Experiment s bezdomovcom dieťaťom

Experiment s detským bezdomovcom a jeho dojemným textom na kúsku kartóna.  

Experiment s detským bezdomovcom a jeho dojemným textom na kúsku kartóna.

 

Odporúčame