Podanie daňového priznania sa blíži: Toto sa zmenilo oproti minulému roku

daňové priznanie

sita

Či sa nám to páči alebo nie, termín podania daňového priznania z príjmov za minulý kalendárny rok sa nám pomaličky kráti. Keďže 31. marec pripadá na sobotu, daňový úrad nám na odovzdanie potrebných formulárov doprial dva dni navyše. Zákonná lehota sa tak posunula na pondelok 2. apríla. Viete, ktoré ďalšie zmeny k správnemu vyplneniu tlačiva by ste mali poznať? Poradíme vám, ako sa zorientujete aspoň v tých najdôležitejších.

Kto musí daňové priznanie podať?

Povinnosť podať daňové priznanie má každý občas SR, ktorého príjmy v zdaňovacom období od 1.1.2011 do 31.12.2011 presiahli polovicu nezdaniteľnej sumy, čo predstavuje 1 779,65€. Daňovník, ktorý takúto výšku príjmu nedosiahol a neuplatňuje si daňový bonus, vypísané tlačivo na príslušnom daňovom úrade odovzdávať nemusí. Avšak v prípade, že ráta s preplatkom dane a podávať daňové priznanie má preňho význam, môže tak urobiť aj dobrovoľne.


Tiež by vás mohlo zaujať: Máte doma kupónovú knižku? Poradíme vám, čo s ňou


Dôležité termíny

Ako už bolo spomenuté v úvode, správne vypísané daňové priznanie treba odovzdať najneskôr do 2.4.2012. Ak tento termín z akéhokoľvek dôvodu nestíhate, o odklad už žiadať nemusíte. Stačí túto skutočnosť oznámiť na daňovom úrade, pričom treba uviesť, do akého termínu daňové priznanie podáte. Najneskôr však do 2. júla 2012. Ak ste mali príjmy aj zo zahraničia, je pre vás šibeničným termínom koniec septembra.

Daňové priznanie za vás môže vybaviť aj zamestnávateľ, ktorý je platcom dane. Musíte ho však písomnou formou požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, a to do 15.2.2012 (do dnes). V prípade, že do tohto dátumu nepredložíte potrebné doklady (napr. o ďalších príjmoch), daňové priznanie budete musieť podať sami.


Tiež by vás mohlo zaujať: Šanca pre dlhodobo nezamestnaných: Čo tak rozbehnúť vlastný biznis?


Zmeny, ktoré by ste nemali prehliadnuť

  • Nezdaniteľná suma na daňovníka za rok 2011 oproti predchádzajúcemu roku značne poklesla. Zatiaľ čo za rok 2010 išlo o čiastku 4 025,70 €, za rok 2011 je to 3 559,30 €.
  • Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť ten občan, ktorého zdaniteľné príjmy za minulý rok dosiahli aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy k 1.1.2011. Musí teda ísť o sumu nad 1 902 €.
  • Ak máte zavedené dobrovoľné dlhodobé sporenie (III. pilier) alebo uzatvorenú životnú poistku, o tieto platby si zdaňované príjmy už znížiť nemôžete.
  • Nezdaniteľná suma sa po prvýkrát viaže už len k aktívnym príjmom podľa § 5 a 6, odseku 1 a 2 (zamestnanci, podnikatelia, SZČO). Nemajú teda na ňu nárok všetci občania automaticky.

Zmeny sa týkajú aj živnostníkov

V prípade, že živnostník pri svojich príjmoch za vlaňajší rok vykáže daňovú stratu, daňové priznanie musí podať aj vtedy, ak tieto príjmy cifru 1 779,65€ nepresiahli.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššiu daň zaplatia remeselníci. Kým za rok 2010 si mohli uplatniť na paušálnych výdavkoch až 60% z príjmu, za minulý rok sú si rovní s ostatnými živnostníkmi – musia sa uspokojiť so 40-percentným paušálom.

Každý podnikateľ musí v daňovom priznaní navyše uviesť svoju hlavnú činnosť – tú, z ktorej má najvyššie príjmy. K názvu však treba pripísať aj príslušný kód (SK NACE), ktorý možno nájsť na webstránke Štatistického úradu www.statistics.sk.

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne musia živnostníci po prvýkrát v daňovom priznaní presne rozpísať (doteraz stačila len celková suma). Vďaka presnej čiastke, ktorú zaplatili na zdravotnom poistení, tak nebudú musieť robiť jeho ročné zúčtovanie. Urobí to za nich priamo zdravotná poisťovňa, ktorá oznámi, či im vznikol nedoplatok alebo preplatok.

Zdroj: sita, SITA, Johnny
Odporúčame