Tajomná Sibyla, ktorá poznala budúcnosť: Ktoré z jej predpovedí sa už naplnili?

Sybila

wikimedia.org

Tajomné proroctvá a predpovede nás sprevádzajú celými dejinami. Niektorí veštci boli úspešní, iní boli upaľovaní za kacírstvo. Jednou z najznámejších bola Sibyla. Čo o nej možno ešte neviete?

Sibyla je netradičné, no aj dnes používané meno. Sibyla v starovekom svete však neslúžila na označenie jednej osoby, ale hneď celej skupiny. Sibylami boli staroveké veštkyne a vedmy. Podľa niektorých zdrojov ich bolo 10, podľa iných 12 a niektoré hovoria až o 30 ženách.

Ktorá je tá najznámejšia?

Je ňou určite Sibyla, kráľovná zo Sáby. Žila približne v rokoch 970-870 pred naším letopočtom. Pravdepodobne pôsobila na juhu Arabského polostrova, na území dnešného Jemenu. Jej pôvod je však otázny, nakoľko mala podľa iných zdrojov korene v Etiópii. Tu ju nazývali kráľovná Makeda. Zaujímavá je legenda o jej návšteve samotného kráľa Šalamúna. To, či ho skutočne navštívila je otázne, no nie vylúčené. Taktiež sa traduje, že s kráľom mala dokonca syna, ktorému dala meno Melenik. Je tiež možné, že texty pochádzajú od viacerých autorov a boli časom pospájané.

Prešibaná Sibyla Kumská

Do Európy sa tieto proroctvá dostali pravdepodobne zásluhou Sibyly Kumskej z južného okraja Talianska. Tá sa dostala až do Ríma, kde šla za kráľom Tarquiniom. Tomu chcela predať 9 kníh proroctiev za 300 zlatých, čo bola extrémne vysoká cena. Ten ponuku neprijal. Tri knihy preto spálila a znovu prišla za kráľom. Za zvyšných 6 žiadala tú istú sumu. Situácia sa opakovala a tak Sibyla prišla s 3 poslednými knihami, za ktoré dostala pôvodnú sumu. Knihy boli uložené v Jupiterovom chráme a aj keď sa originál nezachoval, proroctvá boli prepisované na niekoľké kópie. Do týchto kníh sa nahliadalo len počas stavu ohrozenia, napríklad vojny. To symbolizuje váženosť Sibyliných proroctiev.


Mohlo by vás zaujímať: Vševidiaci Nostradamus predpovedal smrť kráľa aj nástup Stalina: Čo nás ešte čaká?


O dnešnej dobe vedela dopredu

Zaujímavé je, že Sibyla sa zaoberala skôr predpoveďami, ktoré hovoria o morálnych a mravných pomeroch spoločnosti. Na dnešok naráža aj nasledovná predpoveď:

„Ženy sukne svoje odložia a sukňami mužov sa obliekať budú. Tak stane sa v tom čase, keď žena a muž pred zákonmi plnej rovnosti dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnosti, ale aj bezcennosti. Svoje ústa a oči pozmení, takže žena v tej dobe sa sove bude podobať.

Ďalšie proroctvo znelo:

„Mnoho mužov manželky svojej, ktoré v mene Hospodinovým do spální svojich viedli, vyženú a pojmú manželky iné. Príde doba, že z tisícky dievčat jedinej panny nebude, pretože ženy panenstva svoje už pred zasnúbením mužom iným za zlato a víno dajú. Príde čas, keď matky svojej dcéry do miest vyženú, aby tam , predávajúc svoje telo a tak dobývajúce s mužmi cudzími, statkov zemských nadobudli.“

Prvé lety do vesmíru a snahu odhaliť čo najviac predpovedá toto nasledujúce proroctvo. Zaujímavé je, že v tom období bolo nebo a hviezdy pokladané za domov Boha, miesto, kde človek počas života nemá čo robiť. Tu je proroctvo:

„Nebude mu však stačiť tento svet, a preto sa bude snažiť odletieť z tohto sveta a tam niekde, kde je len vôľa Hospodinova, skúmať, či cesty sveta, aj hviezd by nemohol zmeniť. Divné, že človeku nebude stačiť krajina, ktorá mu bola určená Hospodinom, a smutné, že sa neuspokojí s trblietajúcou hviezdou a príťažlivosťou mesiaca. Tam tiež bude človek chcieť vniknúť, aby aj to si vydobyl a podmanil.“


Mohlo by vás zaujímať: „Koniec“ sveta sa stáva tradíciou: Prežili sme ich viacero – a ďalšie sú pred nami


A na záver samozrejme obľúbená téma všetkých prorokov, koniec sveta. Sibyla vo svojich víziách identifikovala nasledovné znamenia:

„Zaznamenané je: Kedy sa tak stane, ktorý deň, neviem a tiež nikto nebude vedieť povedať. Ale viem, že pred dňom samotným rieky budú vysýchať, traviny vymierať, dobytok hladom a smädom padať, pahorky so zemou sa zrovnávať a kraje pieskom budú zanesené! Na nebi sa trikrát objaví kométa! Prvýkrát na severe, druhýkrát na juhu a natretí krát na západe tejto zeme. Potom sa začne zem silno chvieť a takmer všetci ľudia vykrvácajú. Najprv ľudia žijúci v horách, potom v údoliach a poslední budú tí, ktorí budú žiť pri rôznych moriach a v krajinách, kde je večná zima. Ostatné znamenia ľudia už ani neuvidia, ale viem, že potom bude slnko krvavo žiariť a objaví sa na západe, miesto východu, a hviezdy dňom i nocou svietiť budú Vtedy zostúpi Hospodin na zem a bude súdiť!“

Máme sa toho obávať?

Na proroctvách Sibyly je zaujímavé, že predpovedajú skôr všeobecné javy, ako napríklad morálny úpadok ľudstva. Takéto predpovede jej pomerne vychádzajú, uvidíme, ako to bude s tou najobávanejšou, o konci sveta. Mnoho prorokov predpovedalo koniec až o niekoľko storočí či tisícročí, takže je veľká pravdepodobnosť, že Sibyline znamenia na vlastné oči už neuvidíme. No to, že budeme okupovať vesmír je stále reálne.


Veríte proroctvám Sibyly? Napíšte do diskusie pod článkom.

Zdroj: wikimedia.org, wikimedia.org, David
Odporúčame