VIDEOTIP Zistite, v akej kondícii je vaše srdce: Pomôže vám tento jednoduchý test

Mnohé ochorenia či zdravotné ťažkosti sa v začiatkoch výrazne neprejavia. No ak ich identifikujete dostatočne skoro, môžete predísť väčším problémom. Pomocou tohto jednoduchého testu zistíte, v akej kondícii je vaše srdce.

Sadnite si na stoličku a po dobu jednej minúty merajte svoj pulz. Výsledný počet úderov si zapíšte na papier. Nasledujúcich 45 sekúnd drepujte a potom si v stoji opäť minútu merajte pulz. Opäť si výsledok merania zapíšte na papier. Potom si minútu odpočiňte a ďalšiu minútu po odpočinku si zmerajte pulz v sede. Aj tento výsledok napíšte na papier.

Všetky namerané čísla potom zrátajte a odpočítajte od nich 200. Výsledok vydeľte číslom 10. Ak vám vyjde číslo od 1 do 5, vaše srdce je v perfektnom stave. Ak je výsledok vášho merania od 6 do 10, nemusíte mať žiadne obavy, vaše srdce je totiž v dobrej kondícii. Ak ste dosiahli výsledok medzi 11 až 15, mali by ste si dávať pozor.

Pomôže šport, lepšia životospráva a určite by ste sa mali vyhýbať stresu. V prípade, že vám vyšlo číslo vyššie ako 15, mali by ste navštíviť lekára, vaše srdiečko totiž nie je v dobrej kondícii a určite by ste mu mali venovať viac pozornosti a starostlivosti.

Zdroj: sxc.hu, Youtube, Lucia
Odporúčame