Vypísal vás lekár? Ak nechcete prísť o peniaze, dodržujte jeho pokyny

Žena

thinkstockphotos.com

Väčšina ľudí sa z choroby vonkoncom neteší a mnohí z nás sa vyberú k lekárovi, len keď už sa cítia naozaj biedne. Nie vždy si však človek uvedomí, že aj keď mu je už o niečo lepšie, ale stále je vypísaný, musí doržiavať pokyny lekára. Teda zdržiavať sa na uvedenom mieste či nevykonávať činnosti, ktoré by mohli jeho stav zhorčiť či predĺžiť dobu liečenia. Nezabudnite totiž, že sociálna poisťovňa PN-ky kontroluje.

Môžu skontrolovať aj vás

Sociálna poisťovňa v roku 2015 skontrolovala 106 011 dočasne práceneschopných poistencov. Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu zistila u 27 076 z nich a z tohto počtu ošetrujúci lekári ukončili PN-ku 6596 občanom z dôvodu, že jej trvanie nebolo naďalej medicínsky opodstatnené. Ospravedlnených ošetrujúcim lekárom bolo 19 431 prípadov.      

Ak ste na PN, musíte dodržiavať pokyny lekára

Ďalšou kategóriou boli prípady, keď Sociálna poisťovňa zistila porušenie liečebného režimu, napr. poistenec sa nezdržiaval na určenej adrese alebo vykonával činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným. Z tohto dôvodu poisťovňa vlani zastavila nemocenské 877 poistencom v celkovej sume 76 103,43 eura. Za porušenie iných povinností (napr. práceneschopný neprišiel na kontrolu k ošetrujúcemu lekárovi, neoznámil Sociálnej poisťovni ukončenie PN do troch dní) Sociálna poisťovňa uložila 172 pokút.


Mohlo by vás zaujať: Prilepšite si vďaka bytu na dôchodok: Spôsobov je hneď niekoľko


,,Ak poistenec poruší liečebný režim na PN-ke, Sociálna poisťovňa mu udelí sankciu v podobe zastavenia výplaty nemocenských dávok. Poisťovňa preto upozorňuje občanov, aby počas dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavali liečebný režim nariadený ich ošetrujúcim lekárom. Občan, ktorý poberá nemocenskú dávku, je v súlade s určeným liečebným režimom povinný riadiť sa pokynmi lekára, užívať predpísané lieky, dodržiavať pokojový režim a oddych na lôžku či vystríhať sa všetkého, čo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na liečenie alebo sťažovať obnovovanie pracovnej schopnosti,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. 

Von len v čase vychádzok

Súčasťou dodržiavania liečebného režimu je aj rešpektovanie času vychádzok určených ošetrujúcim lekárom. Lekár zvyčajne určuje vychádzky v čase od 10.00 h do 12. 00 h a od 14.00 h do 16.00 h a vyznačuje ho v tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.


Mohlo by vás zaujať: Odchod do dôchodku pred vami? Spoznajte jeho skryté hrozby


Za všetko sa platí…

Porušenie liečebného režimu Sociálna poisťovňa zistí kontrolou práceneschopného občana, ktorú vykoná na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo inej fyzickej či právnickej osoby. Pri nedodržaní liečebného režimu poistenec stráca nárok na výplatu nemocenskej dávky. Jej výplatu Sociálna poisťovňa zastaví odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.


Zavítala k vám už počas PN-ky kontrola? Napíšte svoje skúsenosti ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, Zora, TASR
Odporúčame