Väčšina ľudí o nich vôbec netuší: Toto sú možné príznaky začínajúcej Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba sa môže prejaviť už v skoršom veku (Zdroj: Freepik/freepik)

Prvé príznaky Alzheimerovej choroby môžu byť dostatočne závažné na to, aby si ich všimla postihnutá osoba a jej blízki, no zároveň dostatočne mierne na to, aby si postihnutá osoba zachovala schopnosť vykonávať väčšinu aktivít každodenného života. Je však dôležité vedieť, na čo upriamiť pozornosť.

Mierna kognitívna porucha

Mierna kognitívna porucha je skorým štádiom jemnej straty pamäti alebo inej straty kognitívnych schopností, ako je jazykové alebo vizuálne/priestorové vnímanie, podľa výskumu zverejneného v utorok v správe Alzheimerovej asociácie z roku 2022 o faktoch a číslach Alzheimerovej choroby.

Mnoho ľudí si mýli túto poruchu, často nazývanú MCI, s normálnym starnutím, ale je to inak – podľa výskumu sa u približne jednej tretiny ľudí s miernou kognitívnou poruchou rozvinie demencia v dôsledku Alzheimerovej choroby do piatich rokov. Nejde pritom o jeden konkrétny symptóm ale o skupinu príznakov, pričom u každého sa môže prejaviť inak.

Ďalšie možné príznaky

V závislosti od typu môžu mať títo ľudia problémy so zapamätaním si konverzácií, sledovaním vecí, udržaním si toku myšlienok počas konverzácie, navigáciou na zvyčajne známom mieste alebo dokončením každodenných úloh, ako je napríklad zaplatenie účtu.

Tieto stavy sa môžu vyskytnúť napríklad pri nedostatku vitamínov alebo môže ísť o vedľajšie účinky liekov. Prítomná môže byť aj spánková deprivácia, úzkosť, neurologické alebo psychiatrické poruchy. ďalšie možné príznaky sú systémové poruchy, ako je vysoký krvný tlak, mŕtvica alebo iné vaskulárne ochorenie a traumatické poranenie mozgu. Veľkú úlohu zohráva aj genetika.

Pomôcť môže zmena životného štýlu

Keď lekári zistia MCI u pacientov, najčastejšie odporúčajú zmeny životného štýlu, robia laboratórne testy alebo posielajú pacientov k špecialistovi. V tomto období môžete prevziať kontrolu nad zdravím svojho mozgu aktívnymi zmenami vo svojom každodennom živote.

Nie je to všetko len o cvičení, strave, spánku a strese, ale sú to aj zdravotné stavy, ktoré môžu lekári primárnej starostlivosti optimalizovať a liečiť – ako je vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a cukrovka. Aj keď sa človek bojí, okamžitá návšteva lekára je najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť.Zdroj: plnielanu.sk, cnn.com
Odporúčame