Keď auto blokuje cyklistický chodník

Skvelé riešenie!  

Skvelé riešenie!

 

Odporúčame