Dobrý pes je vychovaný pes: S výcvikom začnite hneď po príchode!

Pes

sxc.hu

Spolužitie psa a človeka by malo obom prinášať radosť. Ak si váš štvornohý miláčik robí čo chce a kedy chce, bez ohľadu na vaše prosby a hrozby, je najvyšší čas postarať sa o nápravu.

V momente, keď sa rozhodnete priviesť do domácnosti psa, je na mieste určiť si pravidlá jasné pre všetkých zúčastnených členov. A od prvého dňa príchodu šteniatka ich samozrejme aj dodržiavať. Malé psíča je hravé a najmä podriadené všetkým ľudom v novom domove. Jasným určením toho, čo smie a čo nie hneď od príchodu, sa vyhnete tomu, aby si v dospelosti začalo uplatňovať nároky na vaše územie. Vybudovať v psovi postoj, že aj jeho miska na žrádlo je v podstate vaša, vás postaví do neotrasiteľnej pozície vodcu svorky (rodiny).


Tiež by vás mohlo zaujať: Aký pán taký pes: Labrador prezrádza vašu zásadovosť, teriér nevyrovnanosť


Nie je dôležité ČO hovoríte, ale AKO to hovoríte

Najdôležitejšia je vaša schopnosť so psom komunikovať. Každý má svoj vlastný jazyk. Človek slová, pes hrdelné zvuky. Človek ruky, pes chvost. Aj mimiku tváre má každý inú. No i napriek tomu je pes schopný porozumieť ľudským slovám a hlavne ich intonácii. Je dôležité pri chválení použiť hlas príjemný a naopak pri káraní musí byť z hlasu cítiť hrozbu, nespokojnosť. Rovnako používanie rúk pri výchove je nesmierne dôležité. Ľudská ruka je pre psa končatina láskavá, niečo dobré ponúkajúca, prípadne ochranná. Rukami je možné psa ovládať aj na diaľku. To všetko je pre nás pes ochotný naučiť sa. Je na človeku, aby sa snažil pochopiť kedy a prečo pes vrčí, sklápa uši, vrtí chvostom, či sa usmieva.

Výcvik verzus výchova

Základom pre zdarný výcvik psa je jeho výchova. Výcvikom sa docieli dokonalá spolupráca psa a človeka. Vycvičení psi pracujú ako záchranári, policajní pomocníci, terapeutickí spoločníci, športoví reprezentanti. Vychovaný pes by mal byť každý domáci maznáčik. Tak ako pre ľudí nie je bežné jesť rukami, spať pod posteľou, či biť sa s každým na počkanie, malo by pre psa byť samozrejmé, že pri jedle nežobre, že pri vychádzke nevláči pána za sebou ako handru, že na návštevy sa nevyskakuje a malé deti sa nezhadzujú na zem. Slobodná voľba človeka vlastniť psa je spojená so zodpovednosťou vedieť ho ovládať.


Tiež by vás mohlo zaujať: Chystáte domov pre šteniatko? Na toto všetko sa pripravte


Chvály nikdy nie je dosť

Ako si dobrého psa vychovať? Existuje množstvo literatúry, oplatí sa zájsť si na cvičisko, prípadne sa obrátiť na profesionálneho cvičiteľa. To všetko sa dá absolvovať ešte pred tým, než si psíka dovediete domov. Budete pripravený na výchovu, ľahšie rozpoznáte jeho správanie a budete mu dobrým vodcom. Aby vaše spolužitie prebiehalo hladko, každý psí počin sa snažte komentovať. Podporujte správanie, ktoré je žiadúce neskonalým chválením, odmenami a hrami. To, že na dobré sa ľahko zvyká tu platí dvojnásobne. Doprajte psovi potešenie robiť vám radosť. Dobre vychovaný pes je totiž vaša osobná vizitka.

Zdroj: sxc.hu, sxc.hu, Janka
Odporúčame