Chcete svojho potomka vydediť? Musíte mať vážne dôvody!

Pani

gettyimages

Nie vždy sa dieťa vydarí, aj keď sa snažíte, ako viete. Niekedy o vás prestane javiť záujem, nepostará sa, keď potrebujete jeho pomoc. Ničím výnimočným v dnešnej dobe nie je ani prepadnutie alkoholu, drogám či iným závislostiam. Situácia môže byť občas až tak zlá, že sa rozhodnete nevydareného potomka vydediť.

Magda má 72 rokov a svojho jediného syna už pätnásť rokov nevidela. Aj dovtedy sa stretávali len sporadicky, väčšinou sa objavil, keď potreboval peniaze. Pred štyrmi rokmi mala infarkt, týžne strávila v nemocnici. Syn za ňou ani raz neprišiel, ani raz jej nezavolal, hoci ho cez známych kontaktovala. Nezaujímal sa o ňu ani vtedy, keď ju z nemocnice prepustili a potrebovala opateru. Magda žije v rodinnom dome v lukratívnej časti mesta a je presvedčená, že syn si po jej smrti nezaslúži dediť.

Len štyri dôvody   

Vydedenie upravuje paragraf §469a Občianskeho zákonníka. Podľa neho musíte mať na vydedenie potomka jeden zo štyroch kvalifikovaných dôvodov. Ktoré to sú?


Mohlo by vás zaujímať: Rozvod v rodine: Chcem vidieť svoje vnúčatá a nemôžem, ako to riešiť?


Poručiteľ môže potomka vydediť, ak:

  • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  • trvalo vedie neusporiadaný život.

V prípade Magdy teda možno hovoriť hneď o dvoch dôvodoch na vydedenie: syn o ňu nejaví žiaden záujem a nepostaral sa o ňu počas choroby, keď ho najviac potrebovala. Podmienkou v takomto prípade je, že rodič musí byť na starostlivosť odkázaný a nemať nikoho blízkeho, kto by sa o neho postaral.

Keďže Magdin muž zomrel pred osemnástimi rokmi, syn je jediný blízky príbuzný, ktorého má. Častým dôvodom na vydedenie býva aj to, že dieťa riadne nepracuje, poberá dávky, žije na ulici či inak neusporiadaným životom. Pri pití alkoholu alebo gamblerstve dieťaťa sa rodičia obvykle vydedením snažia ochrániť svoj majetok.

Ako na to?

Odborníci odporúčajú spísať poslednú vôľu (testament) a listinu o vydedení formou notárskej zápisnice pred ktorýmkoľvek notárskym úradom. Závet aj vydedenie možno teda zrealizovať v jednej listine – notárskej zápisnici. V dokumente musí byť uvedený presný dátum, okruh vydedených osôb a vlastnoručný podpis.

Dôvod vydedenia treba uviesť čo najkonkrétnejšie. Je ideálne nenechať si spísanie testamentu na poslednú chvíľu pred smrťou, ale urobiť tak v dostatočnom predstihu, keď máte plnú duševnú spôsobilosť. Ako poručiteľ v závete zosumarizujete svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok a určíte dediča alebo dedičov, ktorí majú po vás zdediť majetok.


Mohlo by vás zaujímať: Efektívne a rýchle riešenie sporov bez súdu: Využiť ho môžete aj vy


Môžete si to rozmyslieť

Dedičský podiel vydedenej osoby nadobudnú rovnakým dielom jej deti. Ak sa vydedenie vzťahuje aj na deti vydedeného potomka, poručiteľ to musí v listine o vydedení presne uviesť. Závet alebo listinu o vydedení môže poručiteľ aj odvolať. Podmienky na vydedenie totiž musia byť splnené v čase, keď sa listina spisuje, neskôr ale môže prísť k zmene situácie a vzťahy v rodine sa môžu upraviť.

Zrušiť rozhodnutie o vydedení (s výnimkou notárskej zápisnice) môže poručiteľ aj zničením listiny obsahujúcej vydedenie. V každom prípade platí, že vydedenie potomka je veľmi závažné rozhodnutie a treba si ho mimoriadne dôkladne premyslieť. Ak si nie ste vo svojom rozhodovaní istí, je dobré požiadať o radu notára.


Považujete vydedenie potomka sa správne rozhodnutie? Kedy by ste o ňom uvažovali? Napíšte ostatným v diskusii pod článkom!

Zdroj: gettyimages, gettyimages, Miroslava
Odporúčame