Diagnóza demencia: Spoznáte ju podľa týchto príznakov

Senior

thinkstockphotos.com

Demencia ako taká nie je choroba, ide skôr o súbor mnohých symptómov, ktoré naznačujú prítomnosť neštandardného stavu mozgu. Tento termín sa často používa na označenie poklesu schopnosti rozpoznať veci či ľudí, ktoré nám predtým boli známe. Nastáva vtedy, keď zdravé neuróny prestávajú pracovať, alebo dôjde k ich poškodeniu či zániku.

Riziko stúpa, keď…

Rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik demencie, je dosť a sú pomerne časté. Patrí medzi ne:

  • časté a nadmerné užívanie alkoholu
  • nadmerné fajčenie
  • ateroskleróza
  • vysoký aj nízky krvný tlak
  • vysoká hladina lipoproteínov s nízkou hustotou cholesterolu
  • depresia
  • diabetes
  • vysoká hladina estrogénov
  • zvýšená krvná hladina homocysteínu

Keď občas zabúdate

Príčin občasného zabúdania môže byť, samozrejme, niekoľko. Pri demencii ide o jeden z prvých i najčastejších príznakov vôbec. Ide najmä o stratu krátkodobej pamäte, čiže človek môže zabudnúť na nedávne udalosti, prípadne si rýchlo nevie spomenúť na meno osoby, ktorú dobre pozná. Dôvodom je poškodenie mozgu v dôsledku zápalu alebo iných biologických zmien, ktoré narušujú komunikáciu mozgových buniek. Strata pamäti môže postupne natoľko závažná, že výrazným spôsobom naruší každodenný život.


Mohlo by vás zaujať: Demencia môže číhať aj na vás: Ktoré potraviny vás môžu pred ňou ochrániť?


Neviete nájsť tie správne slová

Ďalším z najčastejších príznakoch demencie býva neschopnosť plynulej komunikácie, či triedenia myšlienok. Osoba trpiaca demenciou má jednoducho ťažkosti vysvetľovať, v jej reči nie je dostatok logiky. Problémy však môžu nastať nielen vo verbálnej, ale i písomnej komunikácii. Konverzácia s takýmto človekom býva pomerne obtiažna a časovo náročná.

Často bývate zmätení

V počiatočnej fáze demencie môže byť človek často zmätený, alebo preukazuje nedostatok koncentrácie. Pacient jednoducho v istom momente nevie, kde sa nachádza a ako sa tam dostal, prípadne aký je mesiac. Tieto príznaky sa postupne môžu vyvinúť do stavu delíria.

Neviete nájsť veci

Občasné založenie kľúčov či telefónu je úplne bežná vec. Keď však človek čoraz častejšie zabúda, kam položil rôzne predmety, môže ísť o počiatočné štádium demencie. Typické je nielen zabúdanie, ale i umiestňovanie vecí na neobvyklé miesta. Pacienti bežne strácajú schopnosť spätne si spomenúť na činnosti, pri ktorých tieto predmety používali.


Mohlo by vás zaujať: Najväčšie mýty o Alzheimerovi odhalené: Čo všetko by ste o tejto chorobe mali vedieť?


Mávate prudké zmeny nálad

Vzhľadom na poškodenie neurónov, ku ktorým počas nástupu demencie dochádza, môže dôjsť i k zmenám v osobnosti človeka. Obvykle ide o prudké zmeny nálad, ktoré nastávajú  bez zjavnej príčiny. Neobvyklá však nie je ani zásadnejšia a trvalejšia zmena povahy. Napríklad človek, ktorý bol predtým plachý, teraz nemá problém prihovoriť sa neznámej osobe.

Nedokážete identifikovať humor

Pacientom trpiacim demenciou často chýba schopnosť tvorby sarkastických poznámok, prípadne schopnosť rozpoznať sarkazmus. Týka sa to však akéhokoľvek druhu neurodegeneratívneho ochorenia. Osoba môže stratiť schopnosť „čítať medzi riadkami“ a dokonca i rozpoznať zjavné klamstvo či podvod.

Máte problémy s pohybom a motorikou

Ľudia s kognitívnymi poruchami často zakopávajú o vlastné nohy, čo vedie k občasným pádom. To sa stáva, ak sa u pacienta vyskytnú problémy s vizuálnym a priestorovým vnímaním.


Mohlo by vás zaujať: Chcete sa vyhnúť Alzheimerovi? Držte svoju váhu na uzde!


Zabúdate na osobnú hygienu

Keďže demencia má vplyv na mozgovú činnosť, pacienti často zabúdajú na bežné hygienické návyky. Čistenie zubov, sprcha, česanie vlasov, úprava nechtov, výmena bielizne, či dokonca použitie toalety – to všetko môže pacient trpiaci demenciou zabúdať. Bežnou súčasťou takéhoto stavu je odmietanie cudzej pomoci ako pokus o zachovanie vlastnej sebaúcty. Tieto príznaky je však možné všimnúť si najmä u osôb, pre ktoré bola hygiena či starostlivosť o zovňajšok výraznejšia.

Nič vás nezaujíma, ani nebaví

Ďalším bežným syptómom počiatočnej fázy demencie je nedostatok iniciatívy alebo apatia. Pacient môže strácať záujem o koníčky alebo činnosti, ktoré predtým bežne vykonával a ktoré mu boli príjemné. Bežný je aj nezáujem o stretnutia s rodinou, blízkymi či priateľmi. Namiesto toho osoba trpiaca demenciou radšej presedí pred televíziou dlhé hodiny bez toho, aby hlbšie vnímala daný program.

Netreba však panikáriť

Dôležité je uvedomiť si, že všetky zmienené symptómy nemusia automaticky znamenať demenciu. Občasná strata osobných vecí, či zmeny nálad môžu totiž indikovať vyčerpanosť, psychické i fyzické preťaženie organizmu, alebo môžu byť spojené s iným ochorením.


Aké skúsenosti s demenciou máte vy? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Lucia
Odporúčame