Kariéra profesionálneho rodiča: Zlákala by aj vás?

Rodina

thinkstockphotos.com

Byť rodičom je životnou rolou: náročnou, zodpovednou a krásnou. Byť profesionálnym rodičom znamená snažiť sa nahradiť starostlivosť a lásku rodičov dieťaťu, ktoré by inak vyrastalo v detskom domove.

Ak rodičia z rôznych dôvodov nie sú schopní starať sa o svoje deti, alebo túto povinnosť zanedbávajú, ich úlohu preberajú zariadenia, ktoré poskytujú náhradné riešenie. Detský domov je formou ústavnej starostlivosti, ktorá je však málo podobná tomu, ako prebieha výchova a starostlivosť o deti v rodine. Preto by podľa zákona mali deti mladšie ako šesť rokov vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré sa v našich podmienkach zabezpečuje prostredníctvom profesionálnych rodín.

Domáci zamestnanci

Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, pracuje však doma. Deti, ktoré má zverené do starostlivosti, žijú spolu s jeho rodinou v jeho domácnosti. Má teda 24-hodinovú pracovná zmenu, pretože s deťmi to tak chodí. Navyše deti, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli mimo biologickej rodiny, majú zranenú dušu, narušené citové väzby, rôzne zdravotné a psychické problémy. Skrátka, nemajú to ľahké a je pre nich veľkou šancou spoznať normálny život v rodine. Tam, kde je mama a otec, deti a bezpečné miesto, kde sa cítia doma. Profesionálny rodič dostáva za svoju prácu mzdu, pričom na celý pracovný úväzok opatruje podľa zdravotného stavu a podmienok, ktoré určuje príslušný detský domov, dve alebo tri deti.


Mohlo by vás zaujať: Snívate o práci v pohodlí domova? Pripravte sa aj na negatíva


Kto môže byť profesionálnym rodičom?

Profesionálnym rodičom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Podmienkou je absolvovať kurz – prípravu na náhradné rodičovstvo, kde sa dozvie potrebné informácie o tom, aké úskalia výchova zranených detí prináša, aké najčastejšie problémy sa vyskytujú v praxi i ako ich zvládať. Potrebuje sa tiež naučiť ako viesť agendu pre detský domov, kde zaznamenáva nákup potrebných vecí – vedie šatný a finančný denník a osobný záznam dieťaťa, umožňuje stretnutia s biologickou rodinou.

Motivácie sú rôzne

Prečo sa niekto rozhodne prijať toto náročné povolanie? Pretože vie, že môže dať šancu niekomu, aby jeho život mohol byť krajším. Pretože vlastné deti odrástli a on ešte cíti, že má rodičovské kapacity. Pretože sa snaží získať prácu, ktorá sa dá vykonávať doma a zároveň tráviť dostatok času s vlastnou rodinou. Každému je však jasné, že nejde iba o prácu, ktorá sa dá oddeliť od súkromného života. Vychovávať nevlastné deti je záležitosť týkajúca sa celej rodiny, jej chodu a vyžaduje podporu, toleranciu a spoluprácu všetkých jej členov.


Mohlo by vás zaujať: Šanca pre dlhodobo nezamestnaných: Čo tak rozbehnúť vlastný biznis?


Ako to funguje?

Základom je vybudovať si so zverenými deťmi dôveru a citový vzťah. Aby sa ustráchané batoľa či predškoláčik dokázali smiať, veriť, vytvárať putá a nájsť si svoje miesto. Aby cítili, že ich má niekto rád a záleží mu na nich. Bez obojstrannej angažovanosti to nejde. Aj keď profesionálni rodičia získavajú dieťa do starostlivosti na určitý čas, kým sa nájde vhodná nová rodina, alebo sa zlepšia podmienky v pôvodnej, vyvíjajú sa vzájomné väzby, náklonnosť a spolupatričnosť. Niekedy žije dieťa v profesionálnej rodine pár týždňov, niekedy aj roky. Vždy je však ťažké rozlúčiť sa a prijať zmenu. Láska je to najdôležitejšie, čo môžu títo ľudia dieťaťu dať, čo bude veľmi dôležité pre jeho ďalší život. Preto sú ochotní znášať aj smútok spojený s odchodom dieťaťa a znovu sa pustiť do ďalšej výzvy.

Veľká služba

Aj keď má profesionálny rodič uzatvorenú pracovnú zmluvu, nejde zďaleka len o výkon práce. Lebo žije život spolu s dieťaťom 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Prežíva s ním choroby, radosti i neúspechy. Má síce nárok na dovolenku, no len málokto vráti na ten čas deti do domova a zrelaxuje. To sa často udeje až keď dieťa nájde novú rodinu, v prestávke pred prijatím ďalšieho dieťaťa. Empatia, tolerancia, veľké srdce, láskavosť a ochota pomáhať, to všetko dávajú profesionálni rodičia do služby iným. Nie tým, ktorí zlyhali, ale tým bezbranným, ktorí za to nemôžu. Myslite na to, ak stretnete rodiča a dieťa, ktorí sú na prvý pohľad odlišní a zjavne patria k sebe preto, lebo to tak zariadil osud a teraz hľadajú spoločnú cestu.


Rozmýšľali ste o kariére profesionálneho rodiča, alebo poznáte niekoho, kto sa ním stal? Napíšte v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, mm
Odporúčame