Syndróm dráždivého čreva aj ako následok psychickej nepohody – je to možné?

Zistite príčinu svojich ťažkostí (Zdroj: GettyImages)

Každý zdravotný problém prináša so sebou mnoho nepríjemností. V závislosti od typu ochorenia sa volí vhodný spôsob liečenia aj ďalší postup. Liečba závažnejších ochorení býva náročnejšia. Ak je však cielená, pacient sa dokáže uzdraviť a plnohodnotne fungovať. Problémom niektorých menej vážnych ochorení alebo zdravotných problémov, hoci nepredstavujú vysoké zdravotné riziko je, že pacienta trápia dlhodobo a intenzívne. Jedným z nich je aj syndróm dráždivého čreva, ktorý so sebou prináša mnoho nepríjemností. Musíme naozaj trpieť alebo existuje riešenie?

Čo je to Syndróm dráždivého čreva (IBS) a prečo vzniká?

Syndróm dráždivého čreva (označovaný aj IBS, z anglického – Irritable Bowel Syndrome) je chronické ochorenie, ktoré postihuje hrubé črevo. Presný dôvod vzniku tohto ochorenia nie je známy. Poznáme však rizikové faktory, ktoré za určitých okolností syndróm dráždivého čreva vyvolávajú alebo spúšťajú.

Príčiny vzniku syndrómu dráždivého čreva

Presná príčina syndrómu dráždivého čreva nie je známa. Prejavuje sa hlavne neurčitými bolesťami v oblasti brucha, kŕčmi a zníženou alebo zvýšenou pohyblivosťou čriev.

Svoju úlohu pri jeho vzniku a rozvoji zohrávajú tieto faktory:

  • Svalové kontrakcie čreva. Pohyblivosť čriev (nazývaná tiež motilita) môže byť zrýchlená, alebo spomalená. Obidva stavy dokážu človeka poriadne potrápiť. Ide najmä o situácie, kedy sťahy trvajú dlhšie alebo sú intenzívnejšie ako je obvyklé. To môže spôsobiť plynatosť, nadúvanie, hnačku alebo aj zápchu.
  • Nervový systém. Odchýlky od normálneho fungovania nervového systému v tráviacom trakte môžu spôsobiť nepohodlie. To vzniká tiež pri plynatosti a problematickom vyprázdňovaní. Narušená koordinácia prenosu signálov medzi mozgom a črevami môže mať za následok, že vaše telo bude reagovať neprimerane na zmeny, ktoré sa vyskytujú v tráviacom procese bežne. To následne môže viesť k bolesti, hnačke alebo zápche.
  • Závažná infekcia. IBS sa môže rozvinúť aj po silnej hnačke (gastroenteritída) spôsobenej baktériami alebo vírusmi.
  • Stres v ranom živote. Pravdepodobnosť výskytu symptómov syndrómu dráždivého čreva je vyššia u ľudí, ktorí sú vystavení stresovým situáciám, a to najmä v detstve.
  • Narušená črevná mikrobiota. Syndróm dráždivého čreva môže byť tiež spojený s premnožením a zmenou počtu alebo druhu určitých baktérií, húb a vírusov v črevách. Za normálnych okolností ide o mikroorganizmy, ktoré sa bežne nachádzajú v črevách a hrajú kľúčovú úlohu pri fungovaní imunitného systému a tak ovplyvňujú naše zdravie. Výskumy naznačujú, že črevný mikrobióm u ľudí s IBS sa môže líšiť od mikrobiómu zdravých ľudí.

 Črevo je náš druhý mozog 

V súčasnosti sa vedú mnohé diskusie o možnom vplyve zloženia črevnej mikrobioty na naše správanie a naopak, o vplyve našich emócií na zloženie črevnej mikrobioty. Hoci mnohé z výskumov neposkytujú ešte jednoznačné závery, už teraz nám vedia poskytnúť množstvo užitočných a zaujímavých informácií.

Je možné, aby to, ako sa cítime, malo vplyv na naše trávenie?

Áno je. Syndróm dráždivého čreva (IBS) sa niekedy označuje aj pojmom „črevná neuróza“, čo poukazuje na prepojenie tráviaceho systému s nervovým systémom. Emócie ako hnev, výčitky, pocit viny, či úzkostlivosť sú negatívne emócie, ktoré spúšťajú vyplavovanie stresových hormónov. Tie sú súčasťou ďalšieho systému v našom organizme – endokrinného systému, ktorý je prepojený ako s nervovým, tak aj tráviacim systémom. Existuje teda vedecké vysvetlenie, prečo negatívne emócie, ako sú napríklad sebaobviňovanie či zlosť, môžu byť jednou z príčin syndrómu dráždivého čreva.

Hoci nie je známy jednoznačný pôvod tohto ochorenia, existuje predpoklad, že pri jeho rozvoji dochádza k oslabeniu nervového spojenia medzi mozgom a tráviacim traktom. Toto spojenie je známe tiež ako os mozog-črevo.


Mohlo by vás zaujať: Syndróm dráždivého čreva: Čo ho spúšťa a ako zvládnuť jeho prejavy?


Čo sa pri syndróme dráždivého čreva na dráhe osi mozog-črevo vlastne deje?

Počet nervových buniek, ktorý s nachádza v rámci tráviaceho systému, je približne rovnaký ako je počet nervových buniek v mozgu. Preto je črevo považované za náš „druhý mozog“. Bunky tráviaceho systému komunikujú navzájom prostredníctvom podobných molekúl ako komunikujú bunky v mozgu. Môžeme pozorovať analógiu medzi centrálnym nervovým systémom, ktorého hlavným orgánom je mozog a enterickým nervovým systémom, ktorého predstaviteľom je tráviaci systém, konkrétne črevo. Významnú úlohu v procese prenosu informácií medzi týmito dvomi systémami zohráva 10. hlavový nerv, nazývaný tiež blúdivý nerv, resp. Nervus Vagus. Jeho úloha spočíva v tom, že odvádza veľké množstvo informácií z čreva smerom do mozgu a zároveň sa informácie z mozgu prostredníctvom neho dostávajú aj smerom k črevnej sliznici, a teda majú vplyv na črevnú mikrobiotu. Zloženie črevnej mikrobioty teda vplýva aj na naše správanie a naopak, naše pocity ovplyvňujú zloženie črevnej mikrobioty.

Pomocnú ruku pri odhaľovaní syndrómu dráždivého čreva poskytuje moderná diagnostika

Základom efektívneho riešenia vážnych aj menej vážnych zdravotných ťažkostí a ochorení je včasná a kvalitná diagnostika. Odlíšiť syndróm dráždivého čreva od iných závažných ochorení (napr. rakovina hrubého čreva) s podobnými symptómami je úlohou lekárov. Samotný syndróm dráždivého čreva (IBS) pritom nespôsobuje zmeny v črevnom tkanive ani nezvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Na to, aby bolo možné určiť konkrétny typ ochorenia tráviaceho systému, nemusí však ísť hneď o závažný stav s akútnymi prejavmi. Príčiny sa dajú pomerne jednoducho definovať a určiť napríklad v prípade, ak ide o:

– bakteriálnu infekciu čreva,

– zápalové ochorenie,

vredy v žalúdku, či gastritídu,

– alergiu či intoleranciu niektorej zložky potravy.

Stanoviť diagnózu IBS býva častokrát obtiažne. Príznaky sú väčšinou nešpecifické a možno ich zameniť s príznakmi iných ochorení. Syndróm dráždivého čreva sa preto zvyčajne odhaľuje postupne – prevedením rôznych vyšetrení, ktoré vylúčia iné vyššie spomínané ochorenia v tráviacom trakte s podobnými prejavmi. Pacientom je niekedy odporúčané psychiatrické vyšetrenie, pretože vzniká podozrenie, že bolesti a príznaky majú svoj pôvod práve v neodhalenej psychiatrickej poruche.

Po vylúčení všetkých spomínaných diagnóz a možností, a ak zároveň príznaky špecifické pre IBS pretrvávajú, je pacientovi väčšinou nasadená liečba. Jej účelom je zmierniť nepríjemné prejavy. Základom je úprava stravy. Tá môže byť doplnená o predpis liekov na zmiernenie hnačiek alebo naopak – na odstránenie akútnej zápchy.

Je však veľmi dôležité, aby diagnostiku vykonal špecialista – gastroenterológ. Po stanovení diagnózy pacienti často zvažujú, akým spôsobom zabezpečia plnenie odporúčaní stanovených lekárom.  Je ideálne ak nájdu niekoho, kto im na ceste k ozdraveniu podá pomocnú ruku. Množstvo z pacientov čoraz viac vyhľadáva odborné výživové poradenstvo. Na vysokej úrovni ho zabezpečujú najmä kliniky, na ktorých tímy lekárov pomáhajú pacientom na základe najnovších medicínskych poznatkov. Bežné postupy sú v dnešnej dobe čoraz viac na ústupe a na scénu i do povedomia pacientov sa dostávajú cielené, moderné nástroje a skutočne kvalitné, medicínskymi informáciami podložené poradenstvo. V  celom procese uzdravenia pacienta tak odbornosť a personalizovaný prístup zohrávajú jednu z najdôležitejších úloh. Cieľom celostného prístupu je nájsť riešenia aj nešpecifikovaných a často dlhodobých ťažkostí, trvalo riešiť chronické problémy s trávením a pomôcť pri zmiernení príznakov syndrómu dráždivého čreva.

Vhodne nastavená diéta ide pri riešení symptómov IBS ruka v ruke s psychickou pohodou

Vhodná diéta, navrhnutá na základe odporúčania lekára alebo lekárskej výživovej konzultácie, môže zmierniť nepríjemné prejavy syndrómu dráždivého čreva. K úplnému nastoleniu črevnej rovnováhy je pritom potrebné niektoré zložky potravy nielen obmedziť, ale aj doplniť. Ak toto doplnenie nedokáže pokryť vhodná a kvalitná strava, bohatá najmä na probiotiká a prebiotiká, vieme celému procesu uzdravenia či zmiernenia príznakov pomôcť prostredníctvom doplnkov výživy. Vhodne zvolené probiotiká vedia upraviť napríklad vyprádzdňovanie.

Keďže na vznik aj prejavy syndrómu dráždivého čreva vplýva nielen strava, ale aj naša psychika a miera stresu, odporúča sa okrem zmien v strave zmeniť aj svoje mentálne nastavenie. Celkovému zlepšeniu stavu pomôže, ak sa naučíte relaxovať a dostať do pohody nielen svoje telo, ale aj myseľ. Preto jedzte, oddychujte a žite s radosťou.


Objavte ešte viac zaujímavých článkov, receptov a videí!

Zdroj: Symptomedica
Odporúčame