Návšteva kostolov je pre koronavírus obmedzená: Čo dodržiavať, keď už sa na omši ocitnete?

Foto: GettyImages

Zákaz hromadných podujatí je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie. Je rovnako jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom na Slovensku.

Omše a obrady dostali červenú

Zdôraznil to hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý tak zdôvodnil zákaz svätých omší a ostatných cirkevných obradov. Reagoval tak na vyjadrenia zástupcov Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Tá avizovala, že bude naďalej vykonávať bohoslužby „vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha“.

„Cieľom tohto dočasného opatrenia, ktorým sa okrem iných hromadných podujatí zakázali aj iné bohoslužobné zhromaždenia za účasti veriacich, je, že v prípade svätých omší ide o podujatia, na ktorých sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú koronavírusom najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti,“ vysvetlil Mikas.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na nasledujúce dva týždne Služby Božie vykonávať nebude. Rovnako zákaz verejných podujatí rešpektuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS), čiže v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Tieto opatrenia je potrebné dodržiavať

ÚVZ SR v rámci ostatných cirkevných obradov odporúča usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť. Ďalej hovorí, že tam, kde je to možné, prednostne treba usporadúvať obrady v exteriéroch. Je vhodné usporadúvať ich iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb. Samozrejmosťou by malo byť úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je podľa odborníkov potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti – teda dodržiavať vzdialenosť 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu, čiže kašlať, kýchať do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu, nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou, napríklad sväteničky, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov či kľučiek.

Zdroj: TASR
Odporúčame