Žiadosť o vymazanie údajov aplikácie

Stránka Plnielanu.sk používa na získavanie informácií o počte komentárov, lajkov a zdieľaní jednotlivých článkov facebook aplikáciu. Facebook aplikácia môže mať prístup k informáciám o užívateľovi, ktorý je prihlásený na stránke facebook.com. Pre vymazanie informácií, ktorými aplikácia disponuje prejdite na stránke facebook.com do vášho profilu a následne na stránku Nastavenie a súkromie > Nastavenia > Aplikácie a weby.

Vyhľadajte aplikáciu s názvom Plnielanu.sk a požiadajte o vymazanie. V reakcii na vašu žiadosť potvrdíme prijatie žiadosti o vymazanie údajov používateľa.