Očkovanie mnoho ľudí zatracuje: To proti záškrtu a tetanu je však povinné

Injekčná striekačka

sxc.hu

Slovensko sa môže pochváliť nulovým výskytom tetanu a záškrtu (diftérie). Úlohu v tomto stave zohral vakcinologizačný program, ktorý máme zavedený. Pomáha ochoreniu predchádzať a eliminuje potrebu liečby. Napriek tomu sa mnoho ľudí povinnému očkovaniu bráni a nepovažuje ho za nevyhnutné.

Na internetových fórach sa čoraz častejšie ozývajú hlasy proti očkovaniu. Podľa doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD., predsedníčky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, však očkovanie nehodno brať na ľahkú váhu. „Spochybňovanie významu očkovania, často najmä na internete a zníženie či strata očkovacej disciplíny, môže spôsobiť návrat veľmi nebezpečných a život ohrozujúcich infekčných ochorení, a to i napriek existencii antibiotík,“ zdôraznila.


Mohlo by vás zaujímať: Horúca téma očkovania: Účinná prevencia alebo hazard so zdravím?


Štatistiky hovoria jasne

Stačí, ak sa pozrieme na štatistiky. V roku 1926 zomrelo na Slovensku na záškrt 1326 ľudí. V bývalom Československu sa proti nemu začalo očkovať už v roku 1946. Posledný zaznamenaný prípad záškrtu na Slovensku bol v roku 1980. Išlo o 15-ročného chlapca, ktorý nebol zaočkovaný. V roku 1952 bolo zavedené aj povinné očkovanie detí proti tetanu. Vďaka tomu sa napríklad už vyše 50 rokov u nás nevyskytol novorodenecký tetanus.

Vráti sa záškrt na Slovensko?

Čoraz väčšia migrácia obyvateľstva, nízka zaočkovanosť detí v krajinách tretieho sveta a Európy, by nás však mali varovať a viesť k nepodceňovaniu očkovania proti infekčným chorobám. Záškrt je ochorenie, ktoré dnes na Slovensku nepoznáme, ale môže sa vrátiť a opäť zabíjať. „Ak teraz prestaneme proti tejto chorobe očkovať, tak o päť rokov vypukne epidémia záškrtu aj na Slovensku,“ upozornila Z. Krištúfková.

Varovaním pre nás môže byť Lotyšsko. V rokoch 1968 až 1985 tu neevidovali ani jeden prípad tohto ochorenia. Po rozpade Sovietskeho zväzu nastali výpadky v očkovaní populácie. Výsledok?  V rokoch 1993 až 2001 sa vyskytla epidémia záškrtu, v ktorej ochorelo minimálne 1288 ľudí. V posledných desiatich rokoch (2002 – 2012) to bolo 212 prípadov, z toho 19 prípadov bolo smrteľných.


Mohlo by vás zaujímať: Očkovania nepodceňujte: Chránia deti, ale aj starších ľudí


Očkovacia povinnosť platí aj pre dospelých

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je od 1. 1. 2009 podľa § 6 povinné pravidelné preočkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek. Ustanovuje, že každý občan Slovenska by sa mal dať preočkovať kombinovanou očkovacou látkou proti záškrtu a tetanu v 30. roku života a potom opäť každých 15 rokov. V súlade s Prílohou č. 2 k vyhláške 585/2008 Z. z. sa preočkovanie vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania z minulosti. Pacient uhrádza za vakcínu 5,85 eur.

Vzhľadom na závažnosť infekčného ochorenia sa odporúča preočkovanie aj proti čiernemu kašľu (pertussis), aj keď nie je povinné. So stúpajúcim vekom sa však zvyšujú aj prípadné komplikácie, preto je lepšie aj lacnejšie im predčasne predchádzať. Nezaočkovaní dospelí – rodičia, starí rodičia, sa obzvlášť stávajú nebezpeční pre novorodencov a malé deti, ktoré sú veľmi málo odolné proti nákaze. Očkovacia látka stojí 16,85 eura.


Ste očkovaný proti tetanu a záškrtu? Aký je váš názor na očkovania proti týmto chorobám? Podeľte sa oň s ostatnými čitateľmi v diskusii.

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Viola
Odporúčame