Najstarší, najmladší, prostredný: Ovplyňuje nás poradie narodenia?

Rodina

thinkstockphotos.com

Našu povahu ovplyvňuje množstvo faktorov. Je jedným z nich aj poradie narodenia? Podľa posledných teórií sa deti predovšetkým odlišujú stratégiami, akými si získavajú pozornosť a priazeň rodičov. V tomto zmysle možno konštatovať vedľajšie a všeobecné rysy.

Prvorodení majú vyššie IQ

Prvorodení zvyčajne mávajú autoritu, zatiaľ čo najmladší majú tendenciu ju väčšinou spochybňovať. Najstarší súrodenci majú väčšiu sebadôveru a majú sklony byť svedomití. Vedci z Lipska dokonca zistili, že prvorodení maju vyšší inteligenčný kvocient (v priemere o 1,5 bodu) ako ostatní súrodenci.

Prostredné deti plné protikladov

Prostrední súrodenci mávajú pocity frustrácie a odcudzenia od rodiny, zdá sa im, že sa pohybujú na neznámej a neurčitej pôde. Známy je middle-child syndróm, ktorý identifikuje sklamanie z toho, že nemajú privilégiá prvorodených, ani sa im nedostáva ústupkov ako najmladším súrodencom. Ďalšie štúdie zas ukázali, že prostrední súrodenci majú diplomatické schopnosti vyvolané nevyhnutnosťou v detstve vyjednávať a sú viac spoločenskí.


Mohlo by vás zaujať: Prvorodený, najmladší či jedináčik: Poradie narodenia nás ovplyvňuje celý život


Benjamínkovia sú ľahkovážnejší

Najmladší majú sklony byť viac spoločenskí, ale aj neurotickejší. O najmladších súrodencoch sa tiež hovorí, že bývajú kreatívni a zvyknú sa búriť proti autoritám. Často sa správajú ľahkovážnejšie ako ostatní súrodenci.

…alebo je všetko inak?

Napriek tomu sa vedci vo význame poradia narodenia celkom nezhodujú. Dve najvýznamnejšie britské štúdie na túto tému, do ktorých bolo zapojených vyše 400 000 osôb, hovoria, že vplyv poradia, v akom sa súrodenci narodili, je rozhodne len málo významný. Ide o jedno percento charakterových čŕt, čo je skutočne veľmi málo. Ostatné predurčuje genetika, prostredie, životné skúsenosti či fyzický zjav, ktorý niekedy ovplyňuje úlohu, akú bude dieťa v spoločnosti hrať. A to aj napriek tomu, že takmer všetci prvorodení sú konformisti a zodpovední, najmladší kreatívni a búričský a prostrední diplomatickí a nedotkliví. Bolo by zaujímavé skutočne pochopiť, do akej miery môže dieťa, hoci nevedome, ovplyvniť už v ranom veku nálepka, ktorá je mu prisúdená.


Veríte, že poradie narodenia ovplyvňuje náš život? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Zora, Corriere della Sera, ČTK
Odporúčame