Prevencia je základ: Znížte riziko požiaru na minimum podľa našich rád

požiar

sita

V uplynulom roku požiare spôsobili škody sa vyše sedem miliónov eur, nehovoriac o ľudských životoch, ktorých hodnota je nevyčísliteľná. Niekedy pritom stačí dodržiavanie niekoľkých pravidiel, aby sa požiar podarilo eliminovať v krátkej dobe, prípadne sa mu dalo celkom zabrániť. Zistite, či tieto pravidlá poznáte a dodržiavate!

Pravdepodobne nie je celkom reálne úplne zabrániť všetkým nepríjemným udalostiam a stratám súvisiacim s požiarom, ale určite je možné eliminovať možnosti vzniku požiarov. Asi najťažšie sa dá eliminovať ľudský faktor. Aby oheň nezabíjal, nezraňoval a nespôsoboval škody na majetku, je potrebná opatrnosť a dôslednosť pri požiarnej prevencii,” zdôraznila Miriam Žiaková z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v rodinných a bytových domoch sú:

 • nedbanlivosť a neopatrnosť, najmä pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 • fajčenie,
 • neodborné úpravy na rozvodoch elektriny, vykurovacích telesách,
 • nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení.

Mohlo by vás zaujímať: Ochráňte svoj domov pred neželanou návštevou: Ktorý alarm je ten pravý?


Prevencia pred vznikom požiaru

Riziko vzniku požiaru možno eliminovať dodržiavaním niekoľkých základných zásad:

 • Na schodiskách a chodbách pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody alebo v únikových cestách neskladujte starý nábytok, bicykle a pod.
 • Dozerajte na vybavenosť a akcieschopnosť nástenných hydrantov v chodbách bytového domu.
 • Udržujte v dobrom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažujte elektrické obvody pripájaním veľkého množstva spotrebičov – vodiče sa zahrejú a môžu sa vznietiť, nevykonávajte neodborné opravy a nezriaďujte provizórne elektrické vedenia.
 • Keď varíte, neodchádzajte z bytu ani nechoďte spať.
 • Uistite sa, či sviečky a cigarety sú dobre zahasené a až potom ich hoďte do koša.
 • Zistite si, ako a kde treba bezpečne vypnúť elektrickú energiu vo vašom byte.
 • Nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na miestach v byte, kde by sa mohol rozšíriť. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa je jedna z najčastejších príčin vzniku požiaru v bytových domoch.
 • Deti treba odmalička učiť, aby sa nehrali so zápalkami.
 • Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť elektrických spotrebičov od horľavých predmetov Pokiaľ sa používajú elektrické ohrievače v blízkosti záclony, môže vzniknúť požiar.
 • Ak kúrite tuhými palivami, dbajte o pravidelné čistenie a revíziu komínov. Zákonná povinnosť ukladá čistiť komín každé dva mesiace bez ohľadu na to, či je v rodinnom dome, chalupe, vidieckom dome. Rozhodne by túto činnosť mal robiť kominár. Jedno čistenie stojí asi 12 – 15 eur. Suma je zanedbateľná oproti škodám, ktoré môže spôsobiť nepatrná iskra. V žiadnom prípade sa neoplatí šetriť na tomto úkone
 • Pri plynových kotloch by sa mali komíny kontrolovať a čistiť raz ročne.

Mohlo by vás zaujímať: Nezmyselné spotrebiče u vás doma: Za tieto peniaze vyhadzovať nemusíte!


Pozor na parkovanie

Mimoriadne dôležité je, aby bol zabezpečený prejazd a prístup hasičskej techniky k rodinným a bytovým domom. Vodiči by nemali parkovať na nástupných plochách a prístupových komunikáciách, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie zásahu hasičských jednotiek. Netreba zabúdať, že taktiež je zakázané stáť a parkovať na miestach, kde sú podzemné hydranty.


Dbáte na opatrenia proti požiaru? Máte nejaké skúsenosti s nebezpečným ohňom? Podeľte sa o ne s ostatnými čitateľmi v diskusii.

Zdroj: sita, sita, Viola
Odporúčame