Slovensko našimi očami: Poďte sa poprechádzať až na Popradské pleso, všetko sa prebúdza