Skroťte svoj močový mechúr: Aby ste nemuseli na toalety utekať pričasto!

Používanie WC

sxc.hu

Pre nezanedbateľný počet ľudí sa zúžil svet na zisťovanie, kde a ako ďaleko je toaleta. Je to pre nich priorita číslo jeden, všetky ich aktivity ovplyvňuje táto miestnosť. Chronické postihnutie dolných močových ciest, s charakteristickým nutkavým a neodkladným močením (aj malého množstva) s alebo bez úniku moču, sprevádzané frekventovaným močením a močením v noci, je známe ako hyperaktívny močový mechúr (HMM). Navonok ide o jeden problém, ale závažne negatívne zasahuje do sexuálnej, psychologickej, sociálnej, pracovnej a rodinnej oblasti postihnutého.

Hyperaktívny močový mechúr obmedzuje každú siedmu dospelú ženu a každá desiata žena (čiže 200 tisíc žien!) nedokáže potlačiť urgentné nutkanie na močenie a pomočí sa. Žiaľ, napriek tomu len každá štvrtá až piata vyhľadá lekára! O nič lepšie na tom v návšteve lekára nie sú ani muži. Tento problém sa týka aj ich – trpí ním 10 až 26 percent dospelej populácie a lieči sa iba štvrtina z nich. Liečba je pritom relatívne jednoduchá a úspešná, ak sa ochorenie diagnostikuje včas. Jej najväčším prínosom je, že zabráni inkontinencii a zvýši kvalitu života postihnutého jedinca.

„Výskyt syndrómu hyperaktívneho močového mechúra sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom a častokrát je spojený aj s inými príznakmi dolných močových ciest. Niektoré chronické chorobné stavy (ako napr. depresia, obstipácia, diabetes, hypertenzia, neurologické ochorenia, erektilná dysfunkcia a pod.) sa častejšie vyskytujú práve u jedincov s hyperaktívnym močovým mechúrom,“ vysvetlil doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., primár urologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Skalica.


Mohlo by vás zaujať: Keď máte vlhko v nohaviciach: Čo s únikom moču?


Dodal, že príčina tejto poruchy sa väčšinou skladá z viacerých faktorov a stále ešte nie je dostatočne objasnená. Môže ísť napríklad o nedostatočné potlačenie mikčného reflexu v centrálnom aj periférnom nervovom systéme, poruchy sprostredkovateľov prenosu nervového vzruchu, denerváciu svaloviny mechúra, poruchy funkcie nervových zakončení v podslizničnej vrstve a pod. Stále viac a viac sa dozvedáme o význame β adrenoreceptorov, nervového rastového faktora (NGF – nerve growth factor) a receptorov pre non-cholinergné a non-adrenergné nervové vlákna, čo už má a aj bude mať určite priaznivý dopad na efektivitu liečby HMM v blízkej budúcnosti,“ vysvetlil J. Marenčák.

Neprehliadnuteľné príznaky

HMM sprevádza komplex príznakov. Kľúčové sú urgencia, kedy prudkému a naliehavému, niekedy až bolestivému nutkaniu na močenie, musia postihnutí čo najrýchlejšie vyhovieť, pretože močenie nedokážu potlačiť a oddialiť. Veľakrát ani nemusia mať plný močový mechúr. Tiež intervaly medzi močením a frekvencia močenia môžu byť varujúce. Ak pacient nemá diagnostikované zápaly močových ciest či iné urologické ochorenie, tak močenie viac ako 7-krát za deň a raz alebo viackrát v noci sú signály, ktoré by ho mali nasmerovať k odbornej pomoci.

Močový mechúr zdravých ľudí dokáže zadržať až 600 ml moču a jeho vyprázdňovanie môžu vedome potlačiť na minúty a niekedy aj na desiatky minút až hodiny. Syndróm hyperaktívneho mechúra môže diagnostikovať praktický lekár, urogynekológ a urológ. Samozrejme, ale len vtedy, ak za ním pacient zájde. Je to dôležité aj preto, aby vylúčil iné ochorenia, ktoré majú podobné príznaky ako HMM, napr. akútny zápal močového mechúra, zápal prostaty, nádor močového mechúra alebo prostaty, či metabolické ochorenia (cukrovka), neurologické ochorenia (lumboischialgický syndróm, ochorenia platničiek či skleróza multiplex). Časté močenie môžu vyvolať aj lieky na odvodnenie, používané pri liečbe ochorení srdca a ciev, gynekologické problémy a pod.


Mohlo by vás zaujať: Trápi vás únik moču? Nehanbite sa, nie ste v tom sami!


Strach z vyšetrenia mať nemusíte

Vyšetrenia hyperaktívneho močového mechúra sú neinvazívne a trvajú približne 10 minút. Okrem odberu krvi nehrozí žiadna invazivita. „Minimálne diagnostické požiadavky na potvrdenie alebo vylúčenie HMM sú: anamnéza aj s využitím špecializovaných dotazníkov napomáhajúcimi zisteniu závažnosti (stupňu) urgencie, denník močenia (tzv. mikčný denník vyplnený pacientom, z ktorého odborník vyčíta frekvenciu močenia cez deň a v noci, príjem tekutín a množstvo vymočeného moču a počet urgencií a epizód urgentnej inkontinencie moču), fyzikálne vyšetrenie, analýza moču, ultrasonografické stanovenie zvyškového (reziduálneho) moču po vymočení a pod. Pre hyperaktívny močový mechúr je typický normálny neurologický nález pri fyzikálnom vyšetrení (vrátane vyšetrenia cez konečník, resp. cez vagínu u žien). Endoskopické vyšetrenie dolných močových ciest sa používa pre vylúčenie, resp. potvrdenie prítomnosti nádoru, kameňa, chronickej infekcie a pod.,“ objasnil J. Marenčák.

Princípy a najnovšie trendy liečby

Na základe odborných vyšetrení je cieľom liečby dosiahnuť zníženie urgencie močenia, zvýšiť objem moču a zlepšiť všetky príznaky vedúce k zníženiu nákladov pre pacienta aj spoločnosť.

V rámci liečebných možností sa využíva konzervatívna liečba. Od pacienta sa očakáva úprava životosprávy – zníženie príjmu kofeínu, čaju, coca-coly, nadmerného príjmu tekutín s CO2, ukončenie fajčenia, tréning močového mechúra tak, aby udržal moč aspoň dve hodiny (Behaviorálna liečba), cvičenie a posilňovanie panvového dna (tzv. Kegelove cviky).

Kľúčová naďalej ostáva farmakoterapia. O voľbe lieku (antimuskarinik) rozhoduje špecialista v závislosti od príznakov a ťažkostí pacienta. Vždy sa prihliada na to, aby účinnosť prevyšovala nad vedľajšími účinkami. V prevažnej väčšine prípadov nastáva úľava po niekoľkých dňoch, a tým aj vyriešenie niekoľko rokov trvajúcich ťažkostí. „Zlatým štandardom“ liečby HMM sú anticholinergiká s veľmi dobrou účinnosťou.


Mohlo by vás zaujať: Zápal močového ústrojenstva: Čo ho spôsobuje a ako si s ním poradiť?


Neuromodulácia je ďalším pomocníkov v liečbe HMM. Účinná by mohla byť tam, kde nezaberá farmakoterapia. Predstavuje cielenú a regulovanú aplikáciu elektrických impulzov, liekov alebo biologických látok na určité miesta v nervovom systéme, ktoré riadia frekvenciu a zadržiavanie moču.

Chirurgické spôsoby liečby ostávajú ako posledná možnosť voľby odstránenia problémov HMM. Indikujú sa veľmi zriedka, keďže vznikajú následne ďalšie nežiadúce zdravotné problémy. Princípom chirurgickej liečby je zväčšenie kapacity a poddajnosti nového močového rezervoára, zníženie tlaku a ochrana horných močových ciest.

Atraktívne budúce liečebné ciele predstavujú: β-3 adrenoreceptory, NGF a receptory pre noncholinergné a non‐adrenergné transmitery, …, ktoré účinkujú na inej báze ako doposiaľ používané lieky a majú dobrý bezpečnostný profil. Ide o novú generáciu liekov, ktoré sú pre slovenských pacientov už pred dverami (2013).

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Viola
Odporúčame