmi netreba preháňať. Pri ich používaní sa môžu objaviť aj iné zdravotné problémy – ako bolesti hlavy, alebo poruchy koncentrácie, či zraku. Buďte preto aj v tomto smere opatrní a používajte ich s rozumom.

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Oliver
Odporúčame