KVÍZ Návrat na hodinu slovenčiny: Klobúk dolu, ak sa ani raz nepomýlite!

slovenský jazyk kvízové otázky

Slovenský jazyk dá občas poriadne zabrať každému z nás (Zdroj: Freepik/Pressfoto)

Slovenčina je naša rodná reč, no aj napriek tomu robí stále veľké problémy nielen žiakom v škole. Obstojíte v dnešnom kvíze na výbornú? Vráťte sa spolu s nami do školských lavíc a ukážte, či sa so slovenským jazykom priatelíte! Svoj výsledok nám nezabudnite zanechať v komentári.

Otázka na rozbeh. Akými otázkami sa pýtame na genitív?
(Zdroj: Unsplash/Lilartsy)
Z koho? Z čoho?
Komu? Čomu?
O kom? O čom?

Správne!

Nesprávne!

V ktorej z týchto možností sa nachádzajú homonymá?
(Zdroj: Freepik/Pressfoto)
malý, veľký
pekný, nádherný
list, čelo

Správne!

Nesprávne!

Ktoré slová sú napísané gramaticky správne?
(Zdroj: Freepik/Freepik)
hrať na klavíri, slúchadlá
päťráz, blomba
pomazánka, prádlo

Správne!

Nesprávne!

Vid môžeme určovať pri
(Zdroj: Pexels/Eliza Craciunescu)
podstatných menách
slovesách
prídavných menách

Správne!

Nesprávne!

Ktorá z možností obsahuje nesprávne použitú príslovku?
(Zdroj: Pexels/Element Digital)
oveľa horšie
omnoho múdrejšie
ďaleko lepšie

Správne!

Nesprávne!

Ktorá z týchto viet je jednoduchá holá?
(Zdroj: Freepik/Freepik)
Tomáš ani Marek neprišli.
Najedol si sa?
Slnko zapadlo o niečo skôr.

Správne!

Nesprávne!

Ktoré z uvedených vetných členov tvoria vetný základ?
(Zdroj: Freepik/Gpointstudio)
podmet, prívlastok
podmet, predmet
podmet, prísudok

Správne!

Nesprávne!

V ktorej vete je slovo okolo predložkou?
(Zdroj: Pexels/Tima Miroshnichenko)
Okolo bola tma.
Prešiel okolo nás.
Prešiel okolo a ani sa na nás neusmial.

Správne!

Nesprávne!

Aký je správny tvar druhého stupňa príslovky veľmi?
(Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio)
ešte veľmi
viac
väčšmi

Správne!

Nesprávne!

Ktorý zo slovných druhov pomenúva slovo konjunkcie?
(Zdroj: Freepik/Freepik)
spojky
citoslovcia
častice

Správne!

Nesprávne!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

slovenčina

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Zdroj: plnielanu.sk
Odporúčame