Vrastený v strome

Takto nejak to dopadne, keď bicykel necháte pripútaný k stromu 60 rokov

Takto nejak to dopadne, keď bicykel necháte pripútaný k stromu 60 rokov

Zdroj: plnielanu.sk
Odporúčame