Univerzita tretieho veku: Zláka štúdium „na staré kolená“ aj vás?

Univerzita tretieho veku

Chodiť do školy je povinnosťou mladých. Učiť sa nové veci a rozširovať svoj rozhľad je však celoživotnou potrebou. Mnohokrát sme donútení okolnosťami, avšak aktívni ľudia v produktívnom a seniorskom veku hľadajú nové informácie aj kvôli svojim záujmom a pretrvávajúcej zvedavosti, ktorá udržuje myseľ v kondícii. Jednou z možností vzdelávania je Univerzita tretieho veku (UTV). Prvá ponúkla svoje aktivity už v roku 1990 pri Univerzite Komenského, dnes v rôznych mestách fungujú pobočky 15-tich inštitúcií. V ich pôsobnosti existuje mnoho jazykových, technických, humanitných a prírodovedných odborov, taktiež ponúkajú tvorivé dielne, kurzy remesiel, exkurzie.

Kto môže študovať na UTV

Podmienkou prijatia na štúdium je:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • dosiahnutie vekovej hranice – minimálne 40 rokov, podľa podmienok materskej univerzity to však môže byť aj 45 alebo až 50 rokov
 • podanie prihlášky
 • zaplatenie poplatku

Kedy a kde sa prihlásiť

Do prvého ročníka 3-ročného štúdia sa podávajú prihlášky zvyčajne v priebehu mesiacov august a september, informácie zverejneňujú univerzity počas letných prázdnin. Prihlásiť sa možno písomne aj elektronicky, buď vyplnením formulára na webovej stránke, alebo zaslaním e-mailu. V prihláške sa okrem osobných a kontaktných údajov uvádza, či je záujemca poberateľom dôchodku a o aký odbor štúdia má záujem. V mnohých okresných mestách, kde sú detašované pracoviská vysokých škôl, existujú aj pobočky UTV.

Štúdium trvá obvykle tri roky, do vyšších ročníkov sa uchádzači zapisujú na začiatku akademického roka. Existujú aj praktické ročné vzdelávacie programy, alebo kratšie letné kurzy a exkurzie, informácie o nich zverejňujú univerzity priebežne.


Mohlo by vás zaujímať: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom: Takto sa cudzí jazyk naučíte aj dnes


Vzdelávacie programy

Od zamerania materskej univerzity sa odvíja ponuka odborov štúdia UTV. Výber je naozaj široký a rozmanitosť svedčí o rôznorodých záujmoch uchádzačov. Jazykové a počítačové odbory bývajú zvyčajne veľmi žiadané a rýchlo obsadené, rozptyl tém je však oveľa širší. Na UTV sa môžete stretnúť s takýmito odbormi:

 • cudzí jazyk pre začiatočníkov/pokročilých
 • informačné technológie, počítačová grafika, digitálna fotografia
 • životný štýl, cvičenie, výživa, zdravie, potraviny
 • záhradníctvo, enviromentalistika, poľnohospodárska technika
 • dejiny umenia, história, architektúra, právo, ekonómia
 • psychológia, sociológia, filozofia, teológia
 • ľudové remeslá, drahé kamene, kresba a maľba
 • fytoterapia, vesmír, ekologické gazdovanie

Priebeh štúdia

Štúdium je rozdelné na letný a zimný semester, ktoré sú ukončené skúškou. Účasť na prednáškach a absolvovanie skúšky sa zapisuje do indexu. Prednášky a cvičenia prebiehajú zvyčajne každý druhý týždeň v rozsahu 2 vyučovacích hodín (90 minút) v popoludňajších hodinách. Jazykové kurzy mávajú spravidla viac hodín výučby.


Mohlo by vás zaujímať: Škola varenia: Zábava a poučenie pre milovníkov dobrého jedla!


Poplatky

Koľko za štúdium zaplatíte za akademický rok závisí od viacerých faktorov. Pre pracujúcich sú poplatky vyššie ako pre dôchodcov a ZŤP. Poplatky nie sú jednotné a stanovuje si ich každá UTV zvlášť, zohľadňujúc aj veľkosť študijnej skupiny. Orientačne ide o desiatky eur ročne, v prepočte 2-3 € za vyučovaciu hodinu, ktoré zaplatíte na začiatku každého ročníka.

Prečo študovať na UTV?

Dôvody prečo sa ľudia rozhodnú opäť zasadnúť do školských lavíc sú rôzne. V produktívnom veku ide často o narušenie stereotypu práca-rodina, vyplnenie času, ktorý môžeme popri odrastených deťoch venovať svojim záľubám. U seniorov na dôchodku často prevažujú snahy spoznať nových ľudí, nebyť sám po strate partnera, či odchode z práce, zostať aktívny, splniť si celoživotný sen z mladosti. Mnohokrát stretnú seniori na UTV po rokoch známych z pracovného života. Základným spoločným znakom všetkých však ostáva stály záujem o dianie i svet okolo nás a prirodzená túžba po poznaní.


Máte vlastné skúsenosti s Univerzitou tretieho veku? Napíšte ich ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: sita, mm
Odporúčame