Naučiť sa cudzí jazyk môžete aj dnes: Ako a kde sa vám to podarí najlepšie?

Cudzie jazyky

flickr.com/Greatist

Svet sa dal do pohybu. Otvorené hranice priniesli nové možnosti profesijného uplatnenia v zahraničí, spoznávanie nových krajín a ľudí. Podaktorí mladí nadväzujú vzťahy a manželstvá s cudzincami a ostávajú ďaleko mimo domova. Našťastie, voľný pohyb a internet umožňujú udržiavať rodinné putá, a tak sa rodičia a starí rodičia začínajú učiť cudzí jazyk, aby sa so svojimi blízkymi vedeli dohovoriť. Odborníci ich všemožne podporujú a tvrdia, že nový jazyk sa možno naučiť v každom veku. Ľudia nad 60 rokov by sa dokonca mali podľa nich tejto činnosti venovať cielene, lebo učenie oneskoruje zabúdanie a zabraňuje Alzheimerovej chorobe.

Viacerí, či chcú, alebo nie, musia priznať, že bez znalosti cudzieho jazyka to ide ťažšie. A to nielen v zahraničí, ale aj doma. Čoraz viac zamestnávateľov – až 65 percent – vyžaduje popri odborných skúsenostiach a vedomostiach aj znalosť cudzieho jazyka. Dnes sú už široké možnosti na osvojenie si cudzieho jazyka . Na trhu sú rôzne učebnice, nahrávky a rôzne podporné vzdelávacie produkty, dostupné sú internetové stránky, jazykové školy a pobyty, tiež súkromní učitelia.

Pred vykročením za znalosťami

,,Pri osvojovaní si cudzieho jazyka je vhodné využívať viacero spôsobov učenia naraz. Dôležitá je však vaša motivácia, vôľa, vytrvalosť, trpezlivosť a disciplína. Nespoliehať sa na zázračné metódy učenia sa v hladine alfa za pomoci rôznych psychowalkmanov (cena prístroja od 95 eur + učebnica s nahrávkou od 35 eur). Tie môžu byť len doplnkové. Najprv sa naučte slová, potom slovné spojenia, krátke vety a nakoniec dlhé vety. Počúvajte, pozorujte a napodobňujte,” zdôraznil PhDr. Igor Mičák, PhD., učiteľ cudzích jazykov s dlhoročnými skúsenosťami.


Mohlo by vás zaujímať: Chcete si rozšíriť obzory? Vzdelávajte sa aj vo vyššom veku!


Učiť sa radšej ráno alebo cez víkend

Ešte nevymysleli lievik, ktorým by sa vedomosti dali naliať priamo do hlavy. Treba ich tam ukladať krôčik po krôčiku systematickým štúdium. Spočiatku to pôjde ťažšie, no postupne sa pri pravidelnom precvičovaní v mozgových závitoch rozjasní a ani si neuvedomíte, ako sa razom v cudzom jazyku rozrozprávate. Je dôležité nedať sa odradiť možno pomalším tempom a vytrvalo ísť za svojím cieľom. Neberte si veľké sústo, ale každý deň sa venujte učeniu niekoľko minút. Odborníci radia, že ‚trochu a často‘ je lepšie než ‚veľa a zriedka‘.

,,Ak má niekto záujem navštevovať jazykové kurzy, najvhodnejšie je vybrať si raňajšie hodiny, kedy je efektívnosť výučby najväčšia. Človek je odpočinutý, ľahšie sa sústredí na preberané učivo a uloží si ho do svojich mozgových závitov. V našich pomeroch, žiaľ, iba 15 percent záujemcov chodí ráno a až 75 popoludní či podvečer. Najnižšia schopnosť koncentrácie je vo večerných hodinách. Z pohľadu efektívnosti je veľmi ideálna výučba počas víkendu,” dodal I. Mičák.

Myslieť v cudzej reči

Predpokladá sa, že už máte istú zásobu slovíčok. Je to prvý krok k tomu, aby ste mohli začať skladať jednoduché vety. Vypustite z hlavy slovenskú štylistiku a sústreďte sa len na cudzí jazyk. Neopierajte sa o striktné vetné konštrukcie, snažte sa rozmýšľať v duchu nového cudzieho jazyka, a podľa toho komponujte slovíčka do viet. Postupne prechádzajte od jednoduchých k zložitým vetám. Vždy dbajte na to, aby pri učení nových slovíčok ste sa ich naučili používať aj vo vete. Tak, aby ste vety nevytvárali najprv vo vlastnom jazyku a potom neprekladali do cudzieho. Nie všetky slovíčka, ktoré potrebujete pri správnej štylizácii vo vlastnom jazyku, musíte hneď poznať. Vety tvorte hneď v cudzom jazyku z tých slov, ktoré ovládate.

Dobré rady, ako zvládať učenie ľahšie a vytrvať pri ňom

 • Nedajte sa ničím odradiť – radšej postupujte pomalším tempom. Rozsah učiva si pridávajte postupne.
 • Vždy keď prechádzate na novú lekciu, zopakujte si predchádzajúcu lekciu. Raz za týždeň si prejdite všetky prebraté lekcie.
 • Nebojte sa robiť chyby. Čím dlhšie sa budete učiť, tým ich bude menej.
 • Neočakávajte hneď, že všetkému budete rozumieť. Aby ste porozumeli text, stačí ak budete vedieť kľúčové slová. Ostatné sa ľahko dovtípite.
 • Ak si niektoré slovíčka ťažšie pamätáte, napíšte si ich na kartičky. Použiť ich môžete kedykoľvek a kdekoľvek – napríklad v dopravnom prostriedku, v čakárni u lekára, ale aj doma. Môžete si ich otáčaním skúšať preklady zo slovenčiny do cudzieho jazyka a opačne. Výhoda je, že karty si môžete premiešať. Ak sa učíte zo slovníčka, môže sa stať, že presne budete vedieť, ktoré slovíčko sa nachádza na určitom riadku, ale už si ho nebudete vedieť vybaviť v cudzom jazyku  a opačne – podľa toho, ktorý stĺpec by ste si rukou prikryli.
 • Počúvajte rozhlas alebo sledujte televíziu s inojazyčným vysielaním a sústreďte sa na výslovnosť, tempo reči. Slová a výrazy sa vám podvedome uložia do mozgu.

Mohlo by vás zaujímať: Cudzí jazyk po päťdesiatke: S našimi radami vám učenie pôjde ako po masle


Možnosti výučby

 • Jazykový kurz

Prv než sa zapíšete, v závislosti od času, ktorý môžete venovať výučbe, zvážte frekvenciu kurzu. Vyhnite sa tomu, že si vyberiete kurz, ktorý nebudete môcť pravidelne navštevovať. Akákoľvek absencia vás zabrzdí v ďalšom rozvoji a bude prehlbovať priepasť vo vedomostiach. Pre dospelých je ideálne, aby mali týždenne aspoň štyri vyučovacie hodiny. Môžu byť rozdelené na dvakrát po dve hodiny alebo jedenkrát štyri hodiny.

Cena závisí od počtu hodín a záujemcov v jednom kurze (90 min. týždenne, 4x do mesiaca 110 €).

 • Individuálny kurz

Obvykle sa na ňom zúčastňuje 1 alebo dve osoby v trvaní  45 min (6,00 €) , 60 min. (8,00 €) alebo  90 min. (12,00 €).

Čoraz viac vzdelávacích inštitúcií organizuje špeciálne pobyty aj pre seniorov. Ich výhodou je, že sú ubytovaní u miestnych obyvateľov. Okrem toho, že sú lacnejšie, tak veľakrát sa stáva, že ďalšie nepriame lekcie dostáva senior v hostiteľskej rodine pri spoločných rozhovoroch. Cena za dvojtýždenný pobyt (ubytovanie, strava a 26 lekcií/týždenne /1 lekcia = 40 minút/) je približne 700 eur.

Dvojtýždenný pobyt pre náročnejších seniorov na Malte – 52 lekciíí po 40 minút vrátane leteniek, ubytovania, stravovania a poplatkov stojí 1440 eur.

Päťdňový pobyt vo Vysokých Tatrách so 45-minútovými hodinami jazykovej prípravy, ubytovaním, plnou penziou, stojí  460 eur.

 • Zahraničné kultúrne strediská (viaceré majú pobočky v rôznych mestách SR)

·Francúzsky inštitút (www.france.sk)

·Rakúske kultúrne fórum   (www.embassyaustria.sk)

·Taliansky kultúrny inštitút (www.iic.sk)

·Goethe Institut  (www.goethe.de)

·Kultúrne a informačné oddelenie Veľvyslanectva USA (www.usembassy.sk)

 • Rozhovory s cudzincom

Ideálne a lacné riešenie, ak poznáte rodeného Angličana, Nemca, Francúza či Španiela a pod., ktorí sa chcú učiť po slovensky. Raz týždenne sa môžete stretnúť a hodinu rozprávať po slovensky a hodinu v cudzom jazyku.

 • Bezplatné konverzácie

Skúste sa povypytovať na podobnú možnosť vo vašom meste. Ak zatiaľ neexistuje, možno by stálo za to prehovoriť známeho na dôchodku, ktorý cudzí jazyk dobre ovláda, aby pár hodín týždenne venoval seniorom z okolia napríklad v miestnom dome dôchodcov.

Ružinovský domov seniorov, Klub senior, prízemie, Sklenárova 14, Bratislava

každý pondelok 15:00  – 16:30 h anglický jazyk (pokročilí)

YMCA, Karpatská 2/142, Bratislava

utorok a štvrtok 14.00 h nemecký jazyk a 15.00 h anglický jazyk


Mohlo by vás zaujímať: Chcete si predĺžiť kariéru? S našimi radami sa vám to podarí


Ďalšie možnosti osvojovania si jazyka

Callanova metóda – výučba prebieha bez kníh a zošitov. Študenti iba počúvajú a opakujú počutý text. Údajne za 20 hodín by sa už nemali stratiť v anglickom prostredí a za rok by si ho už mali osvojiť takmer dokonale (1 h = 2,99 €).

Direct metóda – podstata je rovnaká ako pri Callanovej metóde. Už na prvej hodine študenti rozprávajú. Cieľom je, aby sa vyjadrovali bez prekladania. Rýchle tempo má zabezpečiť zautomatizovanie učenia. (1 h = 4,98 €).

Čo môžete ešte využiť?


Ako ste sa učili alebo učíte cudzí jazyk vy? Poraďte alebo nechajte si poradiť od čitateľov. Napíšte do diskusie.

Zdroj: flickr.com/Greatist, flickr.com/Greatist, Viola
Odporúčame