Octovo-citrónový čistič

Skúsite si vyrobiť tento čistič?

Odporúčame