O afázii vie menej ako desať percent ľudí: Toto ochorenie diagnostikovali aj slávnemu hercovi Bruceovi Willisovi

rozprávanie za stolom ; afázia

Afázia môže byť frustrujúca a izolujúca, preto je dôležité byť trpezlivý (Zdroj: Freepik/rawpixel.com)

Správa o tom, že Bruce Willis, americká filmová hviezda, odišiel z herectva kvôli afázii, vrhla pozornosť na zle pochopenú poruchu komunikácie. Tu je to, čo by ste o tomto ochorení mali vedieť.

Afázia, porucha reči

„Afázia len znamená, že niekto má problém s jazykom, s ktorým sa nenarodil,“ vysvetlil Hugo Botha, neurológ z Kliniky Mayo v Minnesote. Najčastejšou príčinou je mŕtvica alebo poranenie hlavy – a odborníci zdôrazňujú, že hoci to môže ovplyvniť tvorbu a porozumenie reči a písaného slova, zvyčajne to nemá vplyv na inteligenciu.

Ide o bežnejší problém, ako sa zdá

Podľa Národnej asociácie afázie postihuje toto ochorenie asi 2 milióny Američanov, čím sa stáva bežnejším ako Parkinsonova choroba, detská mozgová obrna alebo svalová dystrofia. Prieskum z roku 2016 uskutočnený tou istou skupinou zistil, že menej ako 9 percent ľudí vie, o čo pri afázii ide.

Najčastejšou príčinou je mŕtvica

Aj keď je to normálne spôsobené špecifickou jednorazovou udalosťou, ako je mŕtvica, „existujú aj iné možnosti, napríklad neurodegeneratívne ochorenie,“ vysvetlila Brenda Rapp, vedkyňa z Univerzity Johnsa Hopkinsa. V takýchto prípadoch je poškodenie progresívne a terapia sa zameriava na prevenciu ďalšej straty funkcie. Willisova rodina vo svojom vyhlásení nezdieľala príčinu jeho diagnózy.

Komplikovaný systém

Mozgový systém, ktorým sa riadi jazyk, je veľmi zložitý a zahŕňa výber správnych slov, vhodné pohyby úst, aby ich vokalizoval, a na druhej strane zahŕňa tiež počúvanie a dekódovanie ich významu, povedala Rapp. Každý sa občas snaží nájsť to správne slovo, „ale viete si predstaviť, že človek trpiaci afáziou sa s týmto problémom stretáva oveľa častejšie,“ dodala.

Existujú rôzne formy

Lekári niekedy rozdeľujú afáziu do širokých klinických kategórií, ktoré korelujú s tým, kde došlo k poraneniu mozgu.

Pri expresívnej afázii ľudia „zvyčajne rozumejú celkom dobre, ale majú problém vysloviť slová,“ povedala logopedička Brooke Hatfieldová z Americkej rečovo-jazykovo-sluchovej asociácie (ASHA). Osoba s týmto typom afázie môže použiť jednoduché vety ako „chcem jedlo“, aby ste mu porozumeli.

V receptívnej afázii „slová prichádzajú ľahko, ale nemusia to byť tie správne slová. A pre túto osobu je ťažké pochopiť, čo počuje,“ vysvetlila Hatfieldová. „Je to podobné, ako keď sa náhle prebudíte v krajine, ktorej jazyk neovládate.“

Ako sa dá pomôcť?

Podľa Hatfieldovej má každý šancu zlepšiť svoj stav z dlhodobého hľadiska. „Sú ľudia, ktorí mali mozgovú príhodu pred 30 rokmi, ktorí stále pracujú na svojom jazyku a komunikácii a stále dosahujú pozitívne výsledky.“ Mozog je extrémne plastický a rečová terapia môže zapojiť ďalšie jeho časti, aby „obišli zátarasy“ poškodených oblastí a vytvorili nové spojenia, ozrejmila Rapp. Takáto terapia tiež trénuje ľudí, aby hovorili o téme, ak sa zaseknú na konkrétnom slove.

Členovia rodiny môžu tiež vyvinúť stratégie, aby sa lepšie pochopili: „Veci ako kratšie vety a uistenie sa, že hovoríte s osobou v plnom zornom poli namiesto inej miestnosti, a minimalizovanie hluku v pozadí,“ povedal Botha.

Niektorým ľuďom zasa pomáhajú asistenčné zariadenia, pretože ich schopnosť písať nie je ovplyvnená rovnakým spôsobom. Na obzore sú aj experimentálne liečby, ktoré kombinujú elektrickú stimuláciu mozgu s rečovou terapiou, ktoré sa ukázali ako sľubné pri obnove funkcie, dodala Rapp.

Dôležité je nestrácať trpezlivosť

Všetci odborníci kladú dôraz na trpezlivosť. Afázia môže byť frustrujúca a izolujúca, pretože „naše vzťahy s ostatnými tak závisia od toho, či sa s nimi dokážeme rozprávať a komunikovať s nimi,“ odpovedala Rapp na otázku, čo väčšinou vedie k tomu, že sa človek s afáziou stiahne do úzadia.Zdroj: plnielanu.sk, sciencealert.com
Odporúčame