Naučte sa správne komunikovať: Získate si sympatie a vyhnete sa nedorozumeniam

Kolegovia

thinkstockphotos.com

Umenie komunikovať je nám dané, aby sme mohli vytvárať väzby a odovzdávať si informácie. Vyjadrovať sa slovami a posúvať svoje myšlienky ostatným dokáže iba človek. Slová, vety a rozhovory sú často zdrojom problémov a konfliktov. Ak sú však správne formulované a pochopené, dokážu práve problémy vyriešiť, konflikty urovnať, prispieť k dohode. Aby ste dokázali komunikovať so svojimi partnermi či už doma, v práci, pri vybavovaní na úrade, či kdekoľvek inde a využili tento dar vo svoj prospech a pre dobro veci, je dobré osvojiť si zopár základných pravidiel.

Prispôsobte svoj jazyk

Ak sa rozprávate s malým dieťaťom, prispôsobujete tomu tón reči, volíte jednoduché slová, používate krátke vety. Snažíte sa, aby vám dieťa rozumelo. Toto je veľmi dôležité aj pri komunikácii s dospelými. Slovník, ktorý človek používa, je veľmi závislý od prostredia, v ktorom žije, je daný pracovnou oblasťou, vzdelaním, ovládaním cudzích jazykov. Určite sa vám zdá prístupnejší lekár, ktorý vám vysvetlí diagnózu i postup liečby bežnými slovami, nepoužíva zložitú odbornú terminológiu. Tým vám dáva najavo, že mu ide o vaše porozumenie. Skúste to pri jednaní s cudzím človekom, o ktorom neviete prakticky nič a riadite sa len tým, čo vidíte:

 • hovorte zrozumiteľne, nepoužívajte cudzie slová
 • pýtajte sa, aby ste si overili, či vám druhá strana rozumie
 • nedomýšľajte si – akonáhale vám nie je jasné, ako to partner myslel, snažte sa zistiť viac
 • vyhýbajte sa slangu, vulgarizmom, príliš odborným slovám

Mohlo by vás zaujímať: Chodíte s nechuťou do práce? Možno trpíte syndrómom vyhorenia!


Otvorené otázky

Viac informácií získate, ak sa viete správne pýtať. Predstavte si situáciu, keď dostávate otázky, na ktoré sa očakáva odpoveď áno alebo nie. Ak nejde o dotazník, či krátku anketu, zrejme budete mať po chvíli pocit, že vás niekto vypočúva. Niekedy nie je odpoveď jednoznačná súhlas alebo nesúhlas jednoducho nepostačuje. Klaďte preto otázky, na ktoré je treba rozvitejšiu odpoveď ako áno/nie. Dáte tým partnerovi šancu vyjadriť lepšie svoj názor a postoj, možno skôr dospejete k riešeniu, keďže sa dozviete aj dôvody a argumenty. Vhodné všeobecné otázky sú:

 • Čo si o tom myslíte?
 • Mohli by ste mi to opísať bližšie?
 • Ako vám viem (s tým) pomôcť?
 • Čo očakávate, že by sa mohlo stať?
 • Aké riešenie navrhujete?

Nehovorte za druhých

Veľa nedorozumení pramení z výrokov, ktoré hodnotia druhých, pripisujú osobám určité myslenie alebo konanie. Ak niekto konštatuje nahlas, že vy si myslíte, robíte, či nerobíte určité veci, podsúva vám svoje závery, výsledky svojich úvah a myšlienkových pochodov. To môže viesť ku konfliktu, ak sa situácia neozrejmí, alebo nie je dostatočne pochopená. Preto namiesto viet typu – „Vy si myslíte, že…“ , „Vy robíte, hovoríte…“ skúste používať výroky, kde rozprávate v 1. osobe a vzťahujete tieto slová na seba. Napríklad:

 • Zdá sa mi, že si možno myslíte…
 • Mám pocit, že robíte/nerobíte…
 • Myslím si, že takto by to nešlo…
 • Z môjho pohľadu je to takto…
 • Môj názor je takýto…

Mohlo by vás zaujímať: Kariérna zmena v zrelom veku: Nový impulz alebo ekonomická samovražda?


Rešpektujte svojho partnera

Rešpektovanie partnera v rozhovore je okrem používaných slov ďalšou veľmi dôležitou podmienkou. Rešpekt dávate najavo najmä svojim správaním. Dôležitý je očný kontakt, dostatok osobného priestoru, obe strany by mali byť navzájom rovnocenné, čiže buď obaja sedia alebo stoja. Ťažšie sa rozpráva s človekom, ktorý je usadený, má svoj osobný priestor, kým vy stojíte vedľa s pocitom žiaka odpovedajúceho pred tabuľou. Ak sa necítite komfortne, je náročnejšie formulovať jasne svoje postoje. Preto ak sedíte, ponúknite aj svojho partnera, aby si k rozhovoru sadol. Samozrejmosťou je dodržiavanie všeobecných pravidiel slušnosti, ako sú zdvorilé slová, ponechanie dostatočného času na rozprávanie na bez prerušovania a skákania do reči, pokojný tón reči, prejavy záujmu a samozrejme spätná väzba. Práve spätná väzba je často používaným termínom vo všetkých oblastiach života. Ide vlastne o odozvu, reakciu, uistenie sa, či vám protistrana rozumie, či vy chápete správne ju, prípadne máte nejaké výhrady, alebo iné návrhy.


Snažíte sa dodržiavať zásady správnej komunikácie? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, mm
Odporúčame