Možno až moc blízko k realite

Zaujímavá reklama od Panasonic na ich plazmové televízory.  

Zaujímavá reklama od Panasonic na ich plazmové televízory.

 

Odporúčame