Zlý životný štýl Slovákov: Môže zaň stres a málo peňazí

čipsy

photl.com

Pravidelne športuje len trinásť percent Slovákov. Vyplynulo to z online prieskumu, v ktorom na otázky týkajúce sa zdravia a lekárenskej starostlivosti odpovedalo vyše osem tisíc respondentov.

Ďalších 36 percent účastníkov prieskumu sa vyjadrilo, že si pre svoje zdravie dopraje dostatok spánku a každý štvrtý opýtaný kupuje vitamíny a výživové doplnky. Za najčastejšiu prekážku udržiavania zdravého životného štýlu 34 percent účastníkov označilo nedostatok financií a 30 percent stres súvisiaci s pracovným vyťažením. Minimálne raz ročne pritom až tri štvrtiny opýtaných bojujú s chrípkou či prechladnutím. Len 17 percent z nich ale vyhľadá lekára. Štvrtina nechá chorobe voľný priebeh a 49 percent využíva ponuku voľnopredajných liekov.

Vyhnite sa chrípke podľa rád starých mám!

V prieskume sa respondentov pýtali aj na návštevy lekární a zisťovali ich spokojnosť s prácou lekárnikov. Iba šesť percent uviedlo, že v ostatnom období vôbec neboli v lekárni. Dôvodom návštevy pre 32 percent ľudí bol výber lieku na predpis a 20 percent si bolo kúpiť voľnopredajné lieky. Aj napriek tomu, že takmer polovica opýtaných vyjadrila spokojnosť s dostatkom informácií od lekárnikov, až 40 percent by uvítalo aktívnejší prístup. Iba jedno percento uviedlo, že sa ich lekárnik proaktívne pýtal na zdravotný stav a dve percentá si myslia, že úlohou lekárnika je „predať a nediskutovať“. Spokojnosť s kvalitou lekární vyjadrilo až 66 percent ľudí, avšak stále vidia možnosť na zlepšenie. Tridsaťpäť percent by uvítalo zlepšenie komunikácie, 24 percent viac liekov na voľný predaj, 23 percent samoobslužnú zónu a 11 percent by uvítalo väčšiu ponuku sortimentu.

Cez internet kupujeme takmer všetko – ako je to s liekmi?

Prieskum zahŕňal aj otázky alternatív klasickej lekárne. Iba jedno percento opýtaných v tejto súvislosti uviedlo, že často nakupuje lieky cez online lekárne. Dvadsaťtri percent uviedlo, že takejto forme nedôveruje a 61 percent svoj nezáujem neodôvodnilo. Až osem z desiatich opýtaných nesúhlasí s predajom liekov na alternatívnych miestach ako napríklad na čerpacích staniciach alebo v supermarketoch.

Zdroj: photl.com, www.plnielanu.sk, SITA
Odporúčame