Svokra kontra nevesta: Ako prežiť spokojne pod jednou strechou?

Matka

thinkstockphotos.com

Na Slovensku, najmä na vidieku, žije ešte stále množstvo rodín zmiešane, teda viac generácií v jednej spoločnej domácnosti. Väčšinou však takéto spolunažívanie neveští nič dobré, pretože generačné rozdiely sa skôr či neskôr prejavia a nastanú problémy, či už v bežnom chode rodiny, alebo v starostlivosti o najmladších členov. Ako teda šťastne prežiť pod jednou strechou?

Po príchode nového člena rodiny…

Vstup novej osoby do rodiny je vždy situácia, ktorá všetkých členov núti k zmene správania, či už je to prijatie nevesty, alebo narodenie dieťaťa, vyžaduje si to určitú zmenu. V prvom rade si treba uvedomovať, že treba zmeniť doterajšie návyky. Novú osobu by sme mali do nich začleniť, zasvätiť, vysvetliť, prečo to takto robíme, prečo máme takýto zvyk a prípadne by bolo vhodné popýtať sa na názor tejto novej osoby, ako vníma naše fungovanie. Často sa to robí tak, že chceme, aby sa menšina prispôsobila väčšine, teda aby sa ten nový člen začal správať hneď tak, ako chceme my, ako to očakávame od ostatných členov rodiny,“ vysvetľuje psychológ PhDr. František Skokan, z psychologickej ambulancie Fesko v Žiline.


Mohlo by vás zaujať: Príručka ideálneho starého rodiča: Vyhnite sa nezhodám a udržte doma pohodu!


Nepresviedčajte nasilu o svojej pravde

Psychológ však upozorňuje, že by sa nemalo zabúdať na to, že nevesta ako dospelá osoba má už vybudované svoje vlastné vzorce správania, ktoré nie vždy musia byť totožné s tými, ktoré sú uznávané v novej rodine. „Ideálne je, keď už musia byť „dve gazdiné“ v jednom dome, aby si rozdelili kompetencie a toto rozdelenie následne aj dodržiavali. Nemalo by sa zabudnúť, že nevesta nie je dieťa, ale že je to dospelá osoba so svojimi právami a povinnosťami, ktorú už nie je vhodné začať vychovávať a vtláčať jej nasilu hodnoty novej rodiny,“ zdôrazňuje špecialista na psychológiu, PhDr. František Skokan.

Čo ak partner nestojí na vašej strane?

Generačný rozdiel hrá v spolunažívaní zásadný význam. Ak sa svokra s nevestou nevedia dohodnúť, situáciu by mal zachrániť syn, resp. nevestin partner. Čo ak sa ale stále „drží mamičkinej sukne“? Môže to vyústiť aj do rozvratu vzťahu medzi mladými. „Konflikt so svokrou v podstate odzrkadľuje kvalitu vzťahu medzi dvoma partnermi. Ak je tento vzťah rovnocenný, nie je potrebné, aby si hľadali oporu u svojich rodičov a vedia si to vyriešiť sami medzi sebou,“ vysvetľuje odborník, ktorý jedným dychom dodáva, že svokry by zároveň nemali zabúdať, že mladí ľudia si len začínajú zvykať na spoločné žitie, riešenie spoločných problémov, hľadanie spôsobov, ktoré budú vyhovovať obidvom stranám. A keďže každý si spočiatku presadzuje riešenia, na ktoré je naučený zo svojej prvotnej rodiny, tak to môže v začiatkoch vyzerať aj búrlivejšie.


Mohlo by vás zaujať: Milovaná alebo nenávidená: Aký typ svokry ste vy?


Prečo sú takéto konflikty časté?

Psychológ, PhDr. Skokan zo žilinskej psychologickej ambulancie, v tom má jasno:  „V pozadí za takýmto konfliktom väčšinou býva to, že jedna strana presadzuje svoje návyky z prvotnej rodiny a druhá strana zase zo svojej. Vyjadruje sa to hlavne tým „moja mama to robila takto“ alebo  „takto to je lepšie“, „u nás sa to robilo takto“. Príčinou môže byť aj fakt, že svokra nechce stratiť kontrolu nad svojim dieťaťom a snaží sa, akoby radiť neveste, čo má jej syn najradšej, aby to robila takto a podobne.“

Ak je muž stále na strane matky, je to podľa špecialistu prejavom jeho nezrelosti a neochoty opustiť materské hniezdo, kde je oňho z každej strany postarané bez nejakej zodpovednosti a môže sa spoľahnúť, že ak sa niečo nedarí, tak to za neho rodičia, tak ako vždy, vyriešia.

Človek sa učí na vlastných chybách                                      

Časté problémy pramenia podľa vyjadrenia psychológa hlavne z toho dôvodu, že mladomanželia nie sú svokrovcami vnímaní ako dospelí ľudia, ale ako deti, ktoré treba neustále vychovávať, resp. tlačiť na ne, aby robili svoje rozhodnutia na základe odobrenia rodičov, alebo aby si na všetko pýtali dovolenie. „Prax ukazuje, že rady rodičov bývajú vo väčšine prípadov opodstatnené, ale zabúda sa na to, že ak si chceme niečo dlhodobo zapamätať, tak si zapamätáme to, kde sami urobíme chybu, teda keď si to sami prežijeme,“ radí skúsený špecialista.

Do vzťahu mladých sa nepleťte

Podľa slov odborníka je ideálne, keď svokra čo najmenej zasahuje do vzťahu medzi synom a nevestou a nechá ich, aby si svoje problémy a konflikty riešili sami. „Ak by aj požiadali o radu, je dobré sa rade vyhnúť, pretože matka akokoľvek sa bude snažiť, nebude objektívna. Zasiahnuť by sa malo v prípade, ak pôjde o hrubé narušenie integrity jedného alebo druhého partnera, teda napr. o fyzické napadnutie,“ upozorňuje na výnimku psychológ, PhDr. František Skokan.


Mohlo by vás zaujať: Pohoda pri Vianočnom stole: Napäté vzťahy nechajte za dverami!


Útoky na svokru sú tabu

Ak ste na opačnej starne barikády, vedzte, že útok na matku vášho partnera, či jeho blízku rodinu, napr. súrodencov, bude váš partner vždy vnímať veľmi osobne a citlivo. Predsa len, ide o jeho najbližšie osoby, s ktorými prežil celý život, má ich rád také, aké sú a vidí ich v o niečo lepšom svetle, ako možno v skutočnosti sú. A preto, ak sa dá, tak sa akýmkoľvek obvineniam vyhnite. „Útok na mamu, či už je dobrá, alebo zlá, je vždy neprijateľný, aj keby sa zdalo, že nevesta má pravdu. Ak napríklad svokra evidentne nadmieru požíva alkohol a nevesta o nej povie, že je alkoholička, hneď je oheň na streche,“ upozorňuje na tenkú hranicu uznávaný odborník.

Radšej sami – aj za cenu väčších výdavkov

Pre dobro v rodine a dobré vzťahy medzi svokrovcami a mladomanželmi aj do budúcnosti je vždy prijateľnejšie, ak žijú tieto rodiny oddelene a budujú si vlastné návyky. Tento názor zastáva aj psychológ, PhDr. Skokan: „Osobne zastávam názor, že pokiaľ sa dá, tak je lepšie, aby mladí ľudia žili sami, aj napriek tomu, že sa ekonomicky viac zaťažia, napríklad pri kúpe samostatného bývania. Spoločné zdolávanie problémov utuží vzťah a samostatné „hniezdo“ mladým manželom umožní, aby si budovali svoje vlastné rituály, návyky a zvyky, ktoré formujú ich vlastnú rodinu,“ uzatvára odborník.


Bývate v spoločnej domácnosti viacero generácií? Ako spolu vychádzate? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Oliver
Odporúčame