Poistenie s rozumom: Chyby, ktorých sa určite vyvarujte

peniaze

sxc.hu

Uzavrieť poistnú zmluvu dnes patrí k tým najrýchlejším a najjednoduchším krokom. Súčasný trh je totiž doslova presýtený finančnými poradcami, ktorí vás zasypú množstvom ponúk s magickými číslami. Predtým, ako sa niečomu takému upíšete, by ste si však mali na niektoré fakty dobre posvietiť. Poisťovníctvo je hotová veda. Zistite, na čo všetko by ste mali dať pozor a ktorým chybám predchádzať pri myšlienkach na lepšiu budúcnosť.

Pre rodinu všetko…

Počas nedávneho výskumu realizovaného pre istú životnú poisťovňu sa Slováci ukázali v zaujímavom svetle. Až 84% z nich totiž uviedlo, že životné poistenie uzavrelo najmä ako zábezpeku svojich najbližších. Prioritu číslo dva získalo poistenie pre potreby samotného klienta – rôzne riziká súvisiace s úrazmi či invaliditou. Bronzová priečka prischla motívu, podľa ktorého respondenti uzatvárali životné poistenie ako zabezpečenie na starobu a dôchodkový vek. Zo štúdie teda jasne vyplýva, že pri poistení najskôr myslíme na rodinu a až potom na samých seba.

Kvalita na prvom mieste

Už pri samotnom výbere poisťovne či konkrétneho produktu kladieme dôraz na jeho kvalitu. Prihliadame však aj na dobré predchádzajúce skúsenosti či referencie od známych s danou inštitúciou. „Na trhu je množstvo rôznych finančných inštitúcií, ktoré majú vo svojich ponukách desiatky produktov. Je teda pochopiteľné, že klienti kladú dôraz na to, aby bol pre nich pomer získanej kvality a vynaložených investícií čo najvýhodnejší,“ uviedol managing director Michal Drobník z agentúry Ipsos, ktorá prieskum realizovala.


Mohlo by vás zaujímať: Finančné stratégie na slušný dôchodok: Ako sa pripraviť na starobu?


Chyby, na ktoré neradno doplatiť

1. Nečítame zmluvy – nie sú na úplne jasné dohodnuté podmienky. V susedných Čechách 37% opýtaných pripustilo, že zmluvy číta len zbežne, zatiaľ čo 12% ich vôbec nečíta. V prípade poistného (ne)plnenia preto často dochádza k rozčarovaniu a sklamaniu.

2. Poistné zmluvy neaktualizujeme – hoci sa priemerná dĺžka poistnej zmluvy pohybuje v rozpätí 8-10 rokov, väčšina z nás ju počas tejto doby nijak neobmení. A to aj napriek tomu, že hodnota majetku stúpa a osoby, ktorým chceme peniaze odkázať, sa menia. Z toho dôvodu je nevyhnuté nestrácať o zmluvách prehľad. Prispôsobujte ich svojim aktuálnym potrebám.

3. Prvoradá je suma – nielen tá, ktorú mesačne odvádzame do poisťovne, ale aj celková výška poistenia. V oboch prípadoch sa totiž snažíme, aby to bolo čo najmenej. Odborníci ale radia, aby sa, napríklad, výška životného poistenia pohybovala na úrovni dvojnásobku ročného platu.

4. Predčasne rušíme zmluvy – ak sa ocitneme vo finančnej tiesni, rušenie poistenia prichádza zvyčajne na rad ako prvé. Z pohľadu ekonómov je to však veľmi nevýhodné. Poisťovňa vám totiž na peniaze siahne a dokonca ani negarantuje vyplatenie vložených finančných prostriedkov.


Mohlo by vás zaujímať: Dedičstvo, ktoré nepoteší: Aké sú vaše práva a povinnosti v prípade dlhu?


Smrťou sa povinnosť platiť nekončí

To platí v prípade, ak ste uzavreli životné poistenie pre svoje dieťa či vnúča. Ak zomriete pred vypršaním zmluvy, poistné je nutné uhrádzať aj naďalej. O nasporené financie neplnoletý potomok síce nepríde, bude si však na ne musieť počkať do skončenia doby, na ktorú bolo poistenie uzavreté.

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Johnny, SITA

Odporúčame