Nepočujúcim deťom pomáhajú špeciálni pedagógovia, navštevujú ich priamo doma

nepočujúci

rozumiemenepocujucim.sk

Ročne na Slovensku príde na svet asi 200 detí so sluchovým postihnutím. Až 95 % z nich sa narodí počujúcim rodičom. Tým často chýbajú informácie, ako dieťa stimulovať a rozvíjať.

Od septembra 2012 prvýkrát na Slovensku odštartoval program Mobilný pedagóg pre rodiny s nepočujúcimi deťmi. Malým nepočujúcim deťom a ich rodičom tak pomáhajú špeciálni pedagógovia aj priamo v ich domovoch. Na Slovensku takýto program ranej intervencie doteraz chýbal.

Mobilný pedagóg slúži rodinám z celého Slovenska. S deťmi, ktoré trpia sluchovým postihnutím, pracujú v rôznych okresoch Slovenska psychológ, logopéd a lektori posunkového jazyka, ktorí okrem výučby posunkového jazyka poskytujú aj svoje znalosti, rady a skúsenosti.

Mnohé rodiny, v ktorých sa narodí sluchovo postihnuté dieťa, totiž nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Cieľom pedagógov je preto naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich.

Mobilní pedagógovia, ktorí prešli výberovým konaním, pravidelne navštevujú rodiny raz až dvakrát do týždňa a pracujú s dieťaťom priamo v domácom prostredí. Výhodou takejto terénnej práce je, že špecialista okrem dieťaťa pracuje aj s rodičmi a súrodencami.

„Myslím si, že veľkým prínosom pre rodiny bola osveta, ktorú som im priniesla. Niektorým rodinám chýbali základné vedomosti o sluchu, načúvacích aparátoch, o komunikácii a práci s nepočujúcim dieťaťom alebo o možnostiach, ako ich dieťaťu pomôcť. Mnohí boli vďační a otvorení každej rade a pomoci. Je pravdou, že mnohí rodičia si ľahko nájdu informácie aj na internete, ale z množstva si často nevedia vybrať a cítia sa neistí,“ popisuje svoje skúsenosti s prácou v teréne Viera Krištofíková, ktorá pôsobí ako mobilná pedagogička v Žilinskom kraji.

Veľkým pozitívom práce priamo v rodine je aj časová a finančná úspora. Mnoho rodičov s viacerými deťmi si len ťažko dokáže vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšieho špeciálno-poradenského centra, ktoré sa spravidla nachádzajú vo väčších mestách.

Najvhodnejší vek, kedy treba začať s nepočujúcim dieťaťom systematicky pracovať je už okolo 3 mesiacov. Rodičia veľmi často podceňujú práve túto ranú starostlivosť a chýbajú im vedomosti, ako dieťa vhodne stimulovať a rozvíjať.

Počas troch ročníkov programom úspešne prešlo spolu 93 rodín.

Dôležité je okrem toho aj neustále skvalitňovať  diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu detí s poruchou sluchu. Združenie NepocujuceDieta.sk  preto s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis spústilo verejnú zbierku na darcovskom portáli DobraKrajina.sk a chce vyzbierať 20-tisíc eur na prvé detské audiocentrum na Slovensku. Investícia do starostlivosti sa pritom Slovensku vráti – tieto deti nebudú v budúcnosti odkázané na sociálny systém.

Pomôcť môžete aj vy do 31. 12. 2015 zaslaním SMS na číslo 834 v hodnote 5 € alebo ľubovoľným darom cez darcovský portál DobraKrajina.sk.

Viac informácií nájdete na stránke rozumiemenepocujucim.sk.

Ilustračné foto

Zdroj: rozumiemenepocujucim.sk, www.rozumiemenepocujucim.sk, PR článok
Odporúčame