Aj takto sa dá podporiť čítanie a vzťah k literatúre u detí: Tisícky školákov si navzájom vymenilo záložky do kníh

Školáci si vymenili tisícky záložiek (Zdroj: Freepik/freepik)

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022 si počas októbra vymenilo priateľskú záložku do knihy takmer 129.000 českých a slovenských rovesníkov z celkového počtu 1212 základných a stredných škôl. Výmenou záložiek sa podporilo nielen kreatívne čítanie u žiakov, ale aj vzájomné vzťahy medzi školami, či spoznávanie literárnych, kultúrnych a jazykových aspektov Českej republiky.

Cieľom bolo prehĺbiť záujem o literatúru u detí 

Výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov. „Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizoval NIVAM v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne,“ uviedol NIVAM. Hlavným cieľom tohto projektu bola podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi rovesníkmi z 1040 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií.

Snahou študentov bolo, aby motív vyobrazený na ich záložke mal vždy súvis nejakým literárnym textom, s čítaním knihy či knižným hrdinom. Druhý projekt nazvaný Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizoval NIVAM pre 178 stredných škôl, pričom v rámci tohto projektu išlo o zvečnenie fantasy literárnych motívov na záložkách.

„Pridanou hodnotou oboch projektov bolo, že vďaka ním mohli včeskí a slovenskí pedagógovia a takisto aj školskí knihovníci hravou a zábavnou formou získať žiakov pre čítanie a pomôcť im rozvíjať ich čitateľské záujmy a osobné talenty,“ priblížil NIVAM. Vďaka obom projektom sa podporila u žiakov tvorivosť, vzájomné priateľské vzťahy a prehĺbil sa záujem o čítanie a literatúru domácich či zahraničných spisovateľov.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame