Odmietanie sexu môže byť chorobou: Ohrozuje vzťahy a uberá na radosti zo života

Odmietanie sexu

gettyimages

Kým pri väčšine ľudí je záujem o sex prirodzenou súčasťou života, sú medzi nami aj takí, ktorí majú oň malý záujem, prípadne ho ignorujú úplne. Navyše, táto nechuť nesúvisí len s prežitím nejakého traumatického zážitku alebo s narastajúcim vekom. Práve naopak, postihuje čoraz mladších ľudí, ktorí tak chcene či nechcene ochudobňujú svoj život. Odborníci dokonca hovoria o termíne sexuálna anorexia.

Vplývajú aj konflikty medzi partnermi

Psychologička Emma Ribasová, expertka na manželskú psychoterapiu, uvádza ako možné príčiny nezáujmu o sex nedostatok sebaúcty či konfliktné situácie medzi partnermi. Sú však problémy, ktoré môžu mať hlbšie korene, ako je to, že človek v minulosti zažil sexuálne násilie.

Do úvahy tiež pripadá úloha veľmi prísnej výchovy, ktorá môže vytvoriť o sexe predstavu ako o potenciálne nebezpečnej aktivite namiesto toho, aby ju predstavovala ako prirodzené vyvrcholenie ľudského citu a lásky a ako nástroj reprodukcie.

Rovnako ako mentálna anorexia môže viesť k odmietaniu jedla, tak aj sexuálna anorexia môže viesť nielen k strate významnej príležitosti k radosti, ale aj k strate partnera a podstatnej súčasti vlastnej existencie.


Mohlo by vás zaujímať: Päť dôvodov, pre ktoré ľudia po päťdesiatke nemajú sex: Toto sú oni!


Odpor voči sexuálnemu kontaktu

Odmietanie sexuality môže nadobúdať rôzne podoby a jeho klasifikácia je problematická. Napríklad posledná verzia Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie, takzvaná biblia psychiatrov, síce nezmieňuje termín sexuálna anorexia, ale označuje to za poruchu nazvanú sexuálnou averziou a definovanú ako pretrvávajúci či príležitostný odpor voči všetkým alebo takmer všetkým sexuálnym kontaktom.

Tento problém existuje!

Výskum zahŕňajúci viac ako 4000 osôb, predovšetkým žien, ukázal, že tento druh problémov existuje a je častý. Profesorka Charmaine Borgová z Groningenskej univerzity v Holandsku uvádza, že viac ako 30 percent opýtaných účastníkov tejto štúdie malo skúsenosť z vlastného života s momentmi odporu voči sexu.

Z týchto 30 percent asi štyri percentá respondentov vykazovalo symptómy, ktoré zodpovedajú diagnóze poruchy označované ako sexuálna averzia: nedostatok záujmu k sexuálnym aktivitám, chýbajúce erotické fantázie, chladná či odťažitá reakcia na partnerove pokusy o sexuálne zblíženie a malé alebo žiadne sexuálne uspokojenie.


Mohlo by vás zaujímať: Keď muži odmietajú sex: Aké sú ich najčastejšie dôvody a čo sa za nimi skrýva?


Častejšie u žien

Iná veľká štúdia realizovaná v Spojených štátoch, v rámci ktorej bolo oslovených viac ako 30tisíc žien, ukázala, že problémy so sexuálnou túžbou, hoci nie patologické, sú častejšie u žien: 43 percent opýtaných žien uviedlo, že sa ocitlo v situácii, keď malo len nepatrný záujem o sex, a 22 percent odpovedalo, že pociťovalo rôzne formy stresu spojeného so sexom.

Pomôcť môže terapeut

Podľa sexuologičky Judith Viudesovej z Centra psychoterapie a sexuológie v španielskej Valencii je možné prekonať prejavy sexuálnej anorexie s pomocou terapeuta, odborníka na kognitívne techniky, ale aj tak, že sa postihnutá osoba začne postupne vystavovať stimulom, z ktorých obavy.

Liečba musí byť komplexná a nesmie sa zameriavať len na sexuálne problémy, ale musí byť orientovaná na všetko, čo s tým súvisí, ako je strach zo zblíženia a telesnej blízkosti, pocit zraniteľnosti. Jej cieľom musí byť prekonanie strachu zo sexuality, ale predovšetkým z medziľudských vzťahov, ktoré slúžia k tomu, aby človek mohol viesť uspokojivý osobný život.


Máte skúsenosti so sexuálnou anorexiou? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: gettyimages, gettyimages, Milan, ČTK, Corriere della Sera, El Pais
Odporúčame