Nestihli ste vyčerpať dovolenku? Zistite, kedy a ako si ju preniesť

Práca

SITA

Koniec kalendárneho roka sa neodmysliteľne spája s bilancovaním. Čo sa týka pracovnej sféry, častokrát neprehodnocujeme len úspechy a chybné kroky, ale aj to, koľko dní sme venovali oddychu. Ak aj vy patríte k zamestnancom, ktorí si výmeru dovolenky vyčerpať nestihli, mali by ste vedieť, na čo a za akých podmienok máte vlastne nárok.

Koľko nám doprial zákon?

Tak ako všetko, čo sa týka pracovného pomeru, aj čerpanie dovolenky upravuje Zákonník práce. V ňom sa tento rok udiali viaceré zmeny, ktoré vstupujú do platnosti už o niekoľko dní, a to presne 1.1.2012. Podľa § 103 je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne. Ak však v priebehu kalendárneho roka zamestnanec dovŕši vek 33 rokov, nárokovať si môže až na päť týždňov. Ešte lepšie je na tom učiteľský zbor, riaditelia škôl a výchovno-vzdelávacích zariadení, pedagogickí asistenti a vychovávatelia. Tí počas roka môžu stráviť na dovolenke osem týždňov.


Tiež by vás mohlo zaujať: Kariérny postup v každom veku: Máte už svojho kouča?


Čo ak je moja pracovná doba flexibilná?

V prípade, že máte nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, výmera dovolenky sa odráža od celoročného priemeru. Pri flexibilnej pracovnej dobe sa za deň dovolenky považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca. Zamestnanec sa v tomto prípade posudzuje tak, akoby pracoval päť dní v týždni.

Prenos dovolenky

Za bežných okolností by ste mali pridelený počet dní dovolenky vyčerpať do konca kalendárneho roka, za ktorý vám na ňu vzniká nárok. V praxi sa však veľmi často stretávame s tým, že zamestnancovi ostanú visieť vo vzduchu aj celé dva týždne. Všetko, samozrejme, závisí od dohody s vašim zamestnávateľom, zákon vás však chráni nasledovným spôsobom. Podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce, ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v danom kalendárnom roku, zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Výnimku tvorí prípad čerpania materskej a rodičovskej dovolenky. Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.


Tiež by vás mohlo zaujať: Vyššie sebavedomie: Chceli by ste ho mať aj vy?


Preplácanie dovolenky

Ak vám zamestnávateľ nechce povoliť čerpanie dovolenky a ponúka vám náhradu vo forme financií, nedajte sa obalamutiť. Podľa platnej legislatívy je totiž možné poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku (v rozsahu 4 týždňov základnej výmery) iba v jednom prípade, a to, ak ju zamestnanec nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Čo s nariadením zamestnávateľa?

Nie je ničím výnimočným, že samotný zamestnávateľ sa usiluje o to, aby jeho zamestnanci riadne čerpali dovolenku v danom roku. Zvyčajne preto vydáva smernicu, podľa ktorej si zamestnanec môže preniesť určitý maximálny počet dní (napríklad 5). Reakcie na takéto nariadenie však bývajú rôznorodé. „Ja si ani viac dní prenášať nechcem, som rád, že si počas roka môžem poriadne oddýchnuť, prípadne vybaviť, čo potrebujem,“ pochvaľuje si takéto riešenie čitateľ Peter (52). Iný názor má však programátor Tomáš (38), ktorému podobná smernica už raz nabúrala plány: „Ja som si chcel preniesť takmer tri týždne, aby som mohol v lete vyraziť na expedíciu do Himalájí. Nakoniec som si kvôli tomu musel brať neplatené voľno, nebol som tým vôbec nadšený.“


Tiež by vás mohlo zaujať: Zaslúžite si vyššiu výplatu? Zistite svoju trhovú cenu


Zhrnutie na záver

Snažte sa v každom kalendárnom roku rozplánovať dovolenku tak, aby ste ju do jeho konca vyčerpali. Ak sa vám to však z nejakého dôvodu nepodarí, môžete si ju preniesť do nasledujúceho roka.

Workoholici by si mali ustriehnuť, aby im nezvyšovala dovolenka z predvlaňajšieho roka, pretože tá automaticky prepadá (s výnimkou vyššie spomenutej rodičovskej alebo materskej dovolenky).

Zamestnávateľ vás nemôže donútiť k tomu, aby vám bola dovolenka preplatená. Toto je možné len v prípade, že ste s ním rozviazali pracovný pomer.

Zdroj: SITA, photl.com, Johnny
Odporúčame