Vzlet lienky v spomalenom móde

Vzlet lienky zachytený pri 7000 FPS.  

Vzlet lienky zachytený pri 7000 FPS.

 

Odporúčame