KVÍZ pre všetkých šoférov: Tieto otázky by ste mali zvládnuť bez mihnutia oka!

autoškola test

Preskúšajte si svoje vedomosti ako v autoškole (Zdroj: Freepik/Pikisuperstar)

Ruku na srdce, myslíte si, že ste skúsený vodič? V našom kvíze sa spolu totiž pozrieme na teoretické otázky, ktoré by ste si mali pamätať z autoškoly. Sme zvedaví, ako sa s nimi popasujete. Schválne, či by ste vodičský preukaz dostali aj dnes!

Vodič je definovaný ako osoba, ktorá
(Zdroj: Unsplash/Jan Baborak)
vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na kolieskových korčuliach
vedie vozidlo
vedie motorové vozidlo

Správne!

Nesprávne!

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi,
(Zdroj: Unsplash/Kathy)
riadi sa nimi len vodič električky a trolejbusu bez ohľadu na to, v ktorom pruhu jazdí
riadi sa nimi vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb jazdiaci aj v inom jazdnom pruhu
riadi sa nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu

Správne!

Nesprávne!

Krajnicou sa rozumie
(Zdroj: Unsplash/Aleksandar Kyng)
časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg
miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla

Správne!

Nesprávne!

Vodič nesmie pri cúvaní
(Zdroj: Unsplash/G Shan)
obmedziť vodičov motorových vozidiel
ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky
za zníženej viditeľnosti rozsvietiť stretávacie svetlomety

Správne!

Nesprávne!

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
(Zdroj: Unsplash/Evgeny Tchebotarev)
homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
červená zástavka s rozmermi najmenej 30 x 30 cm
výstražný trojuholník ľubovoľného typu

Správne!

Nesprávne!

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
(Zdroj: Unsplash/Sara Kurfess)
vždy za zníženej viditeľnosti
len za hmly, sneženia alebo dažďa
len za hmly, za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety

Správne!

Nesprávne!

Vodič nesmie zastaviť a stáť
(Zdroj: Unsplash/Michael Fousert)
v obci kolmo, prípadne šikmo na okraj vozovky
vľavo na jednosmernej ceste
na moste

Správne!

Nesprávne!

Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, tak
(Zdroj: Unsplash/Ksenia Kudelkina)
zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám
vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám
nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

Správne!

Nesprávne!

Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
(Zdroj: Unsplash/Deb Dowd)
miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla
križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou
každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú

Správne!

Nesprávne!

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
(Zdroj: Unsplash/Hugo Delauney)
ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici
ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov

Správne!

Nesprávne!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

autoškola – otázky

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Zdroj: plnielanu.sk
Odporúčame