Seniori v bezpečí – malé hodinky privolajú pomoc, keď treba

Rodinný asistent

www.rodinnyasistent.sk

Hoci rodina a zdravie sú pre väčšinu ľudí prioritou, nie každý z nás má možnosť byť nepretržite nablízku svojim starším alebo chorým príbuzným. Práve oni sú veľmi často odkázaní na rýchlu pomoc iných, ale nedokážu alebo nemôžu si ju sami privolať.

Telekom predstavil novú službu Rodinný asistent,  ktorá  umožňuje riešiť alebo prinajmenšom výrazne uľahčiť takéto situácie. Stačí, aby takýto starší alebo chronicky chorý človek nosil pri sebe jedno diskrétne zariadenie, ktorým si veľmi jednoducho privolá záchrannú zdravotnú službu, resp. čo je dôležitejšie – toto zariadenie dokáže samo rozpoznať niektoré rizikové situácie a pomoc privolá automaticky bez potreby zásahu ďalších osôb.

Vybrať si je možné z dvoch modelov – ten prvý je malý zjednodušený mobilný telefón GT300 určený pre nosenie vo vrecku alebo na krku a tým druhým zariadením sú inteligentné hodinky Navigil S1, z ktorých sa dá pochopiteľne tiež telefonovať.

Obe zariadenia sú spojené s dohľadovým centrom, kde je nepretržite prítomný profesionálne vyškolený personál. Kedykoľvek v prípade potreby pomoci alebo rady je možné sa s nimi veľmi jednoducho a rýchlo spojiť stlačením jediného tlačidla SOS.

Príbuzní sú o jednotlivých incidentoch a rizikových situáciách informovaní prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu. Predovšetkým však majú k dispozícii prehľadnú webovú aplikáciu, cez ktorú môžu meniť nastavenia služby, sledovať aktuálnu situáciu alebo si pozrieť históriu udalostí, a to všetko na diaľku, bez potreby kamkoľvek cestovať.

Službu Telekom ponúka od 14,90 mesačne, pričom vstupným nákladom je kúpa jedného zo zariadení. Ich cena je od 59 eur a zákazník ju uhradí jednorazovo na začiatku pri aktivácii.

Čo všetko teda nová služba Rodinný asistent ponúka?

Nepretržité napojenie na dohľadové centrum – profesionálne vyškolený personál schopný posúdiť závažnosť vzniknutej situácie a zabezpečiť jej adekvátne riešenie.

SOS tlačidlo – spoľahlivo zabezpečí privolanie pomoci v prípade núdze či nebezpečenstva bez zdĺhavého vytáčania.

Senzor nehybnosti – upozorní na to, že používateľ v čase bežnej aktivity dlhšiu dobu so zariadením nepohol. Zariadenie ešte pred odoslaním žiadosti o pomoc upozorní vibráciou, aby bolo možné alarm zrušiť. Tolerovanú dobu nečinnosti je možné nastaviť tak, aby používateľ nebol rušený pri poobedňajšom zdriemnutí, pozeraní obľúbenej TV relácie alebo v noci.

Detekcia pádu (dostupné len pre GT300) – upozorní, že zariadenie spadlo. Ak sa nepodarí človeka skontaktovať, je na miesto lokalizácie zariadenia poslaná záchranná zdravotná služba. V prípade falošného alarmu, napríklad keď zariadenie len vypadlo z ruky, je alarm samozrejme možné zrušiť.

Bezpečné geozóny – veľmi užitočná funkcia napríklad v prípade ľudí s Alzheimerovou chorobou. Blízkych upozorní, že používateľ opustil určitú vopred vymedzenú lokalitu.

Lokalizácia zariadenia – slúži pre prípad, ak je potrebné nájsť strateného príbuzného alebo zistiť, z akého miesta prichádza volanie o pomoc.

Kontrola stavu a dostupnosti zariadenia – informuje dohľadové centrum, keď sa zariadenie ocitne mimo signálu alebo je vypnuté. 

Všetky funkcie s výnimkou SOS tlačidla sú dobrovoľné a je možné ich vypnúť.

Bližšie informácie nájdete na www.rodinnyasistent.sk

Rodinný asistent

Zdroj: www.rodinnyasistent.sk, www.rodinnyasistent.sk, www.rodinnyasistent.sk, PR článok
Odporúčame