Keď máte vlhko v nohaviciach: Čo s únikom moču?

moč

plnielanu.sk

Aj vám sa občas stane, že si nechtiac „cvrknete“? Tento intímny problém netrápi len vás, ale čoraz vyššie percentá dospelej populácie na Slovensku. Ak ste sa ocitli medzi nimi, nehanbite sa a čím skôr vyhľadajte odbornú pomoc. Poradíme vám, aké máte možnosti.

Strašiak menom inkontinencia

Pod týmto lekárskym pojmom rozumieme nedobrovoľný únik moču, ktorý vôľou nedokážeme ovplyvniť. K inkontinencii môže dochádzať v ktoromkoľvek veku. Touto poruchou trpia obe pohlavia, u žien je však jej výskyt niekoľkonásobne vyšší než u mužov.
Inkontinencia svojou povahou negatívne ovplyvňuje nielen zdravie, ale, bohužiaľ, aj spoločenský život. Ľudia s problémom samovoľného úniku moču sa totiž za túto poruchu hanbia, majú znížené sebavedomie a často sa pred vonkajším svetom izolujú doma. Svoju úzkosť a obavy zo strápnenia prenášajú do partnerských vzťahov a ich kvalita súkromného života je výrazne obmedzená.

Formy močovej inkontinencie

Stresová: K úniku malého množstva moču dochádza pri zvýšení vnútrobrušného tlaku. Môže ho vyvolať zdvihnutie či nosenie bremena, ale aj podrep, kýchnutie, kašeľ, alebo dokonca obyčajný smiech. Ide o vôbec najčastejšiu formu inkontinencie u žien. Súvisí totiž s poklesom panvového dna, ku ktorému dochádza po pôrode a pri zníženej hladine hormónov v menopauze.

Nutkavá (urgentná): Ide o náhle vyprázdnenie močového mechúra (niekedy aj prúdom), ktorému predchádza nutkavý pocit na močenie. Nazýva sa aj hyperaktívny močový mechúr a je výsledkom mimovoľných sťahov jeho svaloviny.

Reflexná: Vyskytuje sa súčasne s neurologickými chorobami, pri ktorých došlo k poškodeniu centrálneho nervového systému, teda mozgu alebo miechy. Mechúr viac nemožno ovládať vôľou, a preto sa správa ako u dojčaťa – odtekanie moču sa stáva mimovoľným.

Z pretekania (paradoxná): Je typickejšia pre starších mužov, u ktorých moč z preplneného mechúra odteká po kvapkách alebo slabým prúdom. Dôvodom je zúženie močovej trubice spôsobené zväčšenou prostatou. U žien najčastejšie súvisí s nádorom v močových cestách.

Zmiešaná: Vzniká kombináciou vyššie uvedených typov inkontinencie.

Extrauretrálna: Predstavuje únik moču inou cestou ako močovou trubicou.

Stupne inkontinencie
1. Stupeň – občasný únik moču – po kvapkách, prípadne maximálne dvakrát do dňa
2. Stupeň – častý únik moču – prúdom niekoľko ráz za deň
3. Stupeň – trvalý nik moču – niekoľkokrát v priebehu dňa aj noci bez ohľadu na polohu tela (aj v ľahu)

Ako únik moču riešiť?
Najdôležitejšie je zachytiť inkontinenciu v počiatočnom štádiu. Preto už pri najmenších náznakoch úniku moču prekonajte vnútorné zábrany a zdôverte sa svojmu praktickému lekárovi. Ten vás pre stanovanie presnej diagnózy odporučí ku gynekológovi alebo urológovi. V žiadnom prípade sa nespoliehajte len na používanie savých pomôcok typu vložiek či plienkových nohavičiek. Tie síce dokážu zabezpečiť krátkodobé pohodlie, samotný únik moču však neliečia. Súčasťou vašej každodennej hygieny by sa mali stať tiež prípravky na ošetrenie pokožky namáhanej unikajúcim močom. Zvlášť dámam sa silno odporúčajú špeciálne cviky na posilnenie svalstva panvového dna, nazývané aj intímna gymnastika. Jednou z najčastejších chýb, ktorú ľudia s inkontinenciou robia, je obmedzovanie prijatých tekutín. Nedostatočný pitný režim totiž ich problémy iba prehlbuje. Na mieste je však vylúčenie látok s diuretickými účinkami, ako je kofeín, alkohol, či šťava z citrusových plodov.

Zdroj: plnielanu.sk, plnielanu.sk, Emma
Odporúčame