Ako napísať dobrý životopis? Ak chcete vysnívanú prácu, toto rozhodne nerobte!

ako napísať životopis

Spoznajte triky, ako napísať dobrý životopis (Zdroj: GettyImages)

Napísať životopis nie je zložité. Hodíte na papier základné fakty a máte hotovo. Napísať kvalitný životopis však až také jednoduché byť nemusí. Ide totiž o váš prvý kontakt so spoločnosťou, v ktorej sa uchádzate o prácu. Aby neskončil v koši, musíte ním upútať.

Úlohou životopisu je predstaviť vás ako osobu a upriamiť pozornosť na vaše vzdelanie, doterajšiu kariéru a pracovné skúsenosti. Aby personalista po jeho prečítaní nadobudol dojem, že vy ste pre firmu ten najlepší kandidát, musíte ho napísať trochu inak, ako ostatní. Na internete síce nájdete množstvo šablón na písanie životopisu, to však nie je vždy tá najlepšia cesta. Typizované „cévečka“ na pracovných portáloch totiž používa veľké množstvo ľudí, a pri životopise ako cez kopirák vám bude chýbať potrebná originalita. Ako teda napísať taký, ktorý bude vyčnievať z radu?

Píšte v bodoch, prehľadnosť je základ

Životopis by mal byť štruktúrovaný. To znamená, že v ňom nepíšete v ucelených vetách, ale heslovite, v bodoch. V kvalitnom životopise by nemali chýbať tieto časti:

 • osobné údaje,
 • fotografia (nie je povinná),
 • vzdelanie,
 • pracovné skúsenosti,
 • ďalšie zručnosti a schopnosti,
 • vlastnosti a záujmy,
 • referencie (nepovinné)

Osobné údaje skontrolujte dvakrát

Základné údaje by ste mali mať uvedené tak, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní. Uvádzať ich treba vždy na prvej strane a dostatočne viditeľne. Za menom, priezviskom a akademickým titulom by mali nasledovať vaše kontaktné údaje. Telefón, e-mail a adresa, na ktorej ste zastihnuteľný.

Skontrolujte ich aktuálnosť a správnosť. Telefónne číslo uvádzajte vo formáte s medzinárodnou predvoľbou +421. Pri e-mailovom kontakte dajte pozor, aby vaša adresa pôsobila profesionálne. Nemali by v nej byť žiadne zdrobneniny či prezývky, ako napríklad katuska, slniecko či bubacik. Nepoužívajte ani pracovnú adresu svojho terajšieho zamestnávateľa. Najlepšie pôsobí súkromný e-mail s vaším menom a priezviskom, vytvoriť si ho zaberie naozaj len pár minút.

Do osobných údajov môžete uviesť aj odkaz na svoj profil na profesionálnej sociálnej sieti, napríklad Linkedln, musí však byť dôkladne vyplnený. Dátum narodenia v životopise nie je povinnou položkou, odporúča sa ho však uviesť. Niektorí sa možno obávajú vekovej diskriminácie, firme ale údaj o veku dokáže pri výbere pomôcť. Niekedy totiž na voľnú pozíciu hľadá výlučne absolventov, inokedy naopak potrebuje miesto obsadiť starším a skúsenejším pracovníkom, a v takomto prípade bude vek skôr výhodou.

Tip: Čo medzi osobné údaje nepatrí, sú informácie o súkromí, teda rodinný stav, národnosť, politická príslušnosť či údaje o príbuzných.

Zvoľte jednoduchú fotografiu

Fotografia v životopise nie je povinnou položkou, nebojte sa ju však priložiť. Vďaka nej vás personalista bude vnímať osobnejšie. Rovnako ako e-mail, aj fotografia by mala pôsobiť profesionálne, v žiadnom prípade teda neposielajte fotku z rodinnej oslavy či dovolenky.

Vhodný je profilový portrét, aký sa používa do občianskeho preukazu či pasu, mal by však byť aktuálny. Ak takú fotografiu nemáte, postavte sa k jednofarebnej bledej stene a poproste niekoho z rodiny, aby vás odfotil. Pokojne sa môžete aj usmievať. Personalista vás určite nebude hodnotiť podľa sympatií, podstatné preňho budú vaše skúsenosti a schopnosti. Vďaka fotografii si však lepšie zapamätá a ľahšie si spojí meno s tvárou.

Dosiahnuté vzdelanie, kurzy a školenia

Do tejto časti uveďte vzdelanie, ktoré ste dosiahli. Postupujte chronologicky a začnite najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania. Uvádzajte celý názov školy, nepíšte skratky. Spomeňte odbor, začiatok štúdia a rok ukončenia. Školu spomeňte aj v prípade, že ste štúdium na nej neukončili. Môžete uviesť aj názov diplomovej práce, ak súvisí s pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Pripravte sa však na to, že personalista sa môže pýtať na obsah diplomovky a jej závery.

Tip: Vo všeobecnosti platí, že základnú školu uvádzať netreba, ak to nie je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Naopak, popri absolvovaných školách nezabudnite ani na kurzy a školenia. Vyberte predovšetkým tie, ktoré súvisia s danou pozíciou, alebo dokladujú vaše ďalšie schopnosti a snahu učiť sa nové veci. Pri doplňujúcom vzdelaním uveďte inštitúciu, ktorá vzdelávanie organizovala, dobu trvania, prípadne to, čím bolo štúdium zakončené – certifikát, oprávnenie, osvedčenie.

Skúsenosti popíšte v skratke

Aj pri pracovných skúsenostiach by ste mali vychádzať z pozície, na ktorú sa hlásite. Relevantným pracovným skúsenostiam venujte väčšiu pozornosť a popíšte ich podrobnejšie, ostatné stačí spomenúť len okrajovo. Svoju pracovnú históriu zoraďte chronologicky od najaktuálnejšej smerom do histórie. Uveďte názov firmy, pozíciu, ktorú ste vykonávali, a časové rozpätie – mesiac a rok nástupu a odchodu.

Nezabudnite v krátkosti opísať aj náplň práce, aby bolo zrejmé, čo všetko ste mali na starosti. Nevkladajte však kompletný popis pracovnej činnosti a zabudnite aj na interné skratky. Píšte heslovite a zamerajte sa na najdôležitejšie aktivity, ktoré patrili do vašej pôsobnosti. Nebojte sa ukázať, v čom máte oproti iným kandidátom navrch. Ak máte za sebou viacero zamestnaní, podrobnejšie sa venujte posledným trom pracovným miestam. Ostatné pomeňte len v skratke. Keď sa o nich personalista bude chcieť dozvedieť viac, opýta sa to na pracovnom pohovore.

Vyzdvihnite svoje zručnosti a schopnosti

Máte výnimočné či špecifické poznatky a zručnosti, ktoré by mohol váš potenciálny zamestnávateľ oceniť? Teraz prichádza čas, aby ste o nich dali vedieť. Spomeňte napríklad získané osvedčenia na obsluhu zariadení v rámci konkrétnej špecializácie, či pracovné projekty, na ktorých ste sa podieľali.

 • Jazyky: Úroveň svojich jazykových znalostí uveďte pomocou štandardizovaných úrovní (A1 – úplný začiatočník až C2 – expert). Ak ste vlastníkom certifikátu alebo ste absolvovali štátnu skúšku, uveďte jej úroveň a rok.
 • Počítačové zručnosti: Nezabudnite uviesť ani tieto zdatnosti. Zahrňte sem MS Word, MS Excel a iné, pri každom príslušnú úroveň (základy, pokročilý, expert). Ak ovládate aj špecifické programy, ako SAP, Photoshop či programovacie softvéry, určite to spomeňte tiež.
 • Medzi ďalšie zručnosti a schopnosti patrí aj účtovníctvo, práca s pokladňou či hospodárska korešpondencia – uvádzajte ich, ak je to prínosné pre pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Tip: Vodičský preukaz si do životopisu dajte len v prípade, ak ste aktívny šofér. Špecifikujte skupinu a doplňte prípadne aj informáciu o najazdených kilometroch.

Dôležité vlastnosti, záujmy a referencie

Tieto údaje nie sú v životopise povinné, môžu vám však pomôcť. Z vašich záujmov si totiž personalista môže vytvoriť lepší obraz o vašej osobe. Tentoraz zabudnite na vyjadrenia v bodoch, žiadané sú dlhšie vety a originalita. Vyhnite sa všeobecne uvádzaným vlastnostiam, ako: kreatívny, samostatný, komunikatívny a flexibilný.

Ak vás vystihujú práve tieto vlastnosti, snažte sa ich prezentovať na konkrétnych príkladoch. Napríklad, „som kreatívny“ môžete povedať takto: „Schopnosť tvorivého myslenia som preukázal pri realizácii medzinárodných projektov, do ktorých som priniesol viacero vlastných nápadov a inovatívnych myšlienok.“

Snažte sa vystihnúť vaše kladné stránky, tie záporné neuvádzajte. Ak prikladáte aj motivačný či sprievodný list, svojim vlastnostiam sa môžete venovať priamo v ňom. Z voľnočasových aktivít a záľub spomeňte tie, ktoré vypovedajú o vašom talente či životnom postoji. Môžete uviesť napríklad dobrovoľníctvo, umeleckú tvorbu či športové aktivity, v ktorých sa vám podarilo dosiahnuť zaujímavé úspechy. Súčasťou životopisu môžu byť aj referencie. Ak ich chcete uviesť, vopred kontaktné osoby požiadajte o súhlas.

Rady na záver

 • Zaujmite dizajnom. Aby mal personalista chuť prečítať si práve váš životopis, musíte zaujať samotným vzhľadom dokumentu. Najdôležitejšie z tohto hľadiska je, aby bol životopis prehľadný.
 • Píšte vecne a zaujímavo. Vyhnite sa otrepaným frázam a klišé, vsaďte na originalitu. Čím dôležitejšia pozícia, tým vyššia úroveň textu aj dizajnu sa vyžaduje.
 • Neklamte a nezavádzajte. Pri opise svojich zručností a znalostí buďte objektívny, nepodceňujte sa a ani nepreceňujte. Ak by aj pravda nevyplávala na povrch pri pohovore, neskôr sa určite ukáže.
 • Údaje v životopise pred odoslaním skontrolujte, aby boli naozaj aktuálne. Zároveň viackrát dôkladne skontrolujte pravopis, prípadne si ho nechajte skontrolovať. V životopise musí byť všetko gramaticky aj fakticky správne a bez preklepov.
 • Súčasťou životopisu môže byť aj preklik na profesionálne práce, ktorými sa chcete prezentovať.
 • Životopis uložte pod svojím menom, napríklad Peter_Novák_CV. Personalistovi sa s ním bude pracovať oveľa ľahšie, ako keď ho označíte názvom Životopis.
 • Dokument uložte vo formáte PDF, formátovanie tak zostane neporušené aj pri otvorení v inom počítači.
Zdroj: plnielanu.sk

Odporúčame

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close