Obviňovanie a hádky sú bežnou súčasťou vzťahov: Zlepší sa to, ak začnete od seba

Foto: Gettyimages

Foto: Gettyimages

Cesta ku šťastiu nezávisí len od vecí, čo máme robiť, ale aj od tých, čo by sme robiť nemali. Obviňovanie je jednou z nich. Keď niečo nie je podľa našich predstáv, často hádžeme vinu na druhých. Hľadáme na nich chyby, a pritom prehliadame tie vlastné. Ak chceme meniť veci k lepšiemu, musíme začať najskôr od seba.

Z čoho pramení?

Žijeme v spoločnosti zameranej na výkon. Tlak v nás neraz potláča toleranciu, rešpekt a súcit. Obviňovanie patrí k dosť častej komunikácii pri nedorozumeniach i bežných rozhovoroch. Či už ide o vzťah rodiča alebo učiteľa a dieťaťa, vzťah partnerský či pracovný, ak niečo nefunguje, ukážeme prstom na toho druhého. Odmalička deti učíme, že by sa mali správať podľa určitých predstáv a pravidiel. Svojím príkladom im poskytujeme vzor, ktorý napodobňujú. Ak sú však odsudzované a nie sú bezpodmienečne prijímané také, aké sú, odnášajú si takýto postoj do dospelosti.


Mohlo by vás zaujať: Ako sa vyhnúť ponorke v dlhoročných vzťahoch? Pomôžu aktivity spolu i osamote


Ak viníme vo vzťahoch druhých

Povyšujeme sa – ignorujeme svoje chyby a prichádzame tak o možnosť, ako na nich pracovať a rozvíjať svoju osobnosť.

Hádžeme zodpovednosť za problém na iných – problém je však súhrnom viacerých podmienok a okolností.

Útočíme – napádame dôstojnosť, nútime druhých útočiť alebo utiecť. Strácajú potrebu s nami komunikovať a nemôže prísť k zmiereniu – dohode.

Chceme ich nasilu zmeniť – správanie iných nezapadá do našich predstáv, narúšajú naše zóny pohodlia. Pociťujeme vnútorný konflikt a obviňovaním vyvíjame tlak na to, aby sme ich zmenili. Takáto komunikácia neobsahuje toleranciu, rešpekt a nesvedčí ani o našej vnútornej sebaistote.

Maskujeme vlastnú pohodlnosť – je ľahšie veriť, že problém je v iných, nie v nás. Nadobúdame tak pocit, že konáme správne a sami nemusíme nič meniť. Vyhýbame sa tomu, že by sme sa mali vyvíjať a radšej vyžadujeme vývoj od druhých.

Narúšame náš vnútorný pokoj – negatívne pocity sú príčinou ochorení duše a následne i tela. Ak sa staráme o čistotu svojich úmyslov, staráme sa aj o svoje zdravie.

Majte radi seba…

Obviňovaním vyjadrujeme sklamanie z toho, že nám ostatní nenapĺňajú našu potrebu po uznaní, pozornosti a láske. Iní nám však nemôžu dať niečo, čo nenachádzame sami v sebe. Naučte sa rešpektovať svoju osobnosť vrátane svojich nedokonalostí. Len tak môžete pocítiť dôveru a istotu vo svoje schopnosti. Rozvíjate tým otvorenosť k sebe, k iným a už vám tak nebude ubližovať správanie, ktoré nie je podľa vašich predstáv.


Mohlo by vás zaujať: Konflikty s chladnou hlavou: Ako uspieť v hádkach a nenechať sa vytočiť?


…aj druhých

Je potrebné si uvedomiť, že za odsudzovaním sa skrývajú naše očakávania, škatuľkovania či obmedzené prijímania druhých ľudí. Vyvíjaním tlaku na nich vytvárame konflikty, pričom prežívame nepríjemné pocity a frustráciu zo zhoršujúcich sa vzťahov. Zlé pocity dávame za vinu druhému človeku a očakávame úľavu. Ale tá neprichádza – aj obvinený sa bráni a hnevá. Ak sa chcete pri riešení nedorozumení cítiť lepšie, naučte sa komunikovať s rešpektom. Neodsudzovať, vnímať a počúvať. Rešpektujúca komunikácia pomáha rozvíjať sebaúctu a pocit dôstojnosti.

Prevezmite zodpovednosť

Ak budete pri nedorozumeniach zakaždým hľadať vinu v tých druhých, svet nezlepšíte. Nikoho nemôžete nasilu meniť. Začnite od seba a namiesto obviňovania prijmite svoj podiel zodpovednosti za nevydarené veci. Posilníte tým svoju osobnosť. Nabudúce môžete veci urobiť lepšie alebo využiť nové, originálne riešenie problému, čo vám prinesie pocit šťastia a radosti.


Ako sa snažíte s hádkami a nezhodami vo vzťahu bojovať vy? Napíšte ostatným čitateľom tipy v diskusii pod článkom.

Zdroj: Vlaďa
Odporúčame